Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

Розробки уроків учителів

 

Алгебра

 

Урок з алгебри

Тема. Використання формул скороченого множення для розкладання многочленів на множники

Мета: домогтися усвідомлення учнями того факту, що вивчені форму­ли скороченого множення застосовуються для розкладання на множники многочленів певного виду; розпочати роботу з вироблення вмінь викону­вати розкладання многочленів на множники із застосуванням вивчених формул (розкладання многочленів на множники за формулами квадрата двочлена).

          Розвиток мислення учнів. Виховання культури математичної мови та математичних записів.

Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Хід уроку

I. Організаційний момент

Учні перевіряють свою готовність до уроку, вчитель налаштовує учнів до уроку.

 

II. Перевірка домашнього завдання

 Оскільки № 1 та 2 із домашнього завдання є вправами високого рівня складності, бажано ретельно перевірити виконання цих вправ, прокоментувавши кожний крок перетворень (бажано вико­ристовувати алгоритм роботи із цілим виразом, розглянутий на по­передньому уроці).

 

III. Формулювання мети й завдань уроку

Учитель, спираючись на випереджальне домашнє завдання (по­вторені формули), нагадує учням, що впродовж розгляду цієї теми було вивчено низку формул скороченого множення, які застосову­вались для перетворення цілих виразів у многочлен стандартного вигляду. А на цьому уроці учні будуть вчитися використовувати ті ж самі формули для оберненого перетворення многочленів, а саме: для розкладання на множники.

 

IV. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок

Робота із випереджальним домашнім завданням

Виконання усних вправ

Що називається розкладанням многочлена на множники?

Яка властивість множення використовується при розкладанні много­члена на множники винесенням спільного множника за дужки?

В якій послідовності виконується розкладання многочлена на множни­ки способом групування?

Який многочлен тотожно дорівнює виразам (добуткам):

1) (a + b)2;  2) (a – b)(a + b);   3) (a – b)(a2 + ab + b2);

4) (a – b)2;  5) (a + b)(a2 – ab + b2)?

Який добуток дорівнює многочлену,

1) а2 + 2аb + b2; 2) а2 – b7; 3) а3 – b3; 4) а2 – 2аb + b2; 5) а3 + b3?

 

V. Застосування знань

 Після проведеної роботи  учителю залишається узагаль­нити здобуті відомості та сформувати певне уявлення учнів, а саме:

Формули скороченого множення застосовуються для:

1) перетворення цілих виразів у многочлени стандартного вигляду;

2) перетворення многочленів у добуток — розкладання многочленів на множники.

Для виконання цього перетворення відомі учням формули краще за­писати в новому вигляді.

Формули скороченого множення для розкладання на множники

а2 – b2 = (а – b)(а + b)           а2 + 2ab + b2 = (а + b)2

а2 – 2аb + b2 = (а – b)2        а3 + b3 = (а+ b)(а2 – аb + b2)

а3 – b3 = (а – b)(а2 + аb + b2)

 

VI. Засвоєння вмінь

 Виконання усних вправ

 

 

 

Англійська мова

 

Тема:  Школа сьогодення. Школа майбутнього

Мета:

 - удосконалювати навички говоріння, аудіювання, читання за темою;

-  розвивати вміння будувати доповідь в логічній послідовності;

-  розширювати пасивний  словниковий запас;

-  вчити працювати в колективі;

-  прищеплювати культуру колективної співпраці та  повагу до думки співрозмовника.

Тип уроку: узагальнення вивченого матеріалу за темою.

Обладнання: мультимедійна дошка та проектор, мультимедійна презентація за темою; проектні роботи учнів;  роздатковий матеріал; підручник

                                                             Хід уроку:

І. Вступна частина уроку

     1. Організаційний момент

T – Good-morning ,boys and girls. I am glad to see you at the English lesson.

Cl- Good-morning, our teacher. We are glad to meet you too.

   2. Повідомлення теми уроку та введення в іншомовну атмосферу.

       Повторення лекичних одиниць за темою

I hope you do remember the topic of our last lessons. It  was «The system of education in Ukraine and Great Britain».  And today we are going to talk about schools, your studing and what schools will be in the future. It is the topic of your project works.

     At the beginning of the lesson let’s remember the words of our today’s theme and let’s play the game “Crosses and zeros”. Let’s divide our form into 2 groups (teams) . The first team will be crosses and the second team will be zeroes. On the blackboard  here is a table with different words. Your task is to make the sentences with each of them. If you are right, I make the sign on the blackboard. Let’s start and see who will win.

Клас поділяється на 2 групи («хрестики і нулі»). На дошці намальована таблиця зі вписаними в неї словами. Кожна команда по черзі складає речення з будь-яким вписаним словом, називає його, за що вчитель позначає подане слово хрестиком або нулем. Виграє та команда, яка позначить цілий  рядок в таблиці своїм значком.

mark

favourite

library

study

must

English

computer

subject

difficult

ІІ. Основна частина уроку

3.Watching the presentation. Reading the texts.  Answering the questions. Completing the sentences

Т: Now we will look through the presentation, read the sentences there, try to translate and do necessary tasks during reading it.

     Подання презентації для розвитку навичок читання, мовлення, аудіювання, письма.

     Учні по черзі зачитують подану на слайдах інформацію, роблять переклад текстів, відповідають на запитання за змістом, доповнюють речення.

     4.Working with the book. Answering the questions of ex.2(b) p.72-73 in a written form.

    T: I want you to write about library in our school, answering the questions of ex.2(b) p.72-73 in a written form. One of the pupils will  read the question, the other one will answer it and write it on the blackboard.

Розвиток навичок письма.Робота з підручником. Виконання завдання письмово-впр.2(б) с.72-73

       Учні по черзі зачитують подані у вправі питання, дають відповіді на них письмово-один біля дошки, решта-на місцях.

    1)Is there a library at your school? Is it big?- Yes, it is. Yes, it is.

    2)How often do you borrow books from your school library?- I borrow books very often from my school library.

   3)Is there a reading hall in your school library?-There is a reading hall in my school library.

   4)What sections are there in the library?- There are reference and periodicals sections in the library.

  5)How do you find the necessary books in the library?-I ask the librarian to give me the necessary books.

   6)Can you use the catalogue?-Yes, I can.

   5. Reading the text silently, trying to understand it and doing the tasks after it.

Questions to the text:

1)What subjects do pupils study at this school?

2)How old is this school?

3)How old is its museum?

4)How many classrooms are there?

5)What subjects do pupils study?

6)How many floors does the school have?

7)At what age do pupils begin to study?

8))At what age do they finish school?

9)Do they have holidays at school?

10)What do pupils do on their holidays?

11)Is this school nice?

12)Is this museum nice? Why?

13)Do pupils like their school? Why?

     6 .Checking up the pupils’ homework

T: At home you had to work in groups, preparing project works about schools in the future. I would like to listen to your opinions and look at your works.

Перевірка домашнього завдання. Учні представляють свої роботи і висловлюють думки стосовно теми «школа майбутнього»

ІІІ. Заключна частина уроку

  Виставлення і коментування оцінок.

  Подання домашнього завдання, пояснення його виконання-В.1 с.76-прочитати текст, зробити переклад, поставити у правильній послідовності абзаци тексту.

 

 

Біологія

 

Тема уроку. Зорова сенсорна система. Анатомічна будова ока.

       Мета уроку: навчити узагальнювати та систематизувати знання про структуру людського ока, формувати загальне уявлення про зорову систему. Показати її анатомічну будову. Розвивати здібності учнів щодо будови зорового аналізатора його сприймальну, провідникову й аналізуючу частини. Виховувати  у учнів відповідальність за свій зір та інших людей, повагу.

      Обладнання та матеріали: таблиця зі схемою будови людського ока.

     Базові поняття й терміни: зір, очне яблуко, білкова оболонка (склера), судинна оболонка, райдужна оболонка, зіниця, кришталик, склоподібне тіло, сітківка, брови, повіки, вії, слізні залози, рогівка.

Структура і зміст уроку

І. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Запропонуйте школярам відгадати які-небудь предмети із заплющеними очима. Потім обговоріть цей маленький експеримент.

Запитання до учнів.
1) Чому ви так довго визначали предмет?
2) Які органи чуттів ви при цьому використовували?
3) Чому без використання зору інформація про навколишнє середовище відразу зменшується?
4) Чому, визначаючи предмет із заплющеними очима, ви мусили взяти його в руки?

II. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ

Розповідь учителя.
1. Значення зору.
2. Анатомічна будова ока.
3. Допоміжні органи ока.
4. Оптична система ока.
Інформація до теми уроку:

III. УЗАГАЛЬНЕННЯ, СИСТЕМАТИЗАЦІЯ І КОНТРОЛЬ ЗНАНЬ ТА ВМІНЬ УЧНІВ

Бесіда.
1) Яка система є найбільш інформативною серед усіх сенсорних систем?
2) Що ми можемо сприймати за допомогою зору?
3) Назвіть основні частини зорового аналізатора.
4) Де розташоване око?
5) Назвіть оболонки очного яблука. Які функції вони виконують?
6) Від чого залежить забарвлення ока?
7) У якій оболонці відбувається перетворення світлового подразнення на нервовий імпульс?

IV. САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ

Дати відповіді на запитання.
1) Перелічіть допоміжні частини ока. Навіщо окові потрібний допоміжний апарат?
2) Чому ми часто моргаємо?
3) Чому око має кулясту форму?
4) 3 чого складається судинна оболонка?
5) Що таке водяниста волога, яку функцію вона виконує?
6) Чому око влаштоване так складно?

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

§ 81 підручника.
ХРОНОМЕТРАЖ УРОКУ
Актуалізація опорних знань і мотивація навчальної діяльності 5 хв
Вивчення нового матеріалу ЗО хв.
Узагальнення, систематизація і контроль знань та вмінь учнів 8 хв.
Домашнє завдання 2 хв.

 

 

Інформатика

УРОК

     Тема. Робота з електронними посібниками, навчальними програмами та мультимедійними курсами з профільного предмета

     Мета: розглянути:

- методи роботи з ЕЗНП різних типів;
формувати вміння:

- працювати з програмними засобами, призначеними для вивчення профільного предмету;

навчити:

класифікувати та застосовувати програмні засоби для поглиблення знань з профільного предмета;

розвивати:

творче мислення; вміння аналізувати та оцінювати.
Тип уроку: застосування знань, умінь та навичок.

Базові поняття й терміни: ЕЗНП, електронний посібник, навчальна програма, мультимедійний курс.

СТРУКТУРА УРОКУ

І.    Організаційний етап - 2-3 хв

II.   Перевірка домашнього завдання - 2-3 хв

III.  Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу - 10-15 хв

IV.  Застосування знань, умінь - 20-25 хв

V.   Підбиття підсумків уроку - 2-3 хв

VI.  Домашнє завдання - 2-3 хв

ХІД УРОКУ

I. Організаційний етап

II. Перевірка домашнього завдання: виконання тестових завдань за комп’ютерами

III.     Сприйняття та усвідомлення нового матеріалу

Демонстрація наявних програмних засобів для підтримки навчання з профільного предмета та їх аналіз згідно з розданою учням схемою.

Схема ознайомлення з ЕЗНП та його аналізу

1. Назва програми.

2. Навчальний предмет (предмети).

3. Мінімальні вимоги до комп'ютерної техніки та програмного забезпечення:

•     тактова частота процесора;

•     об'єм оперативної пам'яті;

•     тип відеоадаптера та об'єм відеопам'яті;

•     тип та версія операційної системи.

4. Рік випуску, версія.

5. Мультимедійність — наявність та якість:

•     текстової інформації;

•     графічних зображень;

•     анімацій;

•     відеофрагментів;

•     звукового супроводу.

6. Можливість копіювання інформації.

7. Можливість роботи в мережі.

Виконання комплексу вправ для зняття м'язового напружен­ня. (Варіант 2)

IV. Застосування знань, умінь

Попередньо на учнівські комп'ютери  пересилається шаблон звіту:

(С:\Мои документы\10кл\ЕЗНП\Звіт 2.dос).

Аналіз ЗНП

 

1. Назва програми

 

2. Навчальний предмет

 

3. Мінімальні вимоги до комп'ютерної техніки та програмного забезпечення:

• тактова частота процесора

 

• об'єм оперативної пам'яті

 

• тип відеоадаптера та об'єм відеопам'яті

 

• тип та версія операційної системи

 

4. Рік випуску, версія

 

5. Мультимедійність — наявність:

• текстової інформації

 

• графічних зображень

 

• анімації

 

• відео фрагментів

 

• звукового супроводу

 

6. Можливість копіювання інформації

 

7. Можливість роботи в мережі

 

Інструктивна картка

Для пунктів 2 – 7 зробити скріншоти екрану

1. Проаналізувати  вказаний  програмний  засіб  навчального призначення з профільного предмета згідно зі схемою.

2. Відкрити програму «Фізика, 7 клас»

3. Знайти урок №9 .

4. Знайти формулу роботи.

5. Розв’язати тестове завдання  №1.

6. Відкрити глосарій та знайти поняття «Біоніка».

7. Відкрити Іменний покажчик, знайти біографію І. Ньютона.

8. Зберегти звіт (аналіз за схемою ознайомлення, скріншоти 2 – 7 питань) у текстовому документі Звіт_ЕЗНП_прізвище.dос).

(С:\Мои документы\10кл\Власна_папка\Звіт_ЕЗНП _прізвище.dос).

Відповіді на питання 1-4 схеми ознайомлення з ЕЗНП та його аналіз можна знайти у документах Форма_звіту.doc та ППЗ_Фізика_7_клас.doc

V.      Підбиття підсумків уроку

Коментоване оцінювання роботи учнів на уроці.

VI.     Домашнє завдання

Опрацювати конспект уроку, підготувати аналіз ЕЗНП (наявні удома, знайдені у мережі Інтернет).

 

 

Історія

 

    Тема. Великі географічні відкриття.

     Мета: визначити цілі,причини та передумови Великих географічних відкриттів,простежити напрямки експедицій,розвивати вміння працювати з історичною картою; вчити самостійно укладати таблицю,порівнювати,робити висновки;розвивати творчі здібності.

     Тип уроку: формування нових умінь,та навичок.

Очікувані результати: учні зможуть визначити передумову,мету та результати відкриттів,орієнтуватимуться в маршрутах першовідкривачів.

Обладнання: карта «Великі географічні відкриття», схема «Індіанські цивілізації»,роздавальний матеріал.

«Золото – це сама досконалість.

Золото створює скарби,і той,хто

володіє ним,може створити все,що схоче,

і здатний навіть вводити людські душів рай»

З листа Х.Колумба  до

іспанського короля.

Хід уроку

І. Організаційний момент.

ІІ. Мотивація навчальної діяльності.

Для середньовічної людини світ був обмежений простором,де проходило її життя. Поступово цей простір розширювався,і люди відкривали планету,на якій жили. Підчас подорожей вони виявляли нові невідомі географічні об’єкти. Це були географічні відкриття. (показ слайду №1 – тема уроку)

Бесіда.  (слайд  № 2 – план уроку)

ІІІ. Вивчення нового матеріалу

1.     Передумови відкриттів.

Епоха відкриттів починається після видання дорожніх записок італійського мандрівника 13 – 14 ст. Марко Поло,який17 років жив в Індії,Китаї. Саме завдяки йому Європа дізналась подробиці з життя загадкової батьківщини прянощів,шовку,порцеляни. Його записки викликали у європейців шок Чому? Що могло так зацікавити Європу?

Робота з документом №1

Марк  Поло про Індію.

«Золота, скажу вам, у них сила силенна; надзвичайно багато його тут, і не вивозять його звідти.. Сказати по правді,палац там великий і вкритий чистим золотом… Ще скажу вам, що підлоги упокоях,- а їх там багато,також вкрито чистим золотим шаром у два пальці – і зали,і вікна - оздоблено золотом. І перлин тут дуже багато,вони рожеві й дуже красиві,круглі,великі…»

Питання

1)   Про що йдеться в даному документі?

2)  На чому наголошує автор?

3) Що могло зацікавити європейців?

Наприкінці  ХV ст. у країнах Західної  Європи збільшилось виробництво товарів   розширилась торгівля.  Зростала потреба у грошах,а отже у дорогоцінних  металах, для їх карбування, яких у Європі було замало.

      Багато європейців вважали,що «золото – це сама досконалість.     

      Золото створює скарби,І той, хто володіє ним,може створити все,

      що схоче,і здатний навіть вводити людські душі в рай».

 Для пошуків золота стали споряджати експедиції в далекі краї.

    Робота з документом № 2

Записки венеціанського банкіра

«Прянощі,які прибувають до Венеції,проходять через  усю Сирію і через усі країни султана,і повсюди сплачують величезні побори і так само у Венеції платять нестерпні побори. Внаслідок цього втрати при перевезенні зростають з одного дуката до 100 дукатів.

Питання

1)    Про що йдеться в документі?

2)    Чому європейці не могли вільно вести торгівлю з країнами Сходу? Хто їм заважав?

3)    До чого повинні вдатися європейці,щоб позбутися посередників?

( слайд 3 – 4 передумови та причини відкриттів)

2.  Створення  португальської колоніальної імперії

Розповідь вчителя

Найбільш зацікавленими  у пошуках нового торговельного шляху через Атлантичний океан виявилися країни,що були розташовані на узбережжі,- Португалія та Іспанія. Становлення Португалії та Іспанії пов’язане з Реконкістою. ( слайд 11 -14-Реконкіста)

Робота в групах

Клас поділяється на 2 групи, використовуючи атласи,підручник,інформаційні листи досліджує:

1 група  - напрямки експедиції португальців,результати  відкриттів та їх значення

2 група -  - напрямки експедиції іспанців,результати  відкриттів та їх значення.   ( слайд 5 – 10)

Бесіда за запитаннями

1)    Яка з країн першою розпочала експедиції в пошуках нового шляху в Індію?

2)    Чи досягли поставлених цілей учасники експедицій?

3)    Хто такі індіанці?

4)    Яка доля спіткала Колумба?

5)    Хто здійснив найпершу кругосвітню подорож?

6)    Яким шляхом  просувався Магеллан?

7)    Яка доля спіткала Магеллана та його команду?

8)    Яким було ставлення учасників експедицій до місцевого населення?

Таким  чином,ми бачимо,що в результаті пошуків нових торговельних шляхів європейців з азіатами були зроблені важливі географічні відкриття,які стали називатись колоніальні володіння  Португалії та Іспанії.

3.     Завоювання Мексики та Перу

Приваблені мрією про країну золота,конкістадори,що прибули на кораблях Колумба,обернули свою енергію на завоювання  Нового світу. В пошуках легкої наживи,при цьому застосовуючи військову силу. 1511р.вони заселили Кубу і використовували острів як базу для постійних експедицій, а місцеве населення перетворювали на рабів.

На материку Америка склалось кілька індіанських цивілізацій.

(Учні екскурсоводи роблять повідомлення про народи,що населяли Америку до європейських завоювань.)

Робота з документом

Документ № 3

Іспанський  єпископ

«Ніколи не піклувалися наші співвітчизники ні про що інше ,крім золота; та й індіанці засвоїли,що золото – єдина турбота християн,межа їхніх бажань,причина їх прибуття в ці краї і всіх їх трудів і мандрівок»

  Бесіда

1)    Що в першу  чергу цікавило конкістадорів в Америці?

2)    Яке враження на індіанців справили  європейці?

3)    На  які причини завоювань наголошує священик?

4)    Чи згодні ви зданим текстом? Чому?

ІV.Рефлексія.

Метод »Мікрофон»

Чому відкриття стали можливими,починаючи лише з середини ХVст.

V.Домашнє  завдання

Опрацювати параграф,виконати завдання в контурній карті,скласти кросворд  до теми.

 

 

Світова література

 

Тема. Життєвий та творчий шлях Вольтера. “Простак”. Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак», сенс її назви.

Мета: ознайомити з біографією Вольтера; розкрити значення терміну «філософська повість»; розвивати творчі здібності учнів; учити їх засвоювати навчальний матеріал під час лекції.    

Обладнання: портрет Вольтера.

Тип уроку: засвоєння нових знань і формування на їх основі вмінь та навичок.

 

Поетичні сили Франції об'єдналися у Вольтері.

 Й. В. Ґете

 

ХІД УРОКУ

 І. Актуалізація знань

Перевірка домашнього завдання

ІІ. Мотивація навчальної діяльності

    Остання травнева ніч 1778 року видалася теплою, і вартові паризької застави, солодко позіхаючи, приготувалися вже було перекрити смугастим шлагбаумом широкий тракт, що вів від столиці до знаменитої провінції Шампань, коли почувся цокіт копит. «Кого ще там дідько несе проти ночі»,— невдоволено пробурчав собі під носа офіцер і майже дослівно повторив своє запитання вголос. «Слава Ісусу Христу!» — за цим церковним привітанням, що пролунало з блакитної, оздобленої зірками карети, яка щойно під'їхала до застави, вартові впізнали служителя Божого. «Документи»,— не люб'язніше, ніж раніше, проскрипів загрубілий на службі голос.

І т.п.

   Як же починалося й протікало життя, що скінчилося так незвичайно? Чому Ґете сказав, що у Вольтері об'єдналися політичні сили Франції?

 (Учні записують тему уроку та епіграф у зошити.)

 III. Робота над темою уроку

 1. Знайомство з життєвим шляхом Вольтера

 (Учні роблять короткі записи.)

2.  Робота в парах

 Учні складають запитання за змістом повідомлення й обмінюються запитаннями для взаємоперевірки.

 Запитання до класу

 • Що вам найбільше запам'яталось із почутого про Вольтера?

3.  Зміст повісті Вольтера «Простак» (повідомлення учня за випереджувальним завданням)

4.  Ідейний зміст і художня структура філософської повісті «Простак» (1767)

IV. Рефлексія

 Складання таблиці «ЗХВ» («Знаю — Хочу дізнатись — Вивчив»)

Примітка. Учні заповнюють перші дві колонки таблиці, за бажанням зачитують записане. До заповнення таблиці учні повертатимуться після вивчення теми.

 Методичний коментар

 «ЗХВ» («Знаю — Хочу дізнатись — Вивчив»). Таблиця складається із трьох колонок. До першої колонки учні записують те, що їм відомо із запропонованої теми («первинні знання»). Заповнення другої колонки має на меті сформувати мотивацію навчальних досягнень (учні записують, яку інформацію очікують отримати). До останньої колонки записують узагальнену щойно отриману інформацію («вторинні знання»).

 Після того як діти повідомлять, що вони дізнались нового, потрібно виявити, чого вони в опрацьованому тексті не знайшли, на яке запитання не отримали відповіді. У такому разі учитель або вказує, де таку інформацію можна знайти, або сам відповідає на запитання. (Запитання, на які учні не отримали відповіді, можна використати на наступному уроці.)

V. Домашнє завдання

 прочитати повість Вольтера «Простак». 

 

 

Світова література

 

     Тема: Література українського романтизму. Поети-романтики  П. Гулак-Артемовський  «Рибалка»; Є. Гребінка «Українська мелодія»; М. Костомаров «Соловейко»; В. Забіла «Соловей», М. Петренко «Небо»

    Мета: ознайомити з особливостями розвитку романтизму в українській літературі,     навчити визначати головні мотиви поезій, коментувати їх у зв’язку з художніми особливостями; розвивати вміння аналізувати текст; виховувати шанобливе ставлення до засад народної моралі й етики.

    Обладнання: підручник, медіапроектор, ноутбук, портрети письменників

Хід уроку:

1. Організаційний момент

2. Мотивація навчальної діяльності

Певно, не один з вас чув народну пісню «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю» або відомий романс «Очи черне». Авторами цих творів є відомі українські письменники-романтики.

3.Повідомлення теми й мети уроку

Отже, сьогодні ми з вами розглянемо особливості романтизму як художнього напряму в літературі й мистецтві, познайомимось з визначними українськими поетами-романтиками, проаналізуємо найвідоміші їх поезії.

4. Виклад матеріалу

     Романтизм — це художній напрям у літературі й мистецтві, який виник наприкінці XVIII ст. майже одночасно в країнах Західної Європи, а в Східній Європі розвинувся на початку XIX ст. Цей напрям став цілковитим запереченням класицизму. Український романтизм розвивався під впливом популярної творчості європейських письменників-романтиків: Скотта, Байрона, Шиллера, Гейне, Ґете (німецька), Гюго (французька), Шафарика, Міцкевича (польська), Жуковського, Пушкіна, Лєрмонтова (російська).

Давайте повторимо основні риси романтизму як творчого напрямку.

-         використання презентації «Романтизм»     

5. Повідомлення учнів на тему «Творчість поетів-романтиків»

6. Опрацювання теорії літератури, використовуючи матеріали презентації «Романтизм»

7. Аналіз балади  «Рибалка» П. Гулака - Артемовського
Бесіда:

- Які почуття виникли у вас під час прочитання твору?

- Доведіть, що за жанром цей твір балада.

- Які художні засоби використовує автор у творі?

- Чи простежуються у цьому творі ознаки романтизму? Які?

8.Аналіз вірша Є. Гребінки «Українська мелодія». Виконання учнями пісні «Очи черные». Знаменита пісня «Очи чёрные», завдяки неповторному голосу Федора Шаляпіна, облетіла весь світ і стала загальнолюдським надбанням.

9.Групова робота: визначити автора й назву твору, а також віршований розмір уривків:

1. Ти ж бачиш сам, як в темну ніч

Блищать у нас зіроньки під водою.

Ходи ж до нас, покинь ту удку пріч, -

Зо мною будеш жить, як брат живе з сестрою! (П. Гулак-Артемовський «Рибалка», ямб)

2. «О мамо, голубко, не плач, не ридай,

Готуй рушники і хустки вишивай.

Нехай за нелюбом я щастя утрачу;

Ти будеш весела, одна я заплачу!» (Є. Гребінка «Українська мелодія», амфібрахій)

10.Аналіз вірша М. Костомарова «Соловейко»
11.Релакс-пятихвилинка. Перегляд творчості художників-романтиків.

12.Підведення підсумків уроку. Виставлення оцінок

 

 

Українська мова

 

Урок

     РОЗВИТОК УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ

     Мета: розширити відомості дев’ятикласників про процес і результат розвитку української мови в ході історичного становлення українського суспільства та його культури; сформувати вміння визначати основні періоди розвитку мови, характеризувати особливості їх; за допомогою мовленнєво-комунікативного дидактичного матеріалу

сприяти осмисленню ролі мови як найважливішого, найбагатшого і найміцнішого зв’язку поколінь.

       Тип уроку: урок засвоєння нових знань (формування мовної компетенції).

ХІД УРОКУ

І. Організаційний момент

ІІ. Ознайомлення дев’ятикласників з темою, метою й завданнями уроку

ІІІ. Розвиток неперервної пошукової пізнавальної активності дев’ятикласників

Навчальне аудіювання

  • Уважно прослухати висловлювання. У якому стилі воно оформлено? Довести це. Визначити тему й основну думку почутого.

Український народ спершу обслуговувала спільнослов’янська мова — старослов’янська, або церковнослов’янська (назва виникла у зв’язку з переважно виконуваними цією мовою функціями). Оригінальні твори, написані цією мовою, поділяли на три стилі: високий, середній і «низький». Високий був класичним церковнослов’янським, середній — церковнослов’янським з багатьма місцевими вкрапленнями, «низький» — русько-українським з церковнослов’янськими вкрапленнями. Проте непрохідної межі між цими стилями не було: так, окремі уривки з агіографічної

літератури (високий стиль) майже повністю збігаються з відповідними уривками з Іпатіївського літопису (середній стиль)…

  • Стисло переказати прослуханий текст.

Формування термінологічного апарату дев’ятикласників (робота з довідковою літературою)

  • Як ви розумієте поняття походження мови й еволюція мови?

Чи тотожні ці сполучення слів? Свої міркування зіставити з матеріалом довідників чи енциклопедичних словників.

Еволюція — процес зміни, розвитку кого-, чого-небудь.

Походження — виникнення, утворення, поява чого-небудь як наслідок якихось подій, процесів, явищ (Великий тлумачний словник сучасної української мови.— К: Перун, 2002).

Походження мови передумови і початки розвитку мовної діяльності суспільства.

ІV. Виконання системи завдань творчого характеру

Дослідження-відновлення на основі тексту

  • Виразно прочитати текст. Дібрати заголовок. Визначити речення, у якому розкривається основна думка висловлювання.

Свою історію має й українська графіка (як і білоруська, болгарська, македонська, російська, сербська). Вона бере свій початок від старослов’янського письма. У нинішньому українському алфавіті є тільки дві літери, що їх не було в кирило-мефодіївській абетці — це ґ, яка відома з кінця XVI ст. і набула поширення в XVII ст., та

ї, що перебрала на себе функції позначення сполучення й+і. Слід ще згадати про специфікацію в українському правописі літер е, є, відсутню в інших кириличних правописах. Решта літер — це ті, що їх, на думку Івана Огієнка, знали вже в давньокиївський період, принаймні з VII ст. н. е. Правда, у старослов’янському алфавіті

були й такі літери, які не відповідали жодним українським звукам, а тому вживалися непослідовно, а потім і зовсім зникли…

  • На основі опрацьованого тексту відновити твердження.

1. Український правопис бере свій початок ...

2. Остаточне становлення українського правопису припадає ...

3. У нинішньому українському алфавіті є тільки дві літери, що їх не було в кирило-мефодіївській абетці, ...

4. В інших кириличних правописах відсутня характерна українському правопису літера ...

5. Від 1798 до 1905 року нараховується ... різних правописних систем.

  • Назвати, з яких підсистем, окрім графіки, складається правопис кожної мови.

Методичний коментар. Правопис кожної мови складається з трьох підсистем: графіки (літер, якими позначають найтиповіші звуки та звукосполучення), орфографії (способів поєднання звуків і звукосполучень, що забезпечує однотипність написання слів) і пунктуації (розділових знаків, за допомогою яких позначають інтонаційне членування тексту).

Робота в міні-групах (розкриття суті різних гіпотез про походження й розвиток української мови)

  • Уважно опрацювати теоретичний матеріал (див. додаток до уроку). Схарактеризувати основні періоди розвитку української мови. Які назви використовували для позначення української мови на різних етапах становлення її?

Слов’янські мови походять з одного джерела — праслов’янської (спільнослов’янської) мови, від якої й успадкували спільні або подібні тенденції розвитку.

  • Дати визначення поняттям літературна мова, національна мова, рідна мова, державна мова.

V. Підсумок уроку

Як ви розумієте вислів Мова повинна не роз’єднувати людей, а навпаки, об’єднувати?

VІ. Домашнє завдання

  • Назвати відомих вам вітчизняних мовознавців. Скориставшись довідковою літературою, дослідити, які з них займалися вивченням історії української мови. Підготувати повідомлення про одного з українських лінгвістів та його теорію щодо походження й розвитку мови.

Додаток

Гіпотеза про походження й розвиток української мови, що ґрунтується на даних про фонологічні зміни

Гіпотеза про походження східнослов’янських мов з однієї давньої мови — спільноруської прамови

Джерела:

1. Омельчук С. А. Усі уроки української мови у 9 класі / С. А. Омельчук, А. І. Ляшкевич. — Х. : Вид. група «Основа», 2010. — 361 с.

2. Нікішина Т. В. Усі дидактичні матеріали з української мови у 9 класі. — Х.: Вид. група «Основа», 2009. — 238 с.

 

 

Фізика

 

      ТЕМА. Будова речовини. Атоми та молекули. Б удова атома. Рух і взаємодія атомів і молекул. Залежність швидкості руху атомів і молекул від температури тіла. Дифузія

      Мета уроку: сформувати уявлення про атоми та молекули, залежність швидкості їх хаотичного руху від температури, ознайомити з явищем дифузії.

      Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.

       Обладнання: таблиці та кінофрагменти із зображеннями атомів і молекул, склянки з розчином мідного купоросу, флакон з пахучою речовиною, модель хаотичного руху молекул, моделі молекул води, водню, кисню, фотографії молекулярних кристалів.

План уроку:

1. Будова речовини. Атоми та молекули.

2. Рух і взаємодія молекул. Температура.

3. Дифузія.

4. Розв’язування задач.

Зміст уроку

Актуалізація знань учнів

Бесіда за питаннями

1. Що таке фізичне тіло? Наведіть приклади.

2. Що таке речовина? Наведіть приклади.

3. Що ми знаємо про масу тіла? В яких одиницях її вимірюють? Які прилади використовують для вимірювання маси тіла?

Вивчення нового матеріалу

Питання про будову матерії здавна цікавило людей. Але протягом тисячоліть неможливо було перевірити висловлені здогадки та обґрунтувати їх. Проте поступово картина ставала яснішою. Всі сучасні уявлення про будову матерії ґрунтуються на трьох основних положеннях.

1. Всі тіла складаються з частинок.

2. Ці частинки перебувають у безперервному хаотичному русі.

3. Частинки взаємодіють одна з одною.

Конспект учня

1. Всі тіла складаються з частинок.

2. Ці частинки перебувають у безперервному хаотичному русі.

3. Частинки взаємодіють одна з одною.

Речовина складається з атомів, які можуть поєднуватися в молекули. Атом складається з позитивно зарядженого ядра та електронів.

Хаотичний рух молекул тим швидший, чим вища температура речовини.

Дифузією називають взаємне проникнення частинок однієї речовини в іншу, обумовлене хаотичним рухом молекул.

Узагальнення та закріплення вивченого матеріалу

Бесіда за питаннями

1. Чи однакові молекули води в гарячому чаї та в арктичній кризі?

2. Які частинки входять до складу атома?

3. Чому свіжі жирні плями на одязі легше видалити, ніж давні?

Розв’язування задач

Задачі 4.14, 4.24, 4.36.

Домашнє завдання

Прочитати теоретичний матеріал за підручником; вивчити матеріал за конспектом; задачі 4.15,4.31.

 

Хімія

 

     Тема уроку. Характеристика хімічних елементів за положенням у періодичній системі. Характеристика простих речовин.

     Мета: закріпити вміння й навички характеризувати елементи, порівнювати їх властивості; закріпити набуті знання про періодичну систему, будову атомів; здобувати інформацію з різних джерел, аналізувати та представляти отриману інформацію.

     Тип уроку: урок закріплення та застосування знань, умінь та навичок.

     Форми роботи: презентації, повідомлення, самостійна робота за варіантами та індивідуальними заданнями.

    Обладнання: Періодична таблиця хімічних елементів Д.І.Менделєєва, ноутбук, мультимедійний проектор, компакт – диск з презентаціями, картки з завданнями.

 План уроку.

І. Організація класу.

ІІ. Вступне слово вчителя.

ІІІ. Характеристика елементів ( пов’язаних з датою народження виконавців) Бору, Карбону, Стибію та простих речовин, утворених ними. ( Презентації) «Хімічна астрологія» Додаток 1.

IV. А) Самостійна робота (за 20 хв. до кінця уроку – виконує частина учнів за варіантами та індивідуальними завданнями). Додаток 3.

Б) Математичний тренінг ( для вільних учнів) Додаток 4.

V. Характеристика елементу Флуору за положенням у періодичній системі та простої речовини фтору. Повідомлення учня.

VI. Підсумки уроку. Оцінювання. Додаток 2.

VII. Домашнє завдання. Повторити § 23, 24, 25.