Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Національна дитяча гаряча лінія

                                          Накази по школі 
                            на 2023 - 2024 навчальний рік

 

Про підготовку та організований початок 2023/2024 навчального року у навчальному закладі:
   https://drive.google.com/file/d/14eEVHo8H67EYUMQOpDHO8ZNnBbUCEtHs/view?usp=drive_link

 

Про заходи щодо організації освітнього процесу за допомогою дистанційних технологій під час дії воєнного стану

https://drive.google.com/file/d/1-kCcsey8X1s-LJf9vACzXmai9mtE8S-Z/view?usp=share_link

 

Про затвердження структури навчального закладу та робочого навчального плану на 2023 - 2024 навчальний рік:
        https://drive.google.com/file/d/1A2V0y6ZRJIsPKpzbPuQrEt2i-yQU1vLJ/view?usp=drive_link

 

Про призначення класними керівниками вчителів школи на 2023 – 2024 навчальний рік


Про дотримання мовного режиму у навчальному закладі:
        https://drive.google.com/file/d/1IjNEnUf7UKqCqe0SSathIiSKltWhHoC9/view?usp=drive_link

 

Про впровадження інформаційно-комунікаційної автоматизованої системи "Єдина школа" в роботу навчального закладу:
       https://drive.google.com/file/d/1uMJIlFygrnPs2JJba7ZkGH8eyptUSBoH/view?usp=drive_link
    

Про виконання Інструкції щодо ведення класних журналів 1-9 класів у 2023-2024 навчальному році:
       https://drive.google.com/file/d/1bhIDVvfQ9decLm4yfBujIwHLCyyn_MNf/view?usp=drive_link

 

Про єдині вимоги до ведення класних журналів 6-9 класів у 2023-2024 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/1-YcA61CeVCS3jNWNlbjt-QIFcuiVwSuD/view?usp=share_link

 

Про організацію роботи з інформаційно-телекомунікаційною системою «Інститут освітньої аналітики» та затвердження відповідальних за складання державних статистичних звітів у 2023-2024 н.р.

https://drive.google.com/file/d/1-ozeZvKwTJ4JR1WMUg87XOxKXIMFxW9l/view?usp=share_link


Про створення атестаційної комісії навчального закладу у 2023-2024 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/1-S_ISN__Oir2ZKD0OBkP4c-BX3fXzxAk/view?usp=share_link
 

Про призначення відповідальних за роботу в автоматизованій системі «ШКОЛА», збір відомчої адміністративної звітності в ІТС «ДІСО»


Про затвердження правил внутрішнього трудового розпорядку:
        https://drive.google.com/file/d/19HK8_liI-A4KUk93CLRHTok5-eukLv94/view?usp=drive_link

 

Про призначення відповідального за облік військовозобов’язаних працівників навчального закладу у 2023-2024 навчальному році:
      https://drive.google.com/file/d/1zzPNW4EuIUKKpz4T1zUvJXpCyi8hrXHv/view?usp=drive_link

 

Про проведення моніторингових досліджень у навчальному закладі у 2023-2024 навчальному році:
      https://drive.google.com/file/d/1veEhwMTSoqdM8yQDQH1lvu89LFES-Nlj/view?usp=drive_link

Про організацію харчування у 2023/2024 навчальному році:
     https://drive.google.com/file/d/1_fE-ReHtYrd9usjjfWRl6suESqba8u1x/view?usp=drive_link
   
Про результати проведення 
моніторингових контрольних робіт 
з української мови, математики
у 4-9 класах і фізики у 7-9 класах наприкінці ІІ семестру 2022/2023 н. р.
    https://drive.google.com/file/d/1Eckl3jOZryo3HILnodF0i2lQGGFPaS2M/view?usp=drive_link
 

Законодавство

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Про загальну середню освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Про забезпечення

санітарного та епідемічного

благополуччя населення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

Накази президента

Про національну стратегію розвитку освіти
                                                                    https://zakon.rada
 

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти
                                                                   https://zakon.rada


Про деякі питання підтримки розвитку освіти, науки та спорту
                                                          https://www.president.gov.ua
                                      
Про склад Ради Фонду Президента України з підтримки освіти, науки та спорту
                                                          https://www.president.gov.ua

Про Консультативну раду з питань сприяння розвитку системи загальної середньої освіти
                                                          https://www.president.gov.ua

 

Накази МОН України

«Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

 

"Щодо забезпечення Додатка до диплома Європейського зразка
                                http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/1028-
 
"Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації"      
                               http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2670-
 
"Про проведення заходів щодо протидії тероризму"
                                 http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2651-
 

"Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

"Щодо організації навчання вчителів з використання ІКТ"

Лист МОН України

Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015

"Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

"Про затвердження  Типового положення про атестація педагогічних працівників"  
                            http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/363-
 
"Про основні орієнтири виховання учнів ЗНЗ"
                        http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/548-%20
 
"Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".
"Про затвердження Нормативів наповнюванності виховних груп ЗНЗ"
                                       http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02
 
"Про затвердження методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідое порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів" 
                            http://imodocs.com/txt/data_www/texts/MON389_09.php3
 
"Про затвердження Переліку професійно-технічних НЗ для оснащення кабінетів інформатики та ІКТ за кошти Держ. бюджету"
Державні стандарти

http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/  

 

Державний стандарт початкової загальної освіти  

(застосовується з 1 вересня 2018 р. для учнів, які навчаються за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти)

Постанова Кабінету Міністрів України від від 21 лютого 2018 р. № 87

 

ЗАТВЕРДЖЕНО постановою Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392
Постанови, розпорядження КМУ
http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=246396558