Підручники для школи
 Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

презентация Microsoft power point маьти
    Соціальний захист - це система заходів, спрямованих на відновлення зовнішніх соціально-економічних, політичних, медико–екологічних, правових, психолого–педагогічних умов, які забезпечують на сучасному рівні виживання і розвиток дітей, на подолання ситуації, коли дії окремих осіб чи інститутів наносять безпосередню шкоду здоров’ю, психічному, моральному, інтелектуальному розвитку дитини. 

  Основні  завдання соціального захисту дітей у школі:

·  створення сприятливих умов для фізичного, психічного, соціального і духовного розвитку дітей, забезпечення  їх правового та соціального захисту;

·  допомога в розвитку творчих і потенціальних здібностей дітей;

·  соціальний захист дітей пільгового контингенту.

Закони України:

«Про освіту»,

«Про загальну середню освіту»,

«Про охорону дитинства»,

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»

Укази Президента України:

від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей»,

від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей»,

від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;

Постанова Кабінету Міністрів України:

від 05.04.1994 № 22 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування».

Накази  МОН України:

від 28.12.2006  № 864 «Про планування діяльності та ведення документації соціальних педагогів, соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами системи МОН України»,

від 01.06.2005 № 330 «Щодо захисту законних прав та інтересів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»,

Категорії  дітей, що підлягають соціальному захисту:

·  діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування;

·  діти з особливими фізичними потребами;

·  діти з багатодітних сімей;

·  діти з малозабезпечених сімей;

·  діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС;

·  діти одиноких матерів;

·  діти, які постраждали від АТО.

Крім того, посиленої уваги потребують діти таких категорій:

·        діти із  сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах;

·        діти із неповних сімей.

І. Діти-сироти та діти, які залишилися без батьківського піклування

    При виявленні дитини-сироти або дитини, яка залишилася без піклування батьків потрібно повідомити методиста відділу освіти з охорони дитинства, скласти первинний акт обстеження (згідно додатка), опис майна (згідно додатка), зібрати документи (згідно додатка) й влаштувати дитину під опіку (піклування), усиновлення або в державні інтернатні установи. Зробити все можливе для збереження майна та житла (якщо воно є).
Особова справа дитини-сироти, що залишилася без батьківського піклування і перебуває під опікою (піклуванням),  зберігається у відділі освіти. Інспектор бере на облік таких дітей, веде відповідні записи, слідкує за дотриманням пільг, наданих державою таким дітям.

     Обов’язково двічі на рік (восени та весною) проводиться контрольне обстеження умов життя та виховання. Акти обстежень складаються в 2-х екземплярах: один залишається в особовій справі дитини в школі, другий — передається в міськУО. Згідно висновків комісії, потрібно надати відповідну допомогу, якої дитина потребує. Цю допомогу організовує опікунська рада або орган опіки та піклування, згідно клопотання відділу освіти, а за можливості — надає навчально-виховний заклад, відділ освіти.
   Двічі на рік (восени та весною) обов’язково проводяться поглиблені медичні огляди цієї категорії дітей. Довідки передаються у міський відділ освіти для надання відповідної допомоги. Довідки зберігаються в особовій справі.
    Діти безкоштовно харчуються у школах, дошкільних закладах, ПТУ, безкоштовно відвідують секції, гуртки.
Дітям, старшим шести років, видається єдиний квиток.
Після шести років надається обов’язкове харчування дитині в тому навчальному закладі, де перебуває дитина.
Обов’язково проводиться безкоштовне літнє оздоровлення цієї категорії дітей.
Здійснюється систематичний контроль за збереженням майна та житла (якщо воно є).
   Коли дитина закінчує  9, 11 класів, адміністрація школи повідомляє відділ освіти, де бажає продовжувати навчання випускник, для видачі йому направлення обласного управління освіти на навчання.
    Після закінчення навчання в ПТУ, технікумі, коледжі, ВНЗ видається грошова допомога, згідно нормативних документів.
    Після служби в армії, закінчення навчання виділяється впорядковане житло.
  За виконанням вищеназваного стежить громадський Інспектор з охорони дитинства та методист міськУО з питань охорони дитинства.

II. Діти з багатодітних сімей

1. Формувати інформаційний банк даних про багатодітні сім’ї (за формою, що додається) на основі актів обстеження житлово-побутових умов та документів, які підтверджують висновки комісії.
2. Виявляти дітей, які потребують певної допомоги і зробити все, щоб її надавати своєчасно, а за необхідності повідомити відділ освіти, опікунську раду, щоб допомогли надати допомогу.

III. Діти із малозабезпечених сімей

1. Сформувати банк даних малозабезпечених сімей (на основі документів та актів обстеження умов життя та виховання).
2. Виділити безкоштовне харчування в школах, безкоштовне відвідування дошкільних закладів (на основі документів).
3. Систематично тримати під контролем ці сім’ї для надання їм своєчасної допомоги.
4. Організувати літнє оздоровлення.

IV. Діти-інваліди дитинства

1. Сформувати банк даних про дітей-інвалідів дитинства (згідно форми, що додається).
2. Проконтролювати охоплення цих дітей навчанням (масові школи, школи-інтернати, санаторні школи-інтернати, спецшколи, індивідуальне навчання).
3. По можливості надавати відповідну допомогу або повідомляти відділ освіти, опікунську раду про необхідність надання певної допомоги.
4. По можливості організовувати оздоровлення та лікування цих дітей.

V. Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС.

1. Сформувати банк даних про дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС, на основі документів та актів обстеження умов життя та виховання дітей.
2. Організувати (згідно нормативних документів) посилене безкоштовне харчування.
3. Стежити за санітарно-курортним лікуванням та літнім оздоровленням цих дітей, постійно підтримуючи зв’язок із товариством «Чорнобиль».
4. За необхідності та за наявності документів звільняти від екзаменів.
5. Постійно здійснювати контроль за станом здоров’я цих дітей (обов’язок медсестри навчально-виховного закладу).

VI. Діти  із  сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах:
При перших відомостях про несприятливі умови життя та виховання неповнолітніх потрібно:

1. Обстежити умови проживання підопічного.
2. Про результати обстеження повідомити адміністрацію навчально-виховного закладу для проведення відповідної профілактичної роботи на рівні навчально-виховного закладу.

3. У випадку, коли проведена робота не дала позитивних результатів або обставини вимагають термінових заходів, потрібно попередити міське УО, опікунську раду, службу у справах неповнолітніх, правоохоронні органи, лікарів, управління соціального захисту населення. Дану сім’ю взяти під контроль, поставити на облік як неблагополучну і надавати допомогу спільно з іншими установами та організаціями, у кожному випадку індивідуально.

 
4. За необхідності вирішувати питання про влаштування дітей із таких сімей у школи-інтернати, а батьків — на лікування, позбавляти батьківських прав тощо. Але спочатку завжди необхідно надати допомогу дітям і батькам.
5. Сформувати банк даних про такі сім’ї, систематично проводити профілактичну роботу, вести чіткий облік роботи з даними сім’ями, періодично звітувати на засіданні опікунської ради, координаційної ради про роботу, проведену з цими сім’ями, для зняття їх з обліку, позбавлення батьківських прав.
6. Стежити за обов’язковим літнім оздоровленням цих дітей.

VII. Діти із сімей одиноких матерів

1. Сформувати інформаційний банк даних про таких дітей.
2. Виявити дітей, які потре¬бують певної допомоги й надати її, а якщо це зробити неможливо, повідомити відділ освіти та опікунську раду. Допомога організовується згідно клопотання адміністрації навчально-виховного закладу або заяви матері та доданих необхідних документів.
3. Громадський інспектор стежить за організацією літнього оздоровлення цієї категорії дітей.

презентация Microsoft power point маьти

VIII. Діти з неповних сімей

Діти із неповних сімей уже відчули біль розлуки, можливо, й сльози зради. Ці діти часто різко реагують на зауваження, тому їм потрібно створити затишок, влаштувати консультації з психологом, зустріч із соціальними працівниками, залучити їх до участі в гуртках, секціях, до громадської роботи.
1. Створити інформаційний банк даних.
2. На основі актів обстеження комісією умов життя та виховання надати відповідну допомогу, а за необхідності, повідомити відділ освіти, опікунську раду про надання допомоги.
3. Проконтролювати літнє оздоровлення.
До особливої групи входять діти, які перебувають у надзвичайно складних умовах, та діти з різних соціальних груп, які потребують допомоги на певному етапі. Тому інформаційний банк даних цих дітей постійно змінюється. Це додає роботи й громадським інспекторам з охорони дитинства, й педагогам, і лікарям.
Але ця робота виправдана, її результати очевидні.
Необхідно сформувати інформаційний банк даних про таких дітей на основі актів обстеження умов життя та виховання, висновків комісії, до складу якої входять педагоги, лікарі, батьки.
На підставі висновків комісії та документів проводити роботу щодо надання певної допомоги. Тут уже працює опікунська рада (після клопотання адміністрації навчально-виховних закладів, дитячої поліклініки).