ЗВІТ ДИРЕКТОРА

 Комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа № 68»

Дніпровської міської ради    про  роботу  в  2016 / 2017  н.р. 

 

08.06.2017 р.

   Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2016-2017 навчального року.

       На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора   Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 68» Дніпропетровської міської ради перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

       Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

         Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва вчителів школи, учнів батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

 1. Загальна інформація про школу.

СЗШ №68  є комунальною   власністю Дніпровської міської ради. Управління та фінансування здійснюється департамент гуманітарної політики , якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1935,  У 2016-2017 навчальному році працювало 22 педагогічних працівника та   14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 280 учнів у 11 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить  25,5 учні. Перший клас школи закінчили 32 учні.

 2. Кадрове забезпечення.

 У 2016-2017 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Всі педагоги школи володіють комп’ютером. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступники, володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовується для адміністративної роботи.

      По якісному складу педагогічних працівників наша школа має 11 вчителів  вищої кваліфікаційної категорії (50%), 2 учителів першої кваліфікаційної категорії, 5 вчителів другої категорії та 4 спеціалісти. Вищу освіту мають 21 вчитель. Звання  «Учитель-методист»  - 5  вчителів,  «Старший  учитель»  -  3 вчителя.

    Курсову перепідготовку у 2016-2017 навчальному році пройшли вчителі Кислиця Л.О., Заворуєва В.В., Фролова С.О., Ель Сабі О.М., Мараховська Н.Л., Бутенко М.А. Четверо педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку з викладання предметів в інклюзивних класах (Школьна В.І., Задорожна Н.І., Спицька Г.В., Макарова М.Б.). За результатами атестації присвоєно вищу кваліфікаційну категорію учителю англійської мови Спицькій Г.В., першу кваліфікаційну категорію – вихователю ГПД Мараховській Н.Л.

 3. Методична робота.

 У навчальному закладі діє сформована система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. У 2016-2017 навчальному році педколектив продовжив роботу щодо упровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу, працюючи над науково-методичною проблемою області - "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" та методичною проблемою школи "Розвиток соціальної грамотності як основної складової у формуванні конкурентоспроможного випускника".

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету та кабінет заступника директора з НВР, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

Основні напрямки  методичної роботи:

-         Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного  колективу;

-         Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-   методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

-         Грунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

-         Залучення до науково-дослідницької  та  експериментальної  діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

-         Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу.

    Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються усі педагогічні працівники. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять педагогічні ради, предметні тижні, методичні засідання тощо. У школі працювали методоб’єднання:

-         вчителів початкових класів (голова МО Фролова С.О.);

-         вчителів суспільно - гуманітарного циклу (голова МО Яшна О.Ю.);

-         вчителів природничо – математичного циклу (голова  МО  Іусов Е.В.);

-         вчителів естетичного циклу (голова МО Кислиця Л.О.);

-         класних керівників (голова  МО Кобка Л.В.), 

-         творча  група  (голова  Монастирна Н.В.).  

    Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи із проблем, що досліджують, зросла їх педагогічна майстерність.

    Учителі школи  широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі багато новітніх технологій.

   Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Педагоги школи є активними учасниками ярмарки педтехнологій. Удосконалюється  сайт нашої школи.  Школа  зареєстрована  на  порталі  «Мої  знання»  та  «Курс-Школа».

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

 4. Навчальна діяльність учнів.

    Протягом 2016-2017 навчального року робота педколективу була спрямована на упровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу, особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2016  року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років.  Індивідуальне навчання в школі організовано для 1 учениці ( 8  клас - Чубарова Анастасія). За інклюзивною формою навчалась учениця 2-А класу Мандрика Софія.

    У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання.

Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10 класі сформований універсальний профіль навчання.

Протягом навчального року  у  середній  загальноосвітній  школі  навчалося  280 учнів.  Випускниками стали  26 учнів 9 класу. Свідоцтва  про  базову  середню  освіту   звичайного  зразка  отримали  25 учнів, 1 учениця 9 класу – Файзуліна О. – отримала свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, підтвердивши річні оцінки на випускних іспитах.

    У школі першого ступеня навчалося 146 учнів. Показник успішності складав 100%, якісний показник  69%.

У школі другого ступеня навчалося 115 учні. Показник успішності складав 100%, якісний показник  24 %.

У школі третього ступеня навчалося 19 учнів. Показник успішності складав 100%, якісний показник  16%.

Під час проведення ДПА з української мови, математики та української літератури в 9 класі учні підтвердили рівень успішності на кінець року.

Результати районних предметних  олімпіад та інтерактивних конкурсів:

Предметні олімпіади

Предмет

Учитель

Учень

Призове місце

на районній олімпіаді

Призове місце

на міській олімпіаді

Трудове навчання

Макеров В.Ф.

Чорний С.

1

1

Макеров В.Ф.

Негрій Д.

1

3

Обслуговуюча праця

Кислиця Л.О.

Нацевич Д.

1

 

Кислиця Л.О.

Грубіжанська М.

2

 

Кислиця Л.О.

Багніч А.

2

2

Кислиця Л.О.

Багніч К.

3

 

Історія України

Кобка Л.В.

Лобода Г.

2

 

Російська мова

Школьна В.І.

Ткачова А.

2

 

Школьна В.І.

Файзуліна О.

3

 

Математика

Затильнікова О.В.

Хить Д.

3

 

Затильнікова О.В.

Кононов М.

3

 

Затильнікова О.В.

Підберезня В.

3

 

Інформатика

Іусов Е.В.

Файзуліна О.

3

 

Музичне мистецтво

Макарова М.Б.

Макарова С.

3

 

Образотворче мистецтво

Макарова М.Б.

Станкевич М.

2

 

Макарова М.Б.

Нурєєва Д.

3

 

Конкурс знавців укр..мови ім..П.Яцика

Мількевич Ю.Л.

Нурєєва Д.

3

 

Інтерактивні  конкурси

назва

кількість

Призові місця

Учитель

Левеня

25

12

Іусов Е.В.

Кенгуру

22

12

Затильнікова О.В.

Колосок

24

14

Гілко Л.М.

«Русский медвеженок»,

32

15

Школьна В.І.

Патріот

32

14

Тернова Н.В.

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2016-2017 навчальному році у школі немає 11 класу. Проте робочий навчальний план було сплановано таким чином, щоб учні 10 класу змогли максимально підготуватись до складання ЗНО на наступний навчальний рік. Протягом року вони відвідували такі факультативи:

-         підготовка до ЗНО з української мови;

-         підготовка до ЗНО з англійської мови;

-         підготовка до ЗНО з математики;

-         підготовка до ЗНО з історії.

 6. Виховна та позакласна робота.

      З метою виконання завдань та реалізації основних принципів виховної роботи з учнівською молоддю, виховна робота школи  2016-2017 н.р. орієнтувалася на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Конституцію  України, Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", положення Загальної декларації прав людини, Державної національної програми "Освіта" /Україна XXI ст./, Програми правової освіти населення України, Державної програми розвитку фізичної культури і спорту в Україні, Концепції виховання дітей та молоді в національній системі освіти, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, Концепції реалізації державної політики у сфері протидії наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, документів Міністерства освіти і науки України, Департаменту гуманітарної політики управління  освіти Дніпровської міської ради, органів місцевого самоврядування. 

 Виховна робота в   2016-2017 році була  спрямована на створення сприятливих умов для всебічного розвитку дітей, їх адаптації в соціумі, формування демократичного світогляду, ціннісних орієнтирів, засвоєння морально - етичних норм, сприйняття власної індивідуальності, впевненості в собі, на усвідомленому виборі саме здорового способу життя,  через пропаганду духовних надбань українського народу, через заходи, спрямовані на виховання любові до рідної землі, на осмислення самовизначенні у виборі професії, та на співпраці з батьками, з закладами охорони здоров’я та громадськими організаціями.

    Педагоги школи глибоко усвідомлюють, що соціальна адаптація учнів, розуміння ними своїх прав та свідомого виконання обов’язків у значній мірі залежить від правильно визначених та обраних шляхів реалізації виховного процесу. Тому пріоритетними питаннями у виховній роботі школи залишається забезпечення всебічного розвитку особистості, сприяння її самовихованню й самореалізації, спрямування їх у своїй діяльності керуватися загальнолюдськими цінностями, глибоко розуміти традиції свого народу.

            У зв'язку з цим виховна діяльність школи була спрямована згідно пріоритетних напрямків:

національно – патріотичний,

 художньо – естетичний,

 трудовий,

превентивний

За пріоритетними напрямками виховної роботи було проведено:

Національно – патріотичне виховання

1. Цикл заходів, спрямованих на формування у учнівської молоді поваги до національної символіки, Конституції України, законів Української держави:

-  Єдиний урок «Від проголошення незалежності до нової України»

 - Флешмоб «Знай свої права! Не забувай про обов’язки»

- Участь у районному конкурсі «Відкрий для себе Україну».

 -  Усний журнал «Україна  - незалежна держава» 

2. Цикл заходів щодо святкування Дня пам’яті та примирення та 72 –ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні:

- Урок мужності «Збираючи друзів в останній політ»

 -  операція «Доброго ранку, ветеране!»

-  екскурсії до історико – краєзнавчого музею АНД району »Сивий Дніпро розповідає про війну» та шкільної кімнати бойової слави «Знову вічний вогонь обпікає серця»

- зустріч з представниками ГО «Характерники»

- участь у міському фестивалі «Джура Самара Фест»

- відвідування театру ім.. Т.Г.Шевченка та перегляд концерту «З Україно в серці»

3.  Цикл заходів щодо вшанування пам’яті жертв Голодомору в Україні 1932-1933 років :

- лінійка пам’яті «На вікні свічка догасала…»

- виховні години «Колосок пам’яті»

- відвідування експозиції в кімнаті бойової слави «Прости нас, пам`яте, прости»

4. Цикл заходів до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС:

- лінійка «Чорнобиль – загублений світ»

- урок пам’яті «Гіркий присмак полину»

- бібліотечний урок «Мужність і біль Чорнобиля» 

5.Цикл заходів щодо відзначення Дня Соборності України:

-         конкурс на кращого декламатора віршів «Соборна Україна – це значить, що наша Держава – єдина!»

-         - єдиний урок «На світі багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов Фенікс, з руїн, безсмертна моя Україна»

-         Свято «Рідний край, де ми живем, Україною зовем»

-         - лінійка «На шляху соборності та Незалежності»

6. Цикл заходів  щодо вшанування пам’яті героїв Небесної сотні:

- екскурсія до музею АТО

- акція «Тепло наших сердець»

- зустріч з представниками ГО «Патріот»

 

Художньо – естетичне виховання:

Проведено загальношкільні  свята:

 - святковий концерт з нагоди Дня працівника освіти і науки.

- свято «Ми маленькі козачата»

-  сято рідної мови.

-  новорічні ранки.

-  день святого Валентина. 

- свято 8 Березня.· 

-  свято Перемоги.

-  свято останнього дзвоника.

Відвідано театри та музеї міста:

- Музей АТО

- Діораму

- театр ім.. Т.Г.Шевченка

- театр опери та балету

- будинок музей ім. Д.І.Яворницького

- історико – краєзнавчий музей АНД району

- музей Літературне Придніпров’я

- Філармонію

- музей Голокосту в «Менорі»

Учні школи стали переможцями районного та міського конкурсу «Зоряне коло»

( Русаков М.), «Україна вишивана» (Багніч А.), «Найкращого майстра народних ремесел» (Чорний С.)

 

Трудове виховання

З метою залучення учнів до активної суспільної праці, до свідомого вибору професії, визначення свого місця в житті проведено:

- виставку «Подарунки чарівниці осені»

- акцію «Чисте довкілля»

- трудові десанти «Хай школа сяє чистотою», «Ми відповідальні за природу»

- акція «Подаруй квітку школі»

- зустрічі  з представниками училищ та вузів

- відвідування закладів на день відкритих дверей

 

Превентивне виховання

З метою розвиток правової культури учнівської молоді, навичок правозахисної діяльності у школі склалась своєрідна система профілактичної роботи. Протягом року було проведено:

- профілактичні рейди «Урок», «Канікули», «Курцю – бій!» (протягом року).

- дні рейду в сім’ї учнів, які потребують посиленої педагогічної уваги

- засідання ради профілактики

- правовий тиждень

- виховні години

- книжкові виставки

- правовий ринг «Свої права ти добре знай, їх шануй і захищай»

- бесіди «Правовий букварик», «Злочин та види кримінального покарання», «Чи можуть бути права без обов’язків»

- конкурси малюнків «Мої права у кольорах веселки»

- години спілкування «Не проміняй свободу на рабство», «Як захистити себе від насильства»

- батьківській всеобуч

Соціальним педагогом та шкільним практичним психологом регулярно проводяться корекційно-розвивальні заняття з учнями групи ризику та учнями, що потрапили у складні життєві умови. Та все ж за звітній період траплялись випадки протиправної поведінки учнів, зокрема вживання старшокласниками спиртних напоїв у вечірній час, пропуски занять без поважних причин.

   Робота з обдарованими учнями бере свій початок на особистісно-орієнтованому уроці і продовжується в позакласній і гуртковій роботі. Така діяльність дає свої позитивні результати. Протягом 2016-2017 н.р. учні нашої школи стали учасниками  і переможцями районних олімпіад, взяли участь в міських олімпіадах

Крім предметних олімпіад, учні нашої школи брали активну участь в інтерактивних конкурсах («Русский медвеженок», «Соняшник», «Патріот»,  «Колосок»,                              « Кенгуру»,» «Левеня»).

 Велика  увага  приділяється  спортивному  вихованню  та  збереженню  здоров’я  дітей:

-проведено олімпійський тиждень

-шкільну спартакіаду

-спортивні змагання «Олімпійці серед нас»

- цикл бесід «Здоров’я – найдорожчий скарб», «Здоров’я – це сучасно»

-олімпійський урок «Діти – це  олімпійська надія України»

-спортивне свято «Фізкультуру люблять всі і дорослі і малі».

На  базі школи працює секція теквондо. Вихованці  секції є учасниками  і  переможцями    Всеукраїнських, обласних  та  районних  змагань,  мають  золоті,  срібні  та  бронзові  нагороди.  

   Значну роль у розвитку творчого потенціалу дітей відіграє дитячий заклад відпочинку  табір з денним перебуванням дітей  «Дивосвіт», який влітку працює на базі школи. В цьому році його начальник Чубенко Ю.А., весь педагогічний колектив так спрямували послідовне використання ефективних педагогічних прийомів і методів у роботі з дітьми, що відпочиваючі із задоволенням відвідують  цей табір.

         Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Схід». Згідно  плану,  щопонеділка  відбувалися  засідання шкільного парламенту,  де відповідальні комісій  звітували  про   щотижневий стан  роботи.

 Учнівським самоврядуванням були організовані та проведені наступні  заходи:

- свято до дня вчителя «Спасибі Вам,що Ви на світі є!»

- новорічний ранок для учнів початкової школи»,

- свято «Ніч Святого Миколаая – дивна і чарівна»,

- конкурс на кращу ялинкову прикрасу «Ялинкове диво»,

- операція «Сюрприз» до 8 березня,

- акції:  «Турбота», «Ми підтримуємо наших захисників», «повертайся живим»,»Хай тебе ангели оберігають», «Діти – дітям», «Збережи дерево – врятуй дитину».

Плідно працював шкільний прес-центр: випускалися стіннівки та шкільна газета «Молодіжний погляд».

 Протягом цього навчального року робота учнівського самоврядування школи заслуговує похвальної оцінки.

 7. Правовиховна робота.

 У школі організовано такі форми правового навчання і виховання:

 - тематичні загальношкільні лінійки та класні години,

 - конкурси інтелектуально-розважальні ігри,

 - лекції, бесіди на правову тематику,

 - анкетування,

 - зустрічі з працівниками правоохоронних органів,

 - уроки правознавства,

 - олімпіади з правознавства,

 - індивідуальні бесіди з учнями схильним до протиправних дій,

 - батьківські лекторії,

 - відвідування проблемних сімей вдома,

- індивідуальні консультації соціального педагога та практичного психолога;

- зустрічі з представниками громадської організації «АСЕТ»;

- лекції лікаря – нарколога Місюри О.Г.

 8. Соціальний захист.

Протягом 2016 - 2017 навчального року робота педагогічного колективу школи щодо соціального захисту дітей була спрямована на виконання:

·            Конституції України та законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Законів «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

·        Указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;

·            постанов  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р.№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,   від 05.04.1994 р.№226 «Про поліпшення виховання, навчання,соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», від 15.08.2011 року №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», та наказів  і рішень органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів;

·            Конвенції ООН про права дитини та інших нормативних документів з охорони дитинства.

Протягом року велася систематична кропітка робота всього педагогічного колективу щодо виконання цільових соціальних програм:

·        Програми соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки;

·        Про Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки

·        Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська

На 01.06.2017 року:

-дітей-сиріт – 3;

- дітей, позбавленихбатьківськогопіклування – 3;

-дітей з малозабезпеченихсімей – 1;

-дітей з багатодітнихсімей – 33 з 19 сімей;

-дітей-інвалідів – 4;

-дітей, з сімей, щопостраждаливнаслідок ЧАЕС – 0;

-дітей-напівсиріт – 2;

-дітей, батько яких записаний згідно зі ст. 135 – 6;

-дітей, чиї батьки воюють у АТО – 7.

На день закінчення навчального року. безкоштовне харчування отримували 51 учень пільгових категорій ( 6-ро дітей сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, 30 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина з малозабезпечених сімей, 3-є дітей інвалідів та 11-о дітей, чиї батьки є учасниками АТО).

З метою реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток особистості згідно річного плану на засіданнях педагогічної ради школи  були заслухані питання:

·        « Про організацію інклюзивного навчання у школі»;

·        «Про затвердження списків учнів, що матимуть змогу отримувати безкоштовне харчування та харчування у розмірі 50% у групі подовженого дня»;

·        «Про організацію індивідуального навчання учениці 8 класу Чубарової А.»

·        «Етика та педагогічний такт вчителя»;

·        «Про підсумки профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму з учнями школи».

На нарадах при директорові  заслуховувалися питання:

·        Серпень:

«Про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей соціальних категорій»;

·        Вересень:

«Організація вивчення Конвенції ООН «Про права дитини» та законодавства України про охорону дитинства серед учнів та батьків»;

Жовтень:

«Про роботу щодо зайнятості дітей соціальних категорій у позаурочний час»;

·        Лютий:

«Про роботу класних керівників щодо соціального захисту дітей»;

·        Березень:

«Про роботу педагогічного колективу щодо організації зайнятості дітей пільгових                   категорій у канікулярний час».

   Видано накази по школі:

·        «Про забезпечення безпеки життєдіяльності у школі у 2016 – 2017 н.р.»

·        «Про організації харчування учнів школи»,

·        «Про організацію охорони праці у школі»,

·        «Про організацію безкоштовного харчування учням пільгових категорій»,

·        «Про організацію індивідуального навчання учениці 8 класу Чубарової Анастасії»,

·        «Про додержання правил техніки безпеки»,

·        « Про дотримання правил  протипожежної безпеки працівниками та учнями школи»,

·        «Про активізацію профілактичної роботи щодо попередження проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі»,

·        «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячого травматизму»,

·        «Про заходи з профілактики масових отруєнь»,

·        «Про проведення профілактичної роботи щодо ураження педикульозом учнів школи»,

·        «Про створення психолого – медико – педагогічного консиліуму у навчальному закладі на 2016 -2017 н.р.»,

·        «Про заборону тютюнопаління у школі» та ряд інших наказів.

Наказом по школі соціального педагога Рогальську Л.В. було призначено громадським інспектором з охорони дитинства.

Розглянути на засіданнях МО такі питання:

МО вчителів – предметників - « Про підвищення ефективності  індивідуальної роботи з дітьми соціальних категорій»;

МО класних керівників - «Додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства над дітьми».

Проведене засідання круглого столу за участю вчителів, учнів, батьків за темою: «Сучасні проблеми взаємодії навчального закладу та сім'ї у вихованні дитини».

На початку навчального року соціальним педагогом та класними керівниками  були складені соціальні паспорти класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій, створений банк даних на дітей соціальних категорій.

В рамках соціального супроводу учнів пільгових категорій здійснені ряд заходів.

На початок  навчального року всі діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені шкільною та спортивною формою.

Всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають Єдиний квиток та протягом навчального року забезпечувалися безплатними проїзними квитками на електротранспорт..

Всі діти пільгових категорій забезпечені підручниками.

Організована робота літнього пришкільного оздоровчого закладу на 50 дітей літнє оздоровлення для дітей, в тому числі і дітей, які потребують соціальної підтримки. Крім того, діти – сироти та діти , позбавлені батьківського піклування мають можливість оздоровлення у заміських літніх таборах за рахунок коштів міського бюджету.

Всі діти соціальних категорій  мали можливість безкоштовно відвідати різноманітні розважальні заходи, отримували подарунки до новорічних  свят тощо.

Вони широко залучалися до участі та проведення всіх позашкільних та позакласних заходів, роботі у шкільному самоврядуванні, волонтерської діяльності.

У своїй діяльності із соціального захисту дітей адміністрація школи, соціальний педагог, педагогічний колектив тісно  співпрацювала з управлінням - службою у справах дітей АНД виконкому, центром соціальних служб для сім’ї та молоді, сектором  молодіжної превенції Амур – Нижньодніпровського відділення поліції  ГУНП в Дніпропетровській області, батьківською громадою, громадськими організаціями.

         Для батьків, які потребують соціальної підтримки надавались консультації, проводилися інформаційні зустрічі з питань

·        Подолання кризових та конфліктних ситуацій в родині;

·        Адаптація учнів 1-го класу до навчання у школі;

·        Адаптація учнів 5-го класу до навчання у середній ланці;

·        Вікові особливості підлітків, старших школярів;

·        Як допомогти дитині у навчанні;

·        Додержання прав дитини;

·        Як допомогти дитині вибрати майбутню професію;

·        Літнє оздоровлення дитини;

·        Пільги, якими користуються діти соціальних категорій;

·        Як навчити дитину спілкуватися?;

·        Взаємодія вчителів та батьків - необхідна умова виховання дитини;

·        Проблема «Діти та Інтернет».

 

Учні поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю школярі відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

Просвіта батьків відбувалася на заняттях батьківського всеобучу, були обговорені такі питання:

·        «Конвенції ООН «Про права дитини» та законодавства України про охорону дитинства»,

·        «Як допомогти дитині у період адаптації»,

·        ««Насильство в сім’ї як одна з проблем соціалізації  особистості у суспільстві»,

·        «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей»,

·        «Права та обов’язки учнів»,

·        «Виховна функція сім’ї та попередження виникнення критичних ситуацій».

·        Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до ситуації.

 9. Профорієнтаційна робота.

    Завданням школи з питання профорієнтації є підготовка підростаючого покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота у школі здійснюється під час навчально-виховного процесу: виховання трудових навичок у школярів під час прибирання території, відвідування екскурсій до професійних навчальних закладів, розширення знань про професії на уроках, активна робота з практичним психологом з цього питання тощо. Якісному вихованню сприяють також екскурсії на виробництво, позакласні виховні заходи.

    У школі створений куточок профорієнтації, де постійно поновлюються матеріали  та  встановлено  термінал  від служби  зайнятості,  який  допомагає  учням  у  виборі  професії.

    Цього року із  26  випускників  9  класу  1 вступатиме до ВНЗ І рівня акредитації, 2 – до ПТНЗ, 23 учні планують  продовжити  навчання  у  школі.

 10. Співпраця з батьками.

 Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес. Тому педагогічний колектив працює у тісній співпраці з батьківським колективом з метою створення найсприятливіших умов для самореалізації та розвитку школяра. Батьки є соціальним замовником школи, а тому беруть активну участь у навчально-виховному процесі. Вони є учасниками позакласних заходів, пов’язаних з професіями, світом захоплень, родинними святами. Класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

 Однією з традиційних форм роботи з батьками у школі є батьківські  лекторії. Тематика лекцій підбирається з врахуванням вікових особливостей дітей. У проведенні лекторіїв бере участь адміністрація школи. 

 11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів.

 Медичне обслуговування учнів  школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.  В школі створений медичний кабінет ,працює медична сестра , яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань, Щорічно діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно цих списків видається наказ по школі. Педагогічні працівники  щорічно проходять поглиблений медичний огляд у травні - серпні за графіком установи. Працівники їдальні - кухар проходить медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

 Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей протягом перебування у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», іншими нормативними документами. Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 1-4 класів відбувається згідно графіку на першій та другій перервах. Учні 5 – 10 класів харчуються за кошти батьків.

 Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медпрацівників на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у дитячому закладі відпочинку  перебувало  50 дітей. Під час партії  проводилися  цікаві масові заходи: екскурсії, цікаві ігри, розважальні програми , конкурси, розваги. 

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі Чубенко Ю.А., створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

     На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. У  2016 -  2017 н.р. серед  учнів  і  працівників була зафіксована одна травма у побуті.

13. Фінансово-господарська діяльність.

 Будівля школи прийнята в експлуатацію 1935  році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією департаменту гуманітарної політики . Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у нормальному стані. Не в кращому стані електромережа. Протягом навчального року за рахунок спонсорської допомоги батьків школи здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп’ютернй клас, принтери), оновлення навчальних кабінетів, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.  В 2017 році ми приймає участь у проекті допомоги німецького уряду внутрішнім переселенцям . В рамках зазначеного проекту німецьке товариство  міжнародного співробітництва GIZ проводить такі ремонтні роботи у школі : санація 6 санвузлів, капітальний ремонт покрівлі, заміна всіх вікон на металопластикові та заміна всіх світильників на енергозберігаючі. Оновлення закладу шкільними меблями та спортивним обладнанням .

 Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Систематично за  потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

 Для  ремонту  школи  використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт. У  закладі  школи  треба  негайно  замінити  лінолеум,  виконати  капітальний  ремонт  фасаду   .  Для  цього  потрібні  великі  кошти.  Тож  вкотре сподіваємося  на  підтримку  влади  та  спонсорів.

14. Управлінська діяльність.

 Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

 У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

 Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи  використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

 Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Велику  допомогу  у вирішенні  проблем  школи  надає  депутат міської ради  Гороховський М.С.  Завдяки  йому   у  школі  проводяться  ремонти,  поновлюється матеріальна  база  школи.  Кожному з вас буде дана картка, де ви повинні поставити помітку навпроти відмінно, добре, задовільно,  незадовільно.

Було проведено таємне голосування оцінки школи . Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи, представником батьківського активу склала протокол обліку бюлетенів :

Присутні: 110 чол.

відмінно -   76  голоси,

 добре –    34 голоси,

 задовільно -   0  голоси,

 незадовільно -   0  голосів.

 Більшістю голосів робота школи визнана -  відмінною

 

Рішення

звітної конференції від 08 червня 2017 року

по Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 68» Дніпровської міської ради

 

 І. Роботу директора школи вважати доброю

 2. Продовжити роботу школи по реалізації освітньої програми закладу згідно нормативно законодавчої бази Міністерства освіти і науки України, Концепції розвитку навчального закладу на 2017/ 2018 роки.

 2. Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через мережу участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях для розширення учнівського кругозору та пізнавальних інтересів.

 3.Здійснювати моніторинг досягнень учнів у навчальній та поза навчальній діяльності.

 4. Поновити і укріпити спортивну матеріальну базу школи. 

 7. Відремонтувати фасад школи, ремонт коридору на ІІ поверсі.

 8. Провести належний поточний ремонт школи у 2017 році.