Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

Звіт
директора 
Комунального закладу освіти 
«Середня загальноосвітня школа № 68»

Дніпровської міської ради про роботу в 2021 / 2022 н.р.

10.06.2022 р.

          Шановні колеги та батьки! Закінчився навчальний рік, настав час зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2021/2022 навчального року.

         При складанні звіту я керувалася  Положенням про порядок звітування директора   Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 68» Дніпровської міської ради перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

         Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

         Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва вчителів школи, учнів батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

 

 1. Загальна інформація про школу.

       СЗШ №68  є комунальною   власністю Дніпровської міської ради. Управління та фінансування здійснюється департаментом гуманітарної політики, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1935 році.  У 2021/ 2022 навчальному році працювало 25 педагогічних працівника, в тому числі двоє сумісників  та  14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 346 здобувачі освіти у 13 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить  27 здобувачів освіти. Перший клас школи закінчили 38 здобувачів освіти. Відповідно до нового Закону України «Про повну загальну середню освіту» № 463-ІХ  від 16 січня 2020 , ураховуючи досвід роботи колективу, перспективний план розвитку закладу, вимоги чинного законодавства України, бажання батьків у 2022 році  Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа №68» Дніпровської міської ради перепрофільовується  на Дніпровську гімназію №68 Дніпровської міської ради.

 

2. Кадрове забезпечення.

          У 2021/2022 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Наразі вакансій немає. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи володіють комп’ютером. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступники, володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовується для адміністративної роботи.

          По якісному складу педагогічних працівників наша школа має 13 вчителів  вищої кваліфікаційної категорії (50%), 4 педагогічних працівника першої кваліфікаційної категорії, 2 учителя другої категорії та 6 спеціалістів. Вищу освіту мають 24 вчителі. Звання  «Учитель-методист»  - 6  вчителів,  «Старший  учитель»  -  3 вчителя.

         Педагогічний стаж більше десяти років мають 75 % педагогів.

         Протягом 2021/2022 навчального року учителі проходили курсову перепідготовку  на базі Дніпровської академії неперервної освіти в онлайн-форматі. Тематичні курси з предмету викладання були опрацьовані:

 • Кислицею Л.О. – «Розвиток педагогічної майстерності учителів трудового навчання та технологій»;
 • Макаровою М.Б. – «Розвиток педагогічної майстерності учителів трудового навчання та технологій»;
 • Синюк Т.В. – «Вчителі української мови та літератури, які додатково викладають зарубіжну літературу».

         Окрім того педагоги школи проходили онлайн-навчання з методики викладання навчальних предметів за концепцією «Нова українська школа», готуючись до викладання у 5 класі 2022-2023 навчального року: Затильнікова О.В. з математики;  Захарій О.І. як асистент учителя; Іусов Е.В. з інформатичної галузі; Кобка Л.В. із громадянської та історичної освітніх галузей, а також із галузі «Здоров’я, безпека та добробут»; Макарова М.Б. із соціальної та здоров’язбережувальної  галузей (етики та курсів морального спрямування); Синюк Т.В. із мовно-літературної галузі (українська мова та література); Школьна В.І. із мовно-літературної галузі (зарубіжна література); Шмаргілова А.П. – НУШ. Яким має бути урок фізичної культури.

         100 % учителів підвищили свій рівень підготовки за рахунок проходження одноденних курсів за наступними темами: Затильнікова О.В. – «Організація дистанційного навчання з математики в закладах загальної середньої освіти»;            Іусов Е.В. та Мількевич Ю.Л. – «Освіта у смартфоні: інструменти оцінювання»; Монастирна Н.В. – «Залучення учнів до навчання за допомогою інтерактивних методів»; Рогальська Л.В. – «Освіта у смартфоні: інструменти навчання»; Слаква І.М. – «Сучасні арт-терапевтичні техніки в роботі з дітьми та підлітками»; Спицька Г.В. – «Визначення сильних і слабких сторін діяльності педагога»; Школьна В.І. - «Аналіз контенту медіа: засоби захисту від маніпуляцій»; Шмаргілова А.П. – «Блог як інструмент дистанційного навчання».

    Більшість педагогічних працівників підвищують свій рівень кваліфікації не лише відвідуючи курси на базі ДАНО, але і проходять он-лайн курси на різних навчально-методичних платформах (сайти На Урок, EdEra, Prometheus, Всеосвіта, Dinternal Education) за різними напрямками та темами.

    За результатами атестації присвоєно кваліфікаційну категорію «Учитель другої категорії» Синюк Т.В. Учителям Кислиці Л.О. та Задорожній Н.І. підтверджено вищу кваліфікаційну категорію та педагогічне звання «Учитель-методист». Педагогу Фроловій С.О. підтверджено 11 тарифний розряд та педагогічне звання «Старший учитель». Бібліотекарю школи підтверджено кваліфікаційну категорію «бібліотекар першої категорії».

 

3. Методична робота.

У навчальному закладі діє сформована система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. У 2021/2022 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу щодо упровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу, працюючи над провідною науково-методичною  проблемою «Використання інноваційних технологій навчання та виховання особистісного розвитку суб’єктів у апгрейді освіти». Мета цього проєкту – сформувати соціально компетентну особистість, розкрити потенціал кожної дитини, допомогти їй реалізувати себе у житті.

Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету та кабінет заступника директора з НМР, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності творчих груп учителів початкової та старшої ланок, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

Основні напрямки  методичної роботи:

- Формування переліку основних компетентностей, які мають бути сформовані через освіту, необхідні кожній людині для особистого становлення й розвитку, активного громадянства: спілкування рідною мовою (усне та письмове); спілкування іноземною мовою; математичні компетентності та базові компетентності з природничих наук та технологій; цифрові компетентності; здатність навчатися; соціальні та громадянські компетентності; ініціативність і загальнокультурна грамотність;

- Всебічний розвиток особистості школяра, його природних здібностей і талантів, необхідних для успішної самореалізації після завершення навчання в школі;

- Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного колективу;

- Підвищення  якості та результативності навчально – виховного процесу через впровадження інноваційних, інформаційно – комп’ютерних технологій;

- Ґрунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

- Створення умов для формування та розвитку учнівської молоді як фахівця і особистості, її нахилів, здібностей, талантів, виховання національної й загальнолюдської моралі, духовності й культури;

- Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-   методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

- Встановлення гуманних взаємин між усіма членами педагогічного колективу та учнівських колективів;

-  Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу.

          До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються усі педагогічні працівники. Вони є керівниками творчих груп учителів - предметників, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять педагогічні ради, предметні тижні, методичні засідання тощо. У школі працювали творчі групи:

 • учителів початкових класів (голова Фролова С.О.);
 • учителів старшої ланки (голова Затильнікова О.В.).
 • класних керівників (голова Кобка Л.В.).

          Результативною була робота всіх творчих груп. Учителі школи  широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. Із запровадженням обмежувальних протиепідемічних заходів усі педагогічні працівники використовували різні електронні освітні платформи для проведення онлайн-занять з предметів.

          Педагоги школи активно діляться власними досвідом та розміщують власні статті та розробки уроків і виховних заходів на онлайн-платформах, залучаються до роботи у засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо.

          Удосконалюється  сайт нашої школи.  Школа  зареєстрована  на  порталах  «Мої  знання» та «Курс-Школа». Також відповідно до міської програми «Безпечна школа» наш навчальний заклад працює в автоматизованій системі «ШКОЛА».

          Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

 

4. Навчальна діяльність здобувачів освіти.

         Протягом 2021/2022 навчального року робота педколективу була спрямована на впровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу, особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2021 року до першого класу були зараховані всі діти, яким виповнилось 6 років – 42 здобувачі освіти. 

         За заявою батьків та відповідними підтверджувальними документами для здобувача освіти 1 класу Лихого Назарія було організовано інклюзивне навчання. Також за інклюзивною формою навчалась здобувач освіти 7-А класу Мандрика Софія.

         У зв’язку із запровадженням карантинного режиму в Україні через COVID-19 здобувачі освіти тих класів, в яких були виявлені випадки захворювання, долучалися до онлайн-занять за затвердженим розкладом.

    З 24 лютого із запровадженням воєнного стану для здобувачів освіти 1-9 класів навчальні заняття у школі проводились дистанційно. Учителі за допомогою дистанційних технологій щодня за затвердженим розкладом викладали навчальний матеріал відповідно до вимог навчальних програм та раніше розробленого календарно-тематичного планування. При цьому були задіяні інтернет-платформи Zoom, Google Meet, Google Classroom та Viber як ресурси для проведення дистанційного навчання. 

    Через військові дії в України протягом березня – травня до навчального закладу прибуло із окупованих територій 6 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб, які також долучились до навчання за допомогою дистанційних технологій.

         Протягом навчального року  у  середній  загальноосвітній  школі  навчалося  346 здобувачів освіти. Свідоцтва  про  здобуття базової середньої освіти  звичайного  зразка  отримали  19 здобувачів освіти, одна учениця отримала свідоцтво з відзнакою. Свідоцтва  про  здобуття початкової освіти  отримали 49 випускників 4 класів.

         У школі другого ступеня навчалося 176 здобувачів освіти. Показник успішності склав 92%, якісний показник  17 %.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 28 лютого 2022 р. № 232 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2021-2022 навчальному році» здобувачі освіти 4 та 9 класів були звільнені від проведення державної підсумкової атестації.

 

5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

         У 2021/2022 навчальному році у навчальному закладі не був сформований 11 клас, через це школа не приймає участі у зовнішньому незалежному оцінюванні.

 

6. Виховна та позакласна робота.

        З метою виконання завдань та реалізації основних принципів виховної роботи з учнівською молоддю, виховна робота школи 2021/2022 н.р. орієнтувалася на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Конституцію України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", положення Загальної декларації прав людини, Програми правової освіти населення України, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Концепції реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту гуманітарної політики управління  освіти Дніпровської міської ради, органів місцевого самоврядування. 

         Виховна робота в 2021/2022 навчальному році була  спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя,  через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначенні у виборі професії, та на співпраці з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

         Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація здобувачів освіти , розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

           У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно пріоритетних напрямків:

 • національно – патріотичний,
 •  художньо – естетичний,
 • превентивний

За пріоритетними напрямками виховної роботи було проведено:

Національно – патріотичне виховання

1. Цикл заходів, спрямованих на формування у учнівської молоді поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави:

-  єдиний урок "Ми – нація єдина, твої ми діти, Україно!";

 - онлайн фестиваль української поезії »Є на світі моя країна, найчарівніша, к перлина..!»;

- уроки пам’яті »Кривава ціна українського хліба»;

- спортивні змагання  «Славні хлопці українці»

2. Цикл заходів щодо святкування визволення м. Дніпра, України, Дня пам’яті та примирення:

- патріотична мандрівка «Шляхами подвигу та слави»;

- година пам’яті «Часи пройшли, роки минули та ми героїв не забули»;

- історичний калейдоскоп  «Звитяга і жертовність Дніпро і України».

3.  Цикл заходів щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років :

- уроки  пам’яті «І запалали свічки пам’яті та скорботи», «Булись колись страшні часи»;

- виготовлення колажу» Україна. Голодомор. Пам’ятаємо»;

- акція «Запали свічку пам’яті»;

4. Цикл заходів до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС:

- онлайн урок пам’яті «На Чорнобиль журавлі летять»;

- онлайн виховні години ««Слава і шана ліквідаторам аварії на ЧАЕС»;

5.Цикл заходів щодо відзначення Дня Соборності України та пам’яті героїв Крут:

 • онлайн патріотичні  години «Ми - українці»;
 • онлайн- фестиваль української поезії «Є на світі моя країна, найчарівніша, як перлина..!»;
 • онлайн інформаційні хвилини «Вони загинули за Україну»;

6. Цикл заходів  щодо вшанування учасників Революції гідності, пам’яті героїв Небесної сотні та дня єднання:

- урок патріотичної слави «Пам’ятай їх вчинок і обличчя»;

- ранкові зустрічі «Бути гідним це…»;

-  виховні години «Гідності хай промінь не згасає!»;

-  флешмоб «Зав’яжи стрічку Пам’яті на честь Героїв»

7. Цикл заходів щодо популяризації та гідного ставлення до рідного слова та мови:

 • мовний конкурс  «Це мова моя, це мова моєї країни!»;
 • години спілкування «Любіть Україну і мову її солов’їну»;
 • свято «Звучи рідне слово, лийся по вінця, мово моя українська, мово моя материнська»;

Художньо – естетичне виховання:

Проведено загальношкільні  свята:

- святковий концерт з нагоди Дня вчителя »Серце віддаю дітям»

- свято «Славні хлопці українці»;

- онлайн фестиваль української поезії »Є на світі моя країна, найчарівніша, як перлина..!»;

- новорічні ранки ( по класах);

- відеопривітання до свята останнього дзвоника.

Превентивне виховання

З метою розвитку правової культури учнівської молоді, навичок правозахисної діяльності у школі склалась своєрідна система профілактичної роботи. Протягом року було проведено:

- профілактичні рейди «Урок», «Димок»;

- година спілкування «Сім’я, родина, школа – душевність та чуйність»;

- засідання ради профілактики;

- правовий тиждень;

- правовий ринг «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай»;

- акція «16 днів проти насильства»;

- бесіди «Правовий букварик», «Чи можуть бути права без обов’язків»;

- конкурс малюнків  «Мої права у кольорах веселки»;

- зустріч з шкільним офіцером поліції (онлайн)

- батьківській всеобуч(онлайн)

           Практичним психологом та інспектором з охорони прав дитини регулярно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови.

           Робота з обдарованими учнями бере свій початок на особистісно-орієнтованому уроці і продовжується в позакласній і гуртковій роботі. Така діяльність дає свої позитивні результати. Протягом 2021/2022 н.р. учні нашої школи стали учасниками  і переможцями районних онлайн - олімпіад, взяли участь в міських онлайн-олімпіадах.

           Крім предметних олімпіад, здобувачі освіти стали активними учасниками інтерактивних конкурсів ( «Соняшник», «Патріот»,  «Колосок», « Кенгуру», «Левеня»).

      Велика  увага  приділяється  спортивному  вихованню  та  збереженню  здоров’я дітей:

- проведено спортивні змагання «Олімпійськ ігри»;

- олімпійський урок «Діти – олімпійська надія України»;

- хвилини – цікавинки «Здоров’я – найдорожчий скарб»

- шкільні змагання з настільного тенісу

     Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Схід». Згідно  плану,  щоквартально  відбувалися  засідання шкільного парламенту,  де відповідальні комісій  звітували  про стан  роботи.

    Учнівським самоврядуванням були організовані та проведені наступні  заходи:

- свято до дня вчителя «Серце віддаю дітям »;

- свято «Ніч Святого Миколая – дивна і чарівна»;

- конкурс на кращу новорічну композицію «Ялинкове диво»;

- акції: «Яскраві долоньки дитинства», «Діти – дітям», «Подаруй книгу  другу», «Годівничка», «Зроби подарунок військовослужбовцю».

      За період  навчального року робота учнівського самоврядування школи заслуговує задовільної оцінки.

      Всі заходи були проведені з дотриманням протиепідемічних вимог.

 

7. Волонтерська діяльність

        Складовою частиною виховання в цілому є волонтерська діяльність, яка впливає не тільки на свідомість, але і на відповідну сторону поведінки, формує переконаність у необхідності відкрити душу на зустріч тим, хто потребує допомоги, теплого слова, співчуття, розуміння. Для залучення дітей до добровільного вияву милосердя, співчуття, благодійності педагогічним колективом школи проводиться роз’яснювальна робота під час виховних заходів, свят, днів толерантності. В основі волонтерської роботи лежить ідея добродійності й милосердя, збереження розвитку традицій вірності рідному краю.

       Старшокласники  школи ведуть активну інформаційно-роз’яснювальну роботу серед учнівської молоді з різних питань превентивного, екологічного, громадянського виховання, пропагують здоровий спосіб життя як одну з головних умов формування гармонійної особистості. З цією метою проведено, екологічний десант «Ми відповідальні за природу», конференцію «Скажімо цигаркам. Ні!», бесіда «Здоров’я – найдорожчий скарб», годину спілкування «Повага  ниточка, що з’єднує покоління»

        Діти є ініціаторами проведення Днів учнівського самоврядування з метою виявлення й розвитку організаторських, творчих здібностей школярів.

Кожного року учні організовують у школі акції «Зроби подарунок військовослужбовцю», 0«Подаруй книгу другу», «Діти – дітям», «Червона стрічка», «Прикрась квітами шкільну клумбу», «Свічка пам’яті», «Збережи ялинку», а на свято Святого Миколая готують театральну виставу.

Багато років поспіль учні та педагоги нашої школи співпрацюють з товариством «Червоний Хрест».

 

8. Правовиховна робота.

 У школі організовано такі форми правового навчання і виховання:

 - тематичні класні години;

 - конкурси, інтелектуально-розважальні ігри;

 - лекції, бесіди на правову тематику;

 - анкетування;

-  уроки правознавства;

 - олімпіада з правознавства;

 - індивідуальні бесіди з учнями схильним до протиправних дій;

 - батьківський онлайн-всеобуч;

- індивідуальні консультації соціального педагога та практичного психолога;

 

9. Соціальний захист.

Протягом 2021/2022 навчального року робота педагогічного колективу школи щодо соціального захисту дітей була спрямована на виконання:

 • Конституції України та законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Законів «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,
 • Указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;
 • постанов  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р.№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», від 05.04.1994 р.№226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», від 15.08.2011 року №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», та наказів  і рішень органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів;

Конвенції ООН про права дитини та інших нормативних документів з хорони дитинства.

 Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу щодо соціального захисту дітей:

 • створення умови для розвитку інноваційної особистості;
 • створення оптимальної соціальної ситуації розвитку дітей і підлітків;
 • психолого-педагогічна профілактика;
 • профілактика негативних явищ в шкільному середовищі:  правопорушень, наркоманії, алкоголізму, запобігання залучення  неповнолітніх до незаконних форм праці,
 • пропаганда здорового способу життя, навчання толерантності, навичкам безпечної поведінки та ін.
 • попередження проявів суїцидальної  поведінки серед школярів;
 • профілактика проявів дезадаптації у школярів 1-х, 5-х та новачків у класному колективі;
 • попередження ризикової поведінки дітей в кіберпросторі;
 • формування сприятливого психологічного клімату в класах з інклюзивною формою навчання;
 • підвищення якості соціально-психологічного супроводу дітей, які схильні до девіантної поведінки;
 • формування свідомого і відповідального ставлення зростаючої особистості до побудови власної освітньої і майбутньої професійної траєкторії;
 • відродження духовного надбання українського народу.

Протягом року велася систематична кропітка робота всього педагогічного колективу щодо виконання цільових соціальних програм.

На 01.06.2022 року:

-дітей-сиріт – 2;

- дітей, позбавлених батьківського піклування – 1;

-дітей з малозабезпечених сімей – 1;

-дітей з багатодітних сімей – 20 із 13 сімей;

-дітей з інвалідністю – 3;

-дітей, з сімей, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС – 0;

-дітей-напівсиріт – 3;

-дітей, батько яких записаний згідно зі ст. 135 – 6;

-дітей, чиї батьки є учасниками АТО чи ООС – 10;

- дітей із числа внутрішньо переміщених осіб – 12;

- дітей, чиї батьки зараз у ЗСУ або ТРО - 8.

На останній день освітнього процесу у школі безкоштовне харчування отримували 28 здобувачів освіти пільгових категорій (1 – дитина - сирота, 12 дітей із багатодітних сімей, 1 дитина із малозабезпеченої родини, 3 дітей з інвалідністю, 4 дітей із числа внутрішньо переміщених осіб та 7 дітей, чиї батьки є учасниками АТО).

      Наказом по школі педагога - організатора Рогальську Л.В. було призначено громадським інспектором з охорони дитинства.

На початку навчального року класними керівниками  були складені соціальні паспорти класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій, створений банк даних на дітей соціальних категорій.

В рамках соціального супроводу учнів пільгових категорій здійснені ряд заходів.

          На початок  навчального року всі діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені шкільною та спортивною формою.

Всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають Єдиний квиток .Всі діти пільгових категорій забезпечені підручниками.

У своїй діяльності із соціального захисту дітей адміністрація школи, педагогічний колектив тісно  співпрацювала з управлінням - службою у справах дітей АНД виконкому, центром соціальних служб для сім’ї та молоді, сектором  молодіжної превенції Амур – Нижньодніпровського відділення поліції  ГУНП в Дніпропетровській області, батьківською громадою, громадськими організаціями.

         Для батьків, які потребують соціальної підтримки, педагогічним колективом надавались онлайн-консультації з питань:

 • Подолання кризових та конфліктних ситуацій в родині;
 • Адаптація учнів 1-го класу до навчання у школі;
 • Адаптація учнів 5-го класу до навчання у середній ланці;
 • Вікові особливості підлітків, старших школярів;
 • Як допомогти дитині у навчанні;
 • Додержання прав дитини;
 • Як допомогти дитині вибрати майбутню професію;
 • Літнє оздоровлення дитини;
 • Пільги, якими користуються діти соціальних категорій;
 • Як навчити дитину спілкуватися?;
 • Взаємодія вчителів та батьків - необхідна умова виховання дитини;
 • Проблема «Діти та Інтернет».

Учні поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю школярі відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

    Просвіта батьків відбувалася на онлайн-заняттях батьківського всеобучу, були обговорені такі питання:

 • «Конвенції ООН «Про права дитини» та законодавства України про охорону дитинства»,
 • «Як допомогти дитині у період адаптації»,
 • ««Насильство в сім’ї як одна з проблем соціалізації особистості у суспільстві»,
 • «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей»,
 • «Права та обов’язки учнів»,
 • «Виховна функція сім’ї та попередження виникнення критичних ситуацій».

  Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до ситуації.

 

 10. Профорієнтаційна робота.

         Завданням школи з питання профорієнтації є підготовка підростаючого покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: онлайн-відвідування  дня відкритих дверей професійних навчальних закладів, розширення знань про професії на уроках, активна робота з практичним психологом з цього питання тощо.

         У школі створений куточок профорієнтації, де постійно поновлюються матеріали  та  встановлено  термінал  від служби  зайнятості,  який  допомагає  учням  у  виборі  професії.

      За наданою інформацією класним керівником 9 класу Макаровою М.Б. випускники 9 класу 2021/2022 навчального року продовжать навчання: 5 здобувачів освіти  продовжать навчання в 10 класі інших навчальних закладів, 9 здобувачів освіти планують вступити до ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 6 учнів планують вступити до ПТНЗ.

 

11. Співпраця з батьками.

         Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

         Однією з  форм роботи з батьками у школі є батьківські  онлайн-лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні онлайн-лекторіїв бере участь адміністрація школи. 

 

12. Збереження і зміцнення здоров’я учнів.

         Медичне обслуговування учнів  школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.  В школі створений медичний кабінет, який обладнаний усім необхідним для надання першої допомоги. Школа отримала ліцензію на впровадження медичної діяльності. З грудня 2019 року в  школі працює  медична сестра. Окрім того всі педагогічні працівники навчального закладу пройшли онлайн- курси домедичної допомоги.

         Щорічно діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Педагогічні працівники  щорічно проходять поглиблений медичний огляд у травні - серпні за графіком установи. Працівники їдальні проходить медичні огляди двічі на рік. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних довідках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

         Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу відбувається відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України і МОН України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», на виконання рішення Дніпропетровської міської ради від 07.09.2016 № 11/13 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки» (зі змінами від 01.12.2016 № 18/16).   Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 1-4 класів відбувається згідно графіку на першій та другій перервах. Учні 5 – 9 класів харчуються за кошти батьків.

         Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медпрацівників на класних годинах. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

         

13. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

        Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі Монастирна Н.В., створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

           На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. У  2021/2022 н.р. серед  учнів  і  працівників не було зафіксовано жодної травми.

 

14. Фінансово-господарська діяльність.

    Будівля школи прийнята в експлуатацію 1935  році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією департаменту гуманітарної політики . Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у нормальному стані. Не в кращому стані електромережа.

     Протягом року за рахунок бюджетних коштів закуплено меблі, дидактичний матеріал, техніка для учнів 1 класу за програмою НУШ, проводилася закупівля миючих та дезинфікуючих засобів, канцелярії , дидактичного  матеріалу, спортивного інвентаря.  

       За рахунок спонсорської допомоги батьків школи здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп’ютерний клас, принтери), оновлення навчальних кабінетів, поточні ремонти коридорів школи. За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються або оприбутковуються.  В 2021/2022 навчальному  році виконано поточний ремонт холу та коридору І поверху, медичного кабінету.

      Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти,  своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Систематично за  потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

        Велику  допомогу  у вирішенні  проблем  школи  надає  депутат міської ради Гороховський М.С.  Завдяки  йому   у  школі  проводяться  ремонти,  поновлюється матеріальна  база  школи. Для  ремонту  школи  використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт. У  закладі  школи  треба  негайно  замінити  лінолеум,  виконати  капітальний ремонт коридору третього поверху  .  Для  цього  потрібні  великі  кошти.  Тож  вкотре сподіваємося  на  підтримку  влади  та  спонсорів

 

15. Управлінська діяльність.

      Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

     У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

       Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи  використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

        Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

         Шановні колеги та батьки , 10-12 червня 2021 року у Вас буде можливість  оцінити діяльність закладу, взявши участь в опитуванні (питання нададуть класні керівники в групах класних колективів у Viber). Результати будуть оприлюднені на сайті закладу.

 

13.06.2022 року
Було проведено опитування щодо  оцінки роботи  школи . Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи, представником батьківського активу склала протокол обліку відповідей :

Взяли участь в опитуванні: 235

Роботу навчального закладу вважають відмінною - 212
Роботу навчального закладу вважають доброю –23
Роботу навчального закладу вважають задовільною -  0
Роботу навчального закладу вважають незадовільною - 0
Більшістю голосів робота школи визнана -  відмінною