Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Звіт
директора 
Комунального закладу освіти
 «Середня загальноосвітня школа № 68»
Дніпровської міської ради про роботу в 2019/2020 н.р. 

01.06.2020 р.

          Шановні колеги та батьки! Закінчився навчальний рік, настав час зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2019/2020 навчального року.

         При написанні звіту я керувалася  Положенням про порядок звітування директора   Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 68» Дніпровської міської ради перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

         Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

         Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва вчителів школи, учнів батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

 1. Загальна інформація про школу.

         СЗШ №68  є комунальною   власністю Дніпровської міської ради. Управління та фінансування здійснюєтьсядепартаментом гуманітарної політики, якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1935.  У 2019/ 2020 навчальному році працювало 25 педагогічних працівника, в тому числі троє сумісників  та  14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 325 здобувачів освіти у 12 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить  27,1 здобувачів освіти. Перший клас школи закінчили 45 здобувачів освіти. Окрім того двоє здобувачів освіти засвоюють навчальний матеріал за 10 та 11 класи за індивідуальною формою навчання.

 

 

 2. Кадрове забезпечення.

         У 2019/2020 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Наразі є одна вакансія – практичного психолога. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи володіють комп’ютером. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступники, володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовується для адміністративної роботи.

         По якісному складу педагогічних працівників наша школа має 14 вчителів  вищої кваліфікаційної категорії (56%), 6 учителів першої кваліфікаційної категорії, 2 учителів другої категорії та 3 спеціаліста. Вищу освіту мають 24 вчителі. Звання  «Учитель-методист»  - 7  вчителів,  «Старший  учитель»  -  3 вчителя.

         Курсову перепідготовку у 2019-2020 навчальному році на базі Дніпровської академії неперервної освіти пройшли учителі Мількевич Ю.Л., Спицька Г.В., Тернова Н.В., Ріпна О.Ю., Рогальська Л.В., Гілко Л.М., Чубенко Ю.А.,        Макарова М.Б., Мараховська Н.Л.

         Багато педагогічних працівників підвищують свій рівень кваліфікації не лише відвідуючи курси на базі ДАНО, але і проходять он-лайн курси на різних навчально-методичних платформах (сайти На Урок, EdEra, Prometheus, Всеосвіта, Dinternal Education). Особливо активним періодом проходження курсової онлайн-перепідготовки був період під час карантину. Педагогічні працівники пройшли курсову перепідготовку за різними напрямками та темами.

         За результатами атестації присвоєно педагогічне звання «Учитель-методист» учителю англійської мови Спицькій Г.В., першу кваліфікаційну категорію – учителю української мови та літератури Терновій Н.В.

 3. Методична робота.

 У навчальному закладі діє сформована система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. У 2019/2020 навчальному році педагогічний колектив продовжив роботу щодо упровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу, працюючи над науково-методичною проблемою області - "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" та методичною проблемою школи "Розвиток соціальної грамотності як основної складової у формуванні конкурентоспроможного випускника".

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету та кабінет заступника директора з НМР, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

Основні напрямки  методичної роботи:

-         Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного  колективу;

-         Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-   методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

-         Ґрунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

-         Залучення до науково-дослідницької  та  експериментальної  діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

-         Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу.

          Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються усі педагогічні працівники. Вони є керівниками творчих груп учителів - предметників, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять педагогічні ради, предметні тижні, методичні засідання тощо. У школі працювали творчі групи:

 • учителів початкових класів (голова Фролова С.О.);
 • учителів старшої ланки (голова Тернова Н.В.).
 • класних керівників (голова Кобка Л.В.).

          Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи із проблем, що досліджують, зросла їх педагогічна майстерність.

          Учителі школи  широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі багато новітніх технологій.

          Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Педагоги школи є активними учасниками ярмарки педтехнологій. Удосконалюється  сайт нашої школи.  Школа  зареєстрована  на  порталах  «Мої  знання» та «Курс-Школа». Також відповідно до міської програми «Безпечна школа» наш навчальний заклад працює в автоматизованій системі «ШКОЛА».

          Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

 4. Навчальна діяльність учнів.

         Протягом 2019-2020 навчального року робота педколективу була спрямована на впровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу, особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2019 року до першого класу були зараховані всі діти, яким виповнилось 6 років.  Індивідуальне навчання в школі організовано для 2 учнів (10  клас –    Подколзін Б., 11 клас - Чубарова Анастасія). За інклюзивною формою навчалась учениця 5-А класу Мандрика Софія.

         У зв’язку із запровадженням карантинного режиму в Україні з 12 березня по 29 травня навчальні заняття у школі проводились дистанційно. Учителі за допомогою дистанційних технологій щодня надавали здобувачам освіти навчальний матеріал відповідно до вимог навчальних програм та раніше розробленого календарно-тематичного планування. При цьому були задіяні Viber, Whats up, Skype як ресурси для проведення дистанційного навчання.  А також інтернет-платформи для Zoom, Google Classroom, ClassTime, Мій клас проведення навчальних занять дистанційно.

         Протягом навчального року  у  середній  загальноосвітній  школі  навчалося  325 здобувачів освіти. Свідоцтва  про  здобуття базової середньої освіти  звичайного  зразка  отримали  23 здобувачі освіти.

         У школі першого ступеня навчалося 60 здобувачів освіти 3 - 4 класів. Показник успішності склав 100%, якісний показник  70%.

         У школі другого ступеня навчалося 136 здобувачів освіти. Показник успішності склав 99%, якісний показник  29 %.

         У школі третього ступеня навчалося 2 здобувачів освіти. Показник успішності склав 100%, якісний показник  100%.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 30 березня 2020р. № 463 «Про звільнення від проходження державної підсумкової атестації учнів, які завершують здобуття початкової та базової загальної середньої освіти у 2019-2020 навчальному році» здобувачі освіти 4 та 9 класів були звільнені від проведення державної підсумкової атестації.

Результати районних предметних  олімпіад та інтерактивних конкурсів:

 

Предметні олімпіади

Предмет

Учитель

Учень

Призове місце

на районній олімпіаді

Призове місце

на міській олімпіаді

Українська мова

Тернова Наталія Вікторівна

7 клас – Сливенко А.

3

 

Мількевич Юлія Леонідівна

8 клас – Нурєєва Д.

3

 

Англійська мова

Негрій Наталія Григорівна

7 клас – Макарова С.

3

 

Спицька Ганна Валентинівна

8 клас – Сербуленко Д.

3

 

Історія

 

Кобка Любов Володимирівна

8 клас –

Мараховська С.

3

 

Математика

Затильнікова Олена Василівна

7 клас –Сливенко А.

3

 

9 клас – Хить Д.

3

 

Фізика

Іусов Едуард Валентинович

8 клас – Нурєєва Д.

3

 

Хімія

Гілко Людмила Миколаївна

7 клас – Розумовська А.

3

 

Образотворче мистецтво

Макарова Мар’яна Борисівна

5-Б клас – Башмак Н.

2

 

5-А клас – Резницька Д.

3

 

Трудове навчання (хлопці)

Макеров Валерій Федорович

9 клас – Дідов П.

3

 

9 клас – Ващук М.

3

 

Трудове навчання (дівчата)

Кислиця Людмила Олександрівна

 

9 клас – Швець П.

1

 

8 клас- Гуйченко Я.

1

3

8 клас - Пайос К.

1

 

8 клас – Нурєєва Д.

2

2

Інтерактивні  конкурси

назва

кількість

Призові місця

Учитель

Левеня

28

13

Іусов Е.В.

Кенгуру

32

15

Затильнікова О.В.

Колосок

23

10

Гілко Л.М.

Геліантус

34

19

Чубенко Ю.А.

Патріот

29

11

Тернова Н.В.


5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2019-2020 навчальному році у навчальному закладі відсутній 11 клас, через це школа не приймає участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Здобувач освіти 11 класу, яка навчається за індивідуальною формою навчання, рішенням педагогічної ради була звільнена від проходження державної підсумкової атестації.

  6. Виховна та позакласна робота.

         З метою виконання завдань та реалізації основних принципів виховної роботи з учнівською молоддю, виховна робота школи2019-2020н.р. орієнтувалася на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Конституцію України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", положення Загальної декларації прав людини, Програми правової освіти населення України, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Концепції реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту гуманітарної політики управління  освіти Дніпровської міської ради, органів місцевого самоврядування. 

         Виховна робота в   2019-2020 році була  спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя,  через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмисленнясамовизначенні у виборі професії, та на співпраці з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

         Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація здобувачів освіти , розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

            У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно пріоритетних напрямків:

 • національно – патріотичний,
 •  художньо – естетичний,
 • професійна орієнтація,
 • превентивний

За пріоритетними напрямками виховної роботи було проведено:

Національно – патріотичне виховання

1. Цикл заходів, спрямованих на формування у учнівської молоді поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави:

-  єдиний урок «Гордий тим, що українець»;

 - флешмоб «Вінок єднання»;

- участь у районному та міському  конкурсі «Відкрий для себе Україну»;

- вечір - реквієм «Голодомор – чорна сповідь моєї країни »;

- свято «Козацька слава житиме в віках»…

2. Цикл заходів щодо святкування визволення м. Дніпра, України, Дня пам’яті та примирення та  75 –ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:

- урок мужності «Доземний уклін за мужність і відвагу всім, хто пройшов дорогами війни»;

-  літературно музична композиція «Тих днів у пам’яті не стерти»;

-  екскурсії до історико – краєзнавчого музею АНД району» Сивий Дніпро розповідає про війну», музею АТО»АТО. Хроніка війни», Діорами та шкільної кімнати бойової слави «Знову вічний вогонь обпікає серця»;

- зустріч з автором книги про АНД підпілля Лутченко Н.З.;

- конкурс вітальних листівок «Ми пам’ятаємо»».

3.  Цикл заходів щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років :

- година пам’яті «Правда про ті роки»;

- виховні години «Ціна хліба », «Трагічні дні рідної землі»;

- відвідування експозиції в кімнаті бойової слави «Прости нас, пам`яте, прости»

4. Цикл заходів до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС:

-урок пам’яті «Гіркий присмак полину»;

- відвідування експозиції в кімнаті бойової слави «Полинна зірка Чорнобиля»

- бібліотечний урок «Мужність і біль Чорнобиля»;

5.Цикл заходів щодо відзначення Дня Соборності України та пам’яті героїв Крут:

 • патріотичні  години «В єдності наша сила»;
 • літературно – музична композиція «Свято єднання»;
 • історичний екскурс «Це було на світанку»
 • флешмоб «Вінок єднання».

6. Цикл заходів  щодо вшанування учасників Революції гідності та пам’яті героїв Небесної сотні:

- патріотична година «Ви першими стали за гідність, за волю»;

- літературно – музична композиція «Ваш світлий подвиг незабутній»

7 Цикл заходів щодо популяризації та гідного ставлення до рідного слова та мови:

 • арт - толока «Одна вона у нас така – уся співоча і дзвінка»;
 • конкурс читців «Велич слова»;
 • свято «Дзвенить струмочком рідна мова»;
 • єдиний урок «І твоя, Кобзарю слава не вмре, не поляже»;
 • шевченківські читання «Шана слова Кобзаря»

 

Художньо – естетичне виховання:

Проведено загальношкільні  свята:

- святковий концерт з нагоди Дня вчителя;

- свято «Де  козак, там і слава»;

-  поетична вітальня «Рідне слово бринить і чарує»;

- новорічні ранки;

- свято до дня захисту прав жінок;

- відеопривітання до свята останнього дзвоника.

Відвідано музеї міста:

- музей АТО

- Діораму;

-історичний музей ім.. Д.І. Яворницького;

-  будинок музей ім. Д.І. Яворницького;

-історико – краєзнавчий музей АНД району;

- музей Голокосту в «Менорі».

Учні школи стали учасниками та переможцями районних та міських конкурсів та акцій:  «Собори наших душ» (Ващук М., Тилік А., Уварова П., Кучинська С),                     « Новорічна композиція» ( Шмунк А., Жевжик Д., Дударева М.) «Майстерність слова і пера славетного Кобзаря» (Морозова А.,Якушев К., Сезченко Д., Маржанська К.), «Годівничка» ( Монастирна А.), «Відкрий для себе Україну»                   (команда 5-а класу),  «День зустрічі птахів» ( колективна робота 5 – 6 класів), «Годівничка» ( Монастирна А.), фестиваль дитячої творчості «Культурні надбання країн Далекого Сходу ( Нурєєва Д.), фестиваль «Крізь терни до зірок»                                     ( Мандрика С.)

 

Професійна орієнтація

З метою залучення учнів до активної суспільної праці, до свідомого вибору професії, визначення свого місця в житті проведено:

- свято  «Подарунки чарівниці осені»;

- акції «Квітник», «Зелена кімната», «Первоцвіт», «Годівничка»;

- зустрічі  з представниками училищ та вузів;

- відвідування закладів на день відкритих дверей.

 

Превентивне виховання

З метою розвитку правової культури учнівської молоді, навичок правозахисної діяльності у школі склалась своєрідна система профілактичної роботи. Протягом року було проведено:

- профілактичні рейди «Урок», «Димок»;

- дні рейду в сім’ї учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги;

- тренінг «Профілактика боулінгу в учнівському середовищі»;

- засідання ради профілактики;

- правовий тиждень;

- інтерактивна година спілкування «Мій улюблений світ без насильства»»;

- акція «16 днів проти насильства»;

- година спілкування «Мої права  - моє життя», «Моє світле майбутнє», «Кібербулінг. Який він?»;

- правознавчий  турнір  «Правовий лабіринт»;

- бесіди  «На паралельних дорогах прав і обов’язків», «Правовий букварик», «Відповідальність неповнолітніх»;

- бесіди з шкільним офіцером поліції (Переяславець І.О.);

- інтерактивна година спілкування «Мій улюблений світ без насильства»

- батьківській всеобуч

           Практичним психологом та інспектором з охорони прав дитини регулярно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема залишення домівки.

           Робота з обдарованими учнями бере свій початок на особистісно-орієнтованому уроці і продовжується в позакласній і гуртковій роботі. Така діяльність дає свої позитивні результати. Протягом 2019-2020 н.р. учні нашої школи стали учасниками  і переможцями районних олімпіад, взяли участь в міських олімпіадах.

           Крім предметних олімпіад, здобувачі освіти стали активними учасниками інтерактивних конкурсів ( «Соняшник», «Патріот»,  «Колосок», « Кенгуру»,» «Левеня»).

 Велика  увага  приділяється  спортивному  вихованню  та  збереженню  здоров’я  дітей:

- проведено спортивні змагання «Весела естафета»;

- шкільну спартакіаду;

- квест «Знавець спорту»;

- хвилини – цікавинки «Спорт – це рух, рух - це здоров`я»

- шкільні змагання з настільного тенісу

          На  базі школи працює секція таекwondо. Вихованці секції є учасниками  і  переможцями   Всеукраїнських, обласних  та  районних  змагань,  мають  золоті,  срібні  та  бронзові  нагороди ( Кислиця В., Коренський Д., Хить Д.)  

         Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Схід». Згідно  плану,  щомісячно  відбувалися  засідання шкільного парламенту,  де відповідальні комісій  звітували  про стан  роботи.

Учнівським самоврядуванням були організовані та проведені наступні  заходи:

- свято до дня вчителя «Спасибі Вам, що ви на світі є» »;

- новорічний ранок для учнів початкової школи»;

- свято «Святий Миколай прийшов до нас в гості»;

- конкурс на кращу новорічну композицію «Ялинкове диво»;

- операція «Сюрприз» до дня захисту прав жінок;

- акції: «Яскраві долоньки дитинства», «Діти – дітям», «Первоцвіт», «Годівничка», «Оберіг».

      За період  навчального року робота учнівського самоврядування школи заслуговує задовільної оцінки.

  7. Правовиховна робота.

 У школі організовано такі форми правового навчання і виховання:

 - тематичні загальношкільні лінійки та класні години;

 - конкурси, інтелектуально-розважальні ігри;

 - лекції, бесіди на правову тематику;

 - анкетування;

 - зустрічі з працівниками правоохоронних органів;

 - уроки правознавства;

 - олімпіада з правознавства;

 - індивідуальні бесіди з учнями схильним до протиправних дій;

 - батьківський всеобуч;

 - відвідування проблемних сімей вдома;

- індивідуальні консультації соціального педагога та практичного психолога;

- зустрічі з представниками громадської організації, волонтерами.

 

 8. Соціальний захист.

Протягом 2019 - 2020 навчального року робота педагогічного колективу школи щодо соціального захисту дітей була спрямована на виконання:

 • Конституції України та законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Законів «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,
 • Указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;
 • постанов  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р.№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,   від 05.04.1994 р.№226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», від 15.08.2011 року №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», та наказів  і рішень органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів;

Конвенції ООН про права дитини та інших нормативних документів з охорони дитинства.

 Пріоритетні напрямки роботи педагогічного колективу щодо соціального захисту дітей:

 • створення умови для розвитку інноваційної особистості;
 • створення оптимальної соціальної ситуації розвитку дітей і підлітків;
 • психолого-педагогічна профілактика;
 • профілактика негативних явищ в шкільному середовищі:  правопорушень, наркоманії, алкоголізму, запобігання залучення  неповнолітніх до незаконних форм праці,
 • пропаганда здорового способу життя, навчання толерантності, навичкам безпечної поведінки та ін.
 • попередження проявів суїцидальної  поведінки серед школярів;
 • профілактика проявів дезадаптації у школярів 1-х, 5-х, 10-х класів та новачків у класному колективі;
 • попередження ризикової поведінки дітей в кіберпросторі;
 • формування сприятливого психологічного клімату в класах з інклюзивною формою навчання;
 • підвищення якості соціально-психологічного супроводу дітей, які схильні до девіантної поведінки;
 • формування свідомого і відповідального ставлення зростаючої особистості до побудови власної освітньої і майбутньої професійної траєкторії;
 • відродження духовного надбання українського народу.

Протягом року велася систематична кропітка робота всього педагогічного колективу щодо виконання цільових соціальних програм:

 • Програми соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки;
 • Про Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки
 • Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська

На 01.06.2020 року:

-дітей-сиріт – 3;

- дітей, позбавленихбатьківськогопіклування – 1;

-дітей з малозабезпеченихсімей – 1;

-дітей з багатодітнихсімей – 24 з 15 сімей;

-дітей-інвалідів – 5;

-дітей, з сімей, щопостраждаливнаслідок ЧАЕС – 0;

-дітей-напівсиріт – 2;

-дітей, батько яких записаний згіднозі ст. 135 – 6;

-дітей, чиї батьки є ветеранами  АТО – 11.

На день закінчення навчального року. безкоштовне харчування отримували 34 учень пільгових категорій ( 2-є дітей сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, 17 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина з малозабезпечених сімей, 3-є дітей інвалідів та 11-о дітей, чиї батьки є учасниками АТО).

      Наказом по школі педагога - організатора Рогальську Л.В. було призначено громадським інспектором з охорони дитинства.

Проведене засідання круглого столу за участю вчителів, учнів, батьків за темою: «Проблеми домашнього насильства в українському суспільстві».

На початку навчального року педагогом – організатором Рогальською Л.В.  та класними керівниками  були складені соціальні паспорти класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій, створений банк даних на дітей соціальних категорій.

В рамках соціального супроводу учнів пільгових категорій здійснені ряд заходів.

На початок  навчального року всі діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені шкільною та спортивною формою.

Всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають Єдиний квиток та протягом навчального року забезпечувалися безплатними проїзними квитками на електротранспорт..

Всі діти пільгових категорій забезпечені підручниками.

Всі діти соціальних категорій  мали можливість безкоштовно відвідати різноманітні розважальні заходи, отримували подарунки до новорічних  свят тощо.

Вони широко залучалися до участі та проведення всіх позашкільних та позакласних заходів, роботі у шкільному самоврядуванні, волонтерської діяльності.

У своїй діяльності із соціального захисту дітей адміністрація школи, педагогічний колектив тісно  співпрацювала з управлінням - службою у справах дітей АНД виконкому, центром соціальних служб для сім’ї та молоді, сектором  молодіжної превенції Амур – Нижньодніпровського відділення поліції  ГУНП в Дніпропетровській області, батьківською громадою, громадськими організаціями.

         Для батьків, які потребують соціальної підтримки, педагогічним колективом надавались консультації, проводилися інформаційні зустрічі з питань

 • Подолання кризових та конфліктних ситуацій в родині;
 • Адаптація учнів 1-го класу до навчання у школі;
 • Адаптація учнів 5-го класу до навчання у середній ланці;
 • Вікові особливості підлітків, старших школярів;
 • Як допомогти дитині у навчанні;
 • Додержання прав дитини;
 • Як допомогти дитині вибрати майбутню професію;
 • Літнє оздоровлення дитини;
 • Пільги, якими користуються діти соціальних категорій;
 • Як навчити дитину спілкуватися?;
 • Взаємодія вчителів та батьків - необхідна умова виховання дитини;
 • Проблема «Діти та Інтернет».

 

Учні поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю школярі відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

Просвіта батьків відбувалася на заняттях батьківського всеобучу, були обговорені такі питання:

 • «Конвенції ООН «Про права дитини» та законодавства України про охорону дитинства»,
 • «Як допомогти дитині у період адаптації»,
 • ««Насильство в сім’ї як одна з проблем соціалізації особистості у суспільстві»,
 • «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей»,
 • «Права та обов’язки учнів»,
 • «Виховна функція сім’ї та попередження виникнення критичних ситуацій».
 • Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до ситуації.

 9. Профорієнтаційна робота.

         Завданням школи з питання профорієнтації є підготовка підростаючого покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: відвідування екскурсій до професійних навчальних закладів, розширення знань про професії на уроках, виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, активна робота з практичним психологом з цього питання тощо. Якісному вихованню сприяють також екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

         У школі створений куточок профорієнтації, де постійно поновлюються матеріали  та  встановлено  термінал  від служби  зайнятості,  який  допомагає  учням  у  виборі  професії.

За наданою інформацією класним керівником 9 класу Затильніковою О.В. випускники 9 класу 2019/2020 навчального року продовжать навчання: 11 здобувачів освіти  продовжать навчання в 10 класі інших навчальних закладів, 5 здобувачів освіти планують вступити до ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, 5 учнів планують вступити до ПТНЗ, 2 - працювати.

 10. Співпраця з батьками.

         Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь в освітньому процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

         Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські  лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи. 

 11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів.

         Медичне обслуговування учнів  школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.  В школі створений медичний кабінет, який обладнаний усім необхідним для надання першої допомоги. Школа отримала ліцензію на впровадження медичної діяльності. З грудня 2019 року в  школі працює  медична сестра. Окрім того всі педагогічні працівники навчального закладу пройшли он-лайн курс домедичної допомоги.

         Щорічно діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Педагогічні працівники  щорічно проходять поглиблений медичний огляд у травні - серпні за графіком установи. Працівники їдальні проходить медичні огляди двічі на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних довідках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

         Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу відбувається відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» (зі змінами), спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України і МОН України від 01.06.2005 № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», на виконання рішення Дніпропетровської міської ради від 07.09.2016 № 11/13 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016-2020 роки» (зі змінами від 01.12.2016 № 18/16).   Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 1-4 класів відбувається згідно графіку на першій та другій перервах. Учні 5 – 11 класів харчуються за кошти батьків.

         Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медпрацівників на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

         12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 Робота з охорони праці, безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі Чубенко Ю.А., створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

           На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. У  2019/2020 н.р. серед  учнів  і  працівників не було зафіксовано жодної травми.

13. Фінансово-господарська діяльність.

    Будівля школи прийнята в експлуатацію 1935  році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією департаменту гуманітарної політики . Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у нормальному стані. Не в кращому стані електромережа. Протягом навчального року за рахунок спонсорської допомоги батьків школи здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп’ютернй клас, принтери), оновлення навчальних кабінетів, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються  або оприбутковуються.  В 2019/2020 навчальному  році відремонтовано та облаштовано ресурсну кімнату та спортивні роздягальні для хлопців та дівчат

      Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Систематично за  потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

        Велику  допомогу  у вирішенні  проблем  школи  надає  депутат міської ради Гороховський М.С.  Завдяки  йому   у  школі  проводяться  ремонти,  поновлюється матеріальна  база  школи. Для  ремонту  школи  використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт. У  закладі  школи  треба  негайно  замінити  лінолеум,  виконати  капітальний ремонт коридору третього поверху  .  Для  цього  потрібні  великі  кошти.  Тож  вкотре сподіваємося  на  підтримку  влади  та  спонсорів

14. Управлінська діяльність.

      Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

     У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

       Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи  використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

          Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

         Шановні колеги та батьки , 2 червня 2020 року у Вас буде можливість  оцінити діяльність закладу, взявши участь в опитуванні (питання нададуть класні керівники в групах класних колективів у Viber). Результати будуть оприлюднені на сайті закладу.

02.06.2020 року
Було проведено опитування щодо  оцінки роботи  школи.
Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи, представником батьківського активу склала протокол обліку відповідей: 

Взяли участь в опитуванні: 105 
Роботу навчального закладу вважають відмінною - 82 
Роботу навчального закладу вважають доброю – 23 
Роботу навчального закладу вважають задовільною - 0 
Роботу навчального закладу вважають незадовільною - 0 
Більшістю голосів робота школи визнана -  відмінною