Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ШКІЛЬНИЙ ПАРЛАМЕНТ

УЧНІВСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

1. Загальні положення

1.1.      Парламент учнівського самоврядування середньої загальноосвітньої школи №68 – це добровільне, незалежне об’єднання учнів середньої та старшої ланки учнів школи, а також всіх бажаючих від 6 до 18 років.

 

1.2.      Парламент є нейтральним до будь-якого політичного руху.

 

1.3.      Учнівський парламент сприяє вдосконаленню навчально-виховного процесу, охорони здоров’я,  культурного та фізичного виховання, згуртованості колективу школу, формує у учнів свідомого та відповідального ставлення до своїх прав та обов’язків.

 

1.4.      Парламент здійснює свою діяльність відповідно до Законодавчих актів, що регулюють діяльність дитячих та молодіжних організацій Загальної декларації прав людини, Конституції України, Конвенції ООН про права дитини, Законами України „Про об’єднання громадян” та „Про молодіжні та дитячі громадські організації”, Закону “Про дії Кабінету Міністрів України щодо реалізації державної молодіжної політики” чинним законодавством, даним Положенням.

 

1.5.      Діяльність Парламенту будується на засадах законності, добровільності, самоврядування, гласності, рівноправності його членів і поширюється на представників учнівської молоді.

 

1.6.      Парламент взаємодіє з районним, міським Палацом дітей та юнацтва, управлінням освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради, районним та міським комітетом у справах сім’ї та молоді, дитячими громадськими організаціями,  громадськими  організаціями і батьківським об'єднанням на батьківських засадах сувернітету, толерантності, партнерства, гласності, демократизації. міста тощо.

 

1.7.      Для координації роботи учнівського парламенту призначаються консультанти з числа адміністративно-педагогічного персоналу, які консультують учнів відповідно роботи окремих напрямків.

 

1.8        Структура учнівського парламенту має двоступеневу структуру – загально-шкільний і класний рівні.

 

1.8.      Місце знаходження шкільного парламенту:

м. Дніпро, вул. Симиренківська 76 Комунальний заклад освіти «Середня загальноосвітня школа № 68».

 

2.   Мета і завдання

 

Головна мета шкільного Парламенту учнівського самоврядування – є розвиток соціальної та організаторської активності учнівської молоді шляхом залучення до дієвої участі у демократичному управлінні.

 

2.1.      Метою діяльності шкільного парламенту є:

 

-  залучення учнівської молоді до громадського життя;

- здійснення діяльності підлітків, направленої на реалізацію та захист прав і свобод, творчих здібностей, задоволення своїх законних інтересів та соціальне становлення підростаючого покоління як повноправних членів суспільства;

- активізація процесу діяльності органів дитячого самоврядування на рівні шкіл району, участі молоді у прийнятті рішень;

- захист прав та інтересів дітей на різних рівнях;

- всебічна реалізація дітьми та підлітками своїх інтересів, здібностей, лідерських якостей;

- налагодження контактів, обмін інформацією, координація дій учасників Парламенту та реалізація спільних проектів;

-  розробка і втілення проектів, спрямованих на поліпшення навчально-виховного процесу.

 

2.2.      Завданням шкільного парламенту є:

 

- якнайширше залучення учнів  до участі в організації свого життя та діяльності;

- формування навичок самоврядування, соціальної активності і соціальної відповідальності у процесі практичної громадської діяльності;

- національно–патріотичне завдання сприяє в вихованню в учнів національної гідності, любові до рідного краю, до його культурно – національних, духовних, історичних цінностей

- об’єднання дітей та підлітків для добрих, корисних, цікавих справ, розвиток їх творчих здібностей;

- сприяння культурному розвитку, духовному збагаченню учнів;

- формування особистості, її суспільно-громадського досвіду, розвитку, реалізація творчого потенціалу;

- розвиток рис характеру, а саме: цілеспрямованість, ініціативності, вимогливості, наполегливості, толерантності, винахідливості, креативності;

- залучення учнів до участі у вирішенні трудових, соціально-моральних потреб суспільства;

- розвиток світогляду учнів для подальшого формування цивілізаційної компетентності.

 

2.3.      Для здійснення мети і завдань, визначених цим Положенням, шкільний Парламент:

 

- представляє і захищає законні інтереси своїх членів у громадських та державних органах;

- налагоджує шляхи співробітництва з дитячими, молодіжними організаціями району, міста;

- складає та реалізує різноманітні програми і проекти для учнів школи.

- співпрацює з іншим шкільним парламентом лідерів сусідніх шкіл, зокрема СЗШ № 18, 86, 117, 42 тощо

- організовує семінари, тренінги, конференції, дебати, масові заходи як ділового, так і дозвіллєвого характеру;

-  може мати власні засоби масової інформації.

 

 

3.   Члени Шкільного Парламенту. Їх права та обов’язки.

 

3.1.      Шкільний парламент складається з учасників та робочих органів (центрів).

3.2.      До шкільного парламенту входять учні 5-11 класів Середньої загальноосвітньої школи № 68 через представництво своїх делегатів віком від 10 до 16 років, які поділяють мету та завдання Парламенту. Вони є учасниками шкільного Парламенту.

3.3.      Учасники до шкільного Парламенту обираються на добровільній основі, за власним бажанням учня так само і залишати шкільний парламент учень має добровільно.

3.4.      Право висування кандидатів на посади керуючих  шкільного парламенту має кожен класний колектив. Клас може висувати кількох кандидатів на посади керуючих  центрів  та Президента шкільного парламенту.

3.5.      Учасник шкільного парламенту має право:

-   на  захист своїх прав та законних інтересів;

-   брати участь у діяльності шкільного парламенту обирати, бути обраним на керівні посади;

-   вносити свої пропозиції щодо роботи шкільного парламенту;

-   брати участь у культурно-масових заходах; лідерів за власним бажанням;

-   за результатами голосування у своїй організації бути обраним повторно ще на один строк.

3.6.      Учасник шкільного парламенту втрачає свої повноваження у разі:

-  закінчення терміну повноважень;

-  за власним бажанням;

-  закінчення школи;

-  згідно з рішенням шкільного  парламенту за аморальному поведінку.

3.7. Члени Парламенту лідерів зобов'язані:

- виконувати вимоги Положення;

- піклуватися про розвиток організації;

- дотримуватись Правил внутрішнього розпорядку школи.

 

4.  Керівні органи учнівського парламенту

4.1. Вищий орган учнівського парламенту – загальні збори, які збираються не менше одного разу на рік, з представництвом делегатів від класних колективів. Позачергові збори скликаються  на вимогу голови учнівського парламенту чи 1/3 членів парламенту.

4.2. До виняткової компетенції загальних зборів входить:

·  затвердження та внесення змін і доповнень до Положення і програми учнівського парламенту;

·  вибори голови учнівського парламенту;

·  розгляд і затвердження звітів голів центрів;

·  оцінка діяльності учнівського парламенту та його членів.

 

 

Центри шкільного парламенту.

5.1.      Центри парламенту є структурними елементами системи учнівського парламенту.

Це добровільне об’єднання учнів, яке формується на початку навчального року з числа учнів школи у залежності від інтересів дітей. Кількість центрів парламенту визначається виходячи з основних напрямків роботи школи, інтересів учнів.

Мета центру – розвиток інтересів і творчих здібностей школярів, формування активної життєвої позиції. Планування роботи центр здійснює самостійно, виходячи з основних положень річного плану розвитку школи та традицій, що склались. Затвердження плану роботи проводиться на зборах центрів самоврядування. Для керівництва та організації роботи центру створюється рада центру, до якої, як правило, входить не більше одного представника від кожного класного колективу. Рада центру обирає свого лідера, який керує роботою. Голова центру входить в раду. голова центру звітує про виконану роботу на засіданні ради.

 

Рада центру збирається не менше одного разу на місяць для планування і координації подальшої роботи. Координацію та педагогічне консультування здійснює педагог-наставник (учитель, заступник директора, методист, представник адміністративно-педагогічного персоналу). За активну участь у конкурсах, дослідженнях, роботу в центрі, учні отримують подяки, грамоти, цінні подарунки

 

5.2.      Голови центрів очолюють напрямки діяльності самоврядування школи, планують щоденну (щотижневу) роботу, проводять спільну роботу з консультантами, координують та контролюють роботу центрів, звітують перед учнями школи про роботу напрямку не рідше одного разу в чверть на лінійці.

5.3.      Заступник голови ради здійснює роботу щодо активізації діяльності центрів, контролює виконання рішень засідань шкільної роботи, здійснює оформлення матеріалів. У разі відсутності голови виконує його функції.

5.4.      Постійні центри шкільного  парламенту:

-  Центр з питань захисту прав дітей та допомоги у проблемних ситуаціях

- Центр  з питань преси та інформації.

- Центр з питань  спорту та здорового способу життя

- Центр з питань екології та краєзнавства

- Центр з питань культури та дозвілля

- Центр з питань роботи з дітьми молодшого віку

- Центр порядку та дисципліни

5.5.      Засідання центрів ведуть їх голови чи заступники.

5.6.      До кожного центру входять не менше 5 депутатів.

 

6. Заключні положення

Припинення діяльності шкільного Парламенту здійснюється шляхом її ліквідації чи реорганізації за рішенням шкільного Парламенту не менше 2/3 обраних депутатів або у випадках, передбачених чинним законодавством України.