Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

                                          Накази по школі 
                            на 2022 - 2023 навчальний рік

 

Про підготовку та організований початок 2022/2023 навчального року у навчальному закладі 

https://drive.google.com/file/d/1-cVGAD_BazBgxZmpOu88jf33wFL9dIy3/view?usp=share_link

 

Про заходи щодо організації освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій під час дії воєнного стану

https://drive.google.com/file/d/1-kCcsey8X1s-LJf9vACzXmai9mtE8S-Z/view?usp=share_link

 

Про затвердження структури навчального закладу та робочого навчального плану на 2022 - 2023 навчальний рік 

https://drive.google.com/file/d/11IZHygirYgZmDaCM6NuPFNFcNNybfTNL/view?usp=share_link

 

Про призначення класними керівниками вчителів школи на 2022 – 2023 навчальний рік


Про дотримання мовного режиму у навчальному закладі 

https://drive.google.com/file/d/1-DzwoOWj1V_tsh3G-88ys0plObpqhVYE/view?usp=share_link

 

Про впровадження інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи "Єдина школа" в роботу навчального закладу
    https://drive.google.com/file/d/1-PSYgm8pTJcA71nKbt-JF07aPYC_KZV6/view?usp=share_link

 

Про виконання Інструкції щодо ведення класних журналів 1-9 класів у 2022-2023 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/1-3RleyWNf0YRMBTJKxaT82VtaaQx8Rqa/view?usp=share_link

 

Про єдині вимоги до ведення класних журналів 6-9 класів у 2022-2023 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/1-YcA61CeVCS3jNWNlbjt-QIFcuiVwSuD/view?usp=share_link

 

Про організацію роботи з інформаційно-телекомунікаційною системою «Інститут освітньої аналітики» та затвердження відповідальних за складання державних статистичних звітів у 2022-2023н.р.

https://drive.google.com/file/d/1-ozeZvKwTJ4JR1WMUg87XOxKXIMFxW9l/view?usp=share_link


Про створення атестаційної комісії навчального закладу у 2022-2023 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/1-S_ISN__Oir2ZKD0OBkP4c-BX3fXzxAk/view?usp=share_link
 

Про призначення відповідальних за роботу в автоматизованій системі «ШКОЛА», збір відомчої адміністративної звітності в ІТС «ДІСО»


Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку

https://drive.google.com/file/d/1-_16fwZ1KgLQbDktRViHnFcFCO3uvOKx/view?usp=share_link

 

Про призначення відповідального за облік військовозобов’язаних працівників навчального закладу у 2022-2023 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/101ix4DbC-pM7ajztT05O5dZhCd0PLWCD/view?usp=share_link

 

Законодавство

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Про загальну середню освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Про забезпечення

санітарного та епідемічного

благополуччя населення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

Накази президента

Про національну стратегію розвитку освіти
                                                                    https://zakon.rada
 

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти
                                                                   https://zakon.rada


Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки та спорту
                                                          https://www.president.gov.ua
                                      
Про склад Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту
                                                          https://www.president.gov.ua

Про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти
                                                          https://www.president.gov.ua

 

Накази МОН України

«Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

 

"Щодо забезпечення Додатка до диплома Європейського зразка
                                http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/1028-
 
"Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації"      
                               http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2670-
 
"Про проведення заходів щодо протидії тероризму"
                                 http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2651-
 

"Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

"Щодо організації навчання вчителів з використання ІКТ"

Лист МОН України

Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015

"Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

"Про затвердження  Типового положення про атестація педагогічних працівників"  
                            http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/363-
 
"Про основні орієнтири виховання учнів ЗНЗ"
                        http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/548-%20
 
"Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".
"Про затвердження Нормативів наповнюванності виховних груп ЗНЗ"
                                       http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
 
"Про затвердження методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідое порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів" 
                            http://imodocs.com/txt/data_www/texts/MON389_09.php3
 
"Про затвердження Переліку професійно-технічних НЗ для оснащення кабінетів інформатики та ІКТ за кошти Держ. бюджету"
Державні стандарти

http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/  

 

Державний стандарт початкової загальної освіти  

(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти)

Постанова Кабінету Міністрів України від від 21 лютого 2018 р. № 87

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392
Постанови, розпорядження КМУ
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=246396558