Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

                                          Накази по школі 
                            на 2020 - 2021 навчальний рік

Про підготовку та організований початок 2020/2021 навчального року у навчальному закладі 
https://drive.google.com/file/d/1pscb9CfKV3-rbfg3QA_mTUDaHQG6TWFC/view?usp=sharing

Про затвердження структури навчального закладу та робочого навчального плану  на 2020 - 2021 навчальний рік 
https://drive.google.com/file/d/1pscb9CfKV3-rbfg3QA_mTUDaHQG6TWFC/view?usp=sharing

Про дотримання мовного режиму у навчальному закладі 
https://drive.google.com/file/d/1S2Btj_m5Y0Bp0RD0mp31Bk9JElwih42H/view?usp=sharing

Про  організацію  харчування учнів школи у 2020 - 2021 н.р. 
https://drive.google.com/file/d/1fmMi0NHSFy9r2jgo_1MoleY_AgAbHdAY/view?usp=sharing

Про єдині вимоги до ведення класних журналів 1 - 9 класів у 2020-2021 навчальному році 
https://drive.google.com/file/d/1Dy3tVJZNj0flwIrJQ6buS6S2cPlqV66l/view?usp=sharing

Про створення комісії з бракеражу готової продукції у 2020/2021 навчальному році 
https://drive.google.com/file/d/1jO8UYkqSwWS3NKnZLN_nLXooDFFBxMSF/view?usp=sharing

Про виконання Інструкції щодо ведення класних журналів 
https://drive.google.com/file/d/1WXL1yZ-sCJg9AHm4kMVlgXaNNbjQN_kJ/view?usp=sharing 

Про призначення відповідальних за ведення документації про організацію харчування учнів у 2020/2021 н.р. 
https://drive.google.com/file/d/14C3rRdgpC3pUbmQbmNsMaxu0nRhIwbhD/view?usp=sharing

Про організацію роботи з інформаційно-телекомунікаційною системою «Інститут освітньої аналітики» та затвердження відповідальних за складання державних статистичних звітів у 2020-2021 н.р.  
https://drive.google.com/file/d/1T1LpVfhRBbnfoPcXWdcL2vUqNFITRdQj/view?usp=sharing

Про призначення відповідального за облік військовозобов’язаних працівників навчального закладу у 2020-2021 навчальному році 
https://drive.google.com/file/d/1jxZ-owSnW2g0DPsZQXz894BvMwYVoPLG/view?usp=sharing 

Про проведення моніторингових досліджень у навчальному закладі у 2020 - 2021 навчальному році 
https://drive.google.com/file/d/1FNBKUcD0XUG5WakkDcX2Z1yuoHhJQOno/view?usp=sharing

Про призначення відповідальних за роботу в автоматизованій системі «ШКОЛА» 
https://drive.google.com/file/d/14XN0Ijr6tjNLSlroTZXRawdWek-RHY3i/view?usp=sharing

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

http://osvita.ua/legislation/

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Про загальну середню освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Про забезпечення

санітарного та епідемічного

благополуччя населення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

Накази президента

Про національну стратегію розвитку освіти
http://www.president.gov.ua/documents/15828.html
 

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти

http://www.president.gov.ua/documents/12323.html

Листи МОН

«Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

http://www.mon.gov.ua/

"Щодо забезпечення Додатка до диплома Європейського зразка

http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/1028-

 

"Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації"       http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2670-

"Про проведення заходів щодо протидії тероризму" http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2651-

"Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2481-

"Щодо організації навчання вчителів з використання ІКТ"

http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/1162-

Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015 "Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" 

http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html

Накази МОН

"Про затвердження  Типового положення про атестація педагогічних працівників"  
http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/363-

 

 

 

"Про основні орієнтири виховання учнів ЗНЗ"    
http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/548-%20

 

 

 

"Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".
http://mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/778-

 

 

 

"Про затвердження Нормативів наповнюванності виховних груп ЗНЗ"    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02

 

 

 

"Про затвердження методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідое порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів"  
http://imodocs.com/txt/data_www/texts/MON389_09.php3

 

 

 

"Про затвердження Переліку професійно-технічних НЗ для оснащення кабінетів інформатики та ІКТ за кошти Держ. бюджету"
http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/161- 

  Державні стандарти
http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 68»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

від «16» травня 2017р.                        м. Дніпро                             № 67

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до ст.53 Конституції України ,законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місце самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту , культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 року №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 року №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 №22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту , культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»,  наказу Департаменту гуманітарної політики управління освіти від 10.05.2017 року №123 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання навчальним закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівником і працівниками навчального закладу, забезпечення доступності, безоплатності освіти у школі Дніпра,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Директору школи Мількевич Ю.Л.:

1.1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання , використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

         1.2.Педагогічним працівникам школи заборонити примусове стягнення готівкових внесків, коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

         1.3.Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських  тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я , соціального захисту ,культури, науки , спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року №1222 (зі змінами).

         1.4.Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги школі).

1.5.Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих школі як благодійна допомога.

1.6. Постійно інформувати громадськості  про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті школи, на інформаційних стендах.

1.7.Систематично, не рідше одного разу на півріччя , проводити звітування  про використання бюджетних та благодійних коштів перед вчителями, радою та піклувальною радою школи, батьківською громадськістю.

2. Інженеру ІКТ Семеній А.В. постійно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                  Мількевич Ю.Л.

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 68»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


НАКАЗ
 

«01»  вересня 2015 року                               м.  Дніпропетровськ                                    № 140
 
Про дотримання чинного законодавства 
щодо отримання, використання та 
обліку благодійних (добровільних) 
внесків від юридичних та фізичних осіб
 
     Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі  змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 15 квітня 2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних  та спонсорських внесків» та від 09 квітня 2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 № 1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками навчальних закладів, забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальних закладах району, наказу відділу освіти Амур-нижньодніпровської у м. Дніпропетровську районної ради «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» від 25.08.2015 року № 207 та з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівникам і працівникам навчальних закладів, забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальних закладах району,
 
НАКАЗУЮ:
1. Працівникам школи, класним керівникам:
1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних і фізичних осіб.
1.2. Довести до відома громадськості та батьків реквізити розрахункового рахунку (банку) для зручності у разі бажання надання благодійної допомоги навчальному закладу. 
1.3. Категорично заборонити працівникам збір будь-яких коштів (благодійної допомоги, кошти на харчування, фонди класів, груп, закладів, тощо).
1.4. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.
1.5. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті школи та у засобах масової інформації.
2. Завгоспу школи Білецькій І.В.
2.1. Облікувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб через централізовану бухгалтерію відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради.
2.2. Покращити роботу інвентаризаційних комісій щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих закладу як благодійна допомога.
2.3. Іусову Е.В. постійно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
Директор школи                                                                    Ю.Л. Мількевич   

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 68»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ


НАКАЗ
 
«01» вересня 2015 року                      м. Дніпропетровськ                                                    №141

 

Про дотримання норм 
законодавства у школі
 
        Згідно з конституцією України (ст.. 53), на виконання Закону України «Про освіту» (ст.. 51,55), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014 № 1/9-231 «Про неприпустимість примусового залучення педагогічних працівників до участі у політичних акціях», відповідно до наказу управління освіти та науки дніпропетровської міської ради від 27.08.2015 № 345  «Про дотримання норм законодавства у навчальних закладах та установах освіти м. Дніпропетровська», з метою попередження залучення учнів та педагогічних працівників до участі в політичних та масових заходах, в тому числі під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час, святкові дні, з урахуванням соціально-політичної ситуації в суспільстві, наказу відділу освіти Амур-Нижньодніпровської у м. Дніпропетровську районної ради від 27.08.2015 року № 209 « Про дотримання норм законодавства у навчальних закладах та установах району», з метою попередження залучення учнів та педагогічних працівників до участі в політичних та масових заходах, в тому числі під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час, святкові дні, з урахуванням соціально-політичної ситуації в суспільстві,

 

НАКАЗУЮ:
1. Педагогічним працівникам:
1.1. Забезпечити неухильне виконання норм законодавства в частині незалежності освіти від політичних партій, громадських, релігійних організацій.
1.2. Не допускати залучення учнів, педагогічних працівників до участі в несанкціонованих політичних акціях і масових заходах під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час, святкові дні.
1.3. Вжити заходів щодо недопущення відволікання педагогічних працівників від виконання посадових обов’язків та залучення їх до здійснення непритаманних функцій.
1.4. Проінформувати батьківську громадськість про необхідність забезпечення  посиленого контролю за місцем перебування дітей під час проведення у місці масових заходів.
2. Секретарю школи Федоровій І.А.:
2.1. Наказ розмістити на сайті навчального закладу.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                                 Ю.Л. Мількевич