Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

 Звіт  директора

 Комунального закладу освіти

 «Середня загальноосвітня школа № 68»

Дніпровської міської ради    про  роботу  в  2017 / 2018  н.р. 

 

12.06.2018 р.

   Шановні присутні! Закінчився навчальний рік і тому ми зібралися сьогодні, щоб зробити певні підсумки роботи колективу школи, оцінити діяльність директора на посаді протягом 2017-2018 навчального року.

       На цих загальних зборах ми керуємося Положенням про порядок звітування директора   Комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 68» Дніпровської міської ради перед трудовим колективом, представниками громадського самоврядування школи, щодо своєї діяльності на посаді протягом навчального року.

       Як директор школи, у своїй діяльності протягом звітного періоду, керувалась Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

         Головною метою на сучасному етапі навчання педагогічний колектив вважає допомогти кожній дитині досягнути певних успіхів, реалізувати духовні, комунікативні, пізнавальні й творчі потреби. Тому співпраця продуктивного співробітництва вчителів школи, учнів батьків і громадських структур спрямована на досягнення кожною дитиною значущих для неї особистісних і колективних успіхів, які дитина усвідомлює як позитивний розвиток її здібностей.

 1. Загальна інформація про школу.

СЗШ №68  є комунальною   власністю Дніпровської міської ради. Управління та фінансування здійснюється департамент гуманітарної політики , якому делеговані відповідні повноваження. Будівля школи прийнята в експлуатацію 1935.                       У 2017/2018  навчальному році працювало 24 педагогічних працівника та                                       14 працівників з числа обслуговуючого персоналу. Навчання завершило 306 учнів у 12 класокомплектах, середня наповнюваність класів становить  25,5 учнів. Наповнюваність класів початкової школи – 151 учень, середньої та старшої школ- 155 учнів. Перший клас школи закінчили 34 учні.

 2. Кадрове забезпечення.

    У 2017-2018 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. Із 24 педагогічних працівника вищу освіту мають 23 (96 % педколективу), 1 – середню спеціальну освіту. Всі педагоги школи володіють комп’ютером. Адміністрація школи показує приклад усім вчителям - не тільки директор, а й заступники, володіють навичками роботи з оргтехнікою, яка розміщена у комп’ютерному класі та використовується для адміністративної роботи.

    За якісним складом педагогічних працівників наша школа має 10 вчителів  вищої кваліфікаційної категорії (42%), 7 учителів першої кваліфікаційної категорії (29%), 4 вчителя другої категорії (17%) та 3 спеціалісти (12%). Звання  «Учитель-методист»  - 5  вчителів (21%),  «Старший  учитель»  -  3 вчителя (12%).

    Курсову перепідготовку у 2017-2018 навчальному році пройшли педагогічні працівники Мельник Л.М., Іусов Е.В., Спицька Г.В., Ріпна О.Ю., Кобка Л.В.,   Куліш Л.М. Четверо педагогічних працівників пройшли курсову перепідготовку з викладання предметів в інклюзивних класах (Школьна В.І., Задорожна Н.І.,   Спицька Г.В., Макарова М.Б.). За результатами атестації у 2018 році присвоєно першу кваліфікаційну категорію учителям географії Чубенко Ю.А. і образотворчого мистецтва та креслення Макаровій М.Б.,  другу кваліфікаційну категорію – практичному психологу Бутенко М.А.

 3. Методична робота.

 У навчальному закладі діє сформована система методичної роботи. ЇЇ сітка створена на діагностичній основі. У 2017-2018 навчальному році педколектив продовжив роботу щодо упровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу, працюючи над науково-методичною проблемою області - "Освітні стратегії соціалізації особистості громадянського суспільства" та методичною проблемою школи "Розвиток соціальної грамотності як основної складової у формуванні конкурентоспроможного випускника".

В організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами школи результативно використовуються можливості шкільного методичного кабінету та кабінет заступника директора з НМР, де сконцентровані нормативні документи про освіту, зразки підручників, програми з базових дисциплін, матеріали з досвіду роботи кожного учителя, матеріали діяльності шкільних методичних об’єднань та творчих груп, буклети учителів, науково-методична та психолого-педагогічна література, зразки оформлення шкільної документації, матеріалів на різноманітні конкурси.

Основні напрямки  методичної роботи:

-         Формування професійної компетентності, збереження та розвиток творчого потенціалу кожного вчителя і всього педагогічного  колективу;

-         Вироблення інноваційного стилю діяльності, удосконалення змісту науково-   методичної роботи, забезпечення її національної, особистісно зорієнтованої спрямованості;

-         Грунтовне вивчення та практична реалізація програм і підручників, розуміння їхніх особливостей і вимог з позиції формування національної школи;

-         Залучення до науково-дослідницької  та  експериментальної  діяльності, впровадження інноваційних технологій превентивного виховання;

-         Створення інформаційного освітнього середовища для запровадження інноваційної моделі педагогічної технології моніторингу якості освіти в системі управлінської діяльності навчального закладу.

    Керівництво методичною роботою здійснювала методична рада, яка працює на базі шкільного методичного кабінету. До реалізації завдань методичної роботи активно залучаються усі педагогічні працівники. Вони є керівниками шкільних методичних об’єднань, творчих груп, наставниками молодих учителів. За їх активної участі проходять педагогічні ради, предметні тижні, методичні засідання тощо. У школі працювали методоб’єднання:

-         вчителів початкових класів (голова МО Фролова С.О.);

-         вчителів суспільно - гуманітарного циклу (голова МО Яшна О.Ю.);

-         вчителів природничо – математичного циклу (голова  МО  Іусов Е.В.);

-         вчителів естетичного циклу (голова МО Кислиця Л.О.);

-         класних керівників (голова  МО Кобка Л.В.), 

-         творча  група  (голова  Монастирна Н.В.).  

    Результативною була робота всіх методичних об’єднань. Учителі провели відкриті уроки, виховні заходи, ділились досвідом роботи із проблем, що досліджують, зросла їх педагогічна майстерність.

    Учителі школи  широко впроваджують у практику інноваційні технології, суть яких полягає в тому, що навчання відбувається шляхом взаємодії всіх, хто навчається. З кожним роком нові інформаційні технології на уроках впроваджує все більше і більше педагогів школи. Використовуються у навчально-виховному процесі багато новітніх технологій.

   Педагоги школи активно залучаються до роботи у районних семінарах, засіданнях творчих та ініціативних груп, науково-практичних конференціях тощо. Педагоги школи є активними учасниками ярмарки педтехнологій. Удосконалюється  сайт нашої школи.  Школа  зареєстрована  на  порталі  «Мої  знання»  та  «Курс-Школа».

Аналіз якісного складу та освітнього рівня педагогічних працівників школи дозволяють зробити висновок про можливість проведення навчально-виховного процесу на достатньому рівні.

 4. Навчальна діяльність учнів.

    Протягом 2017-2018 навчального року робота педколективу була спрямована на упровадження компетентісного підходу до формування змісту та організації навчально-виховного процесу, особистісно-зорієнтоване навчання і виховання школярів. Велика увага у школі приділяється охопленню дітей навчанням. Станом на 1 вересня 2017  року до першого класу були залучені всі діти, яким виповнилось 6 років.  Індивідуальне навчання в школі організовано для 1 учениці ( 9  клас - Чубарова Анастасія). За інклюзивною формою навчалась учениця 3-А класу Мандрика Софія.

    У школі існує певна система роботи щодо профільного навчання.

Враховуючи потреби учнів, бажання батьків та можливості школи у 10 класі сформований технологічний профіль навчання.

Протягом навчального року  у  середній  загальноосвітній  школі  навчалося  306 учнів.  Випускниками стали  17 учнів 11 класу і 19 учнів 9 класу. Свідоцтва  про  базову  середню  освіту   звичайного  зразка  отримали  18 учнів, 1 учениця 9 класу – Лобода А. – отримала свідоцтво про базову середню освіту з відзнакою, підтвердивши річні оцінки на випускних іспитах.

    У школі першого ступеня навчалося 151 учень. Показник успішності складав 100%, якісний показник  54%.

У школі другого ступеня навчалося 118 учні. Показник успішності складав 98%, якісний показник  23 %.

У школі третього ступеня навчалося 37 учнів. Показник успішності складав 97%, якісний показник  14%.

Під час проведення ДПА з української мови, математики та української літератури в 9 класі учні підтвердили рівень успішності на кінець року.

Результати районних предметних  олімпіад та інтерактивних конкурсів:

Предметні олімпіади

Предмет

Учитель

Учень

Призове місце

на районній олімпіаді

Призове місце

на міській олімпіаді

Математика

Рогальська Л.В.

Михайлова Г.

3

 

Рогальська Л.В.

Нурєєва Д.

3

 

Затильнікова О.В.

Файзуліна О.

3

 

Географія

Чубенко Ю.А.

Файзуліна О.

3

 

Трудове навчання

Макеров В.Ф.

Негрій Д.

1

2

Макеров В.Ф.

Шилін В.

2

 

Макеров В.Ф.

Ващук Д.

2

 

Макеров В.Ф.

Кононов М.

2

 

Обслуговуюча праця

Кислиця Л.О.

Нацевич Д.

1

3

Кислиця Л.О.

Олійник Є.

2

2

Кислиця Л.О.

Багніч А.

2

2

Інтерактивні  конкурси

назва

кількість

Призові місця

Учитель

Левеня

25

12

Іусов Е.В.

Кенгуру

22

12

Затильнікова О.В.

Колосок

13

9

Гілко Л.М.

Геліантус

29

9

Чубенко Ю.А.

Sunflower

18

2

Мараховська Н.Л.

Патріот

24

8

Тернова Н.В.

 

 

 

 

 

5. Зовнішнє незалежне оцінювання.

У 2016-2017 навчальному році у школі немає 11 класу. Проте робочий навчальний план було сплановано таким чином, щоб учні 10 класу змогли максимально підготуватись до складання ЗНО на наступний навчальний рік. Протягом року вони відвідували такі факультативи:

-         підготовка до ЗНО з української мови;

-         підготовка до ЗНО з англійської мови;

-         підготовка до ЗНО з математики;

-         підготовка до ЗНО з історії.

-          

 6. Виховна та позакласна робота.

                Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив школи орієнтується на нормативно-правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепцію національно-патріотичного виховання дітей та молоді», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України» та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.

Для їх реалізації у школі був розроблений план виховної роботи навчального закладу та плани виховної роботи класних керівників. Ці плани охоплюють всі напрямки виховання: національно - патріотичне, художньо-естетичне, родинно – сімейне, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні, традиційні шкільні свята, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення національної програми «Діти України», Програми, затвердженої Міністерством освіти і науки України «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України», Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді. заходів щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя.

У основу планування виховної роботи покладено творчий розвиток особистості, шанобливе ставлення до національно-культурних традицій, оволодіння народною мораллю, етикою, культурою, правами і обов’язками громадянина України.

Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована проблемній темі школи: «Виховання високо свідомого громадянина, патріота України, як один із засобів соціалізації молоді у сучасному суспільстві».

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом  2017-2018 навчального року здійснювалися за основними напрямками:

·                                 національно - патріотичний;

·         родинно - сімейний;

·         екологічний;

·         фізичний; 

·         художньо - естетичний; 

·         превентивний

У основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Протягом 2017-2018 навчального року в школі були проведені такі заходи:

·         свято Першого дзвоника (Кобка Л.В., Ріпна О.Ю.);

·         свято до Дня учителя «Спасибі Вам, що Ви на світі є!»» (Тернова Н.В..);

·         спортивно-патріотичні змагання до Дня українського козацтва «Нумо, хлопці! » (Яшна О. Ю., Макарова М.Б.);

·         свято для учнів 1 - 4-х класів «Ми маленькі козачата» (Задорожна Н.І.);

·         квест «Пропала булава» (Кобка Л.В.);

·         свято осені «Чарівна, щедра золотава»(Монастирна Н.І.);

·         лінгвістичний арт – моб «Плекаймо мову» до Дня української писемності та мови» (Тернова Н.В.);

·         тематичну лінійку «На колінах стою перед Вами, сповідаю жалобу свою» (Кобка Л.В.);

·         години спілкування  «Хліб на зернятці стоїть», «правда про ті роки» (  Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні) (класні керівники 1-11 класів);

·         тематична лінійка «За мир в Україні, за гідність кожної людини» (Тернова Н.В.);

·         виховні години «Ми - діти України» (класоводи 1 – 4 класів);

·         спортивні змагання «Ми майбутні захисники України» ( Іусов Е.В., Ель Сабі О.М.);

·         інформаційні хвилинки «14 грудня – День вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС» (класні керівники 1-11 класів);

·         всеукраїнський урок права «Мої права» ( класні керівники 1-11 класів);

·         конкурс дитячого малюнка до Міжнародного дня миру на тему: «Ми – за мирне небо  України» (Макарова М.Б., Ріпна О.Ю., класні керівники 1-7 класів);

·         флешмоб «Перлина Україна» (Фролова С.О. класоводи 1 – 3 кл.);

·         майстер – клас «Мак – квітка миру» (Монастирна Н.В.);

·         конкурс малюнків «Хліб – очима дітей» (Ріпна О.Ю., класні керівники 1-4 класів);

·         виставка «Новорічна композиція» (Ріпна О.Ю., класні керівники 1-11 класів);

·         новорічне свято (Чубенко Ю.А.);

·         Свято до дня Святого Миколая (Фролова С.О.);

·         усний журнал «І нащадкам своїм накажу, щоб любили, як я Україну» (Кобка Л.В.);

·         флешмоб «Єднання заради  Незалежності» ( учнівське самоврядування, Тернова Н.В.);

·         мітинг – реквієм «Чужого болю не буває» (Кобка Л.В.);

·         історична година « Квіти у полі, там де Крути..» (Кобка Л.В.);

·         літературно – музична композиція «Мій вічний біль Афганістан» (Затильнікова О.В.);

·         година памяті «Нам не жаль, бо лягли ми за діло. Гідне жертви життя і кохання» (Чубенко Ю.А.);

·         тематична лінійка «Є у світі багато мов, але наша найніжніша у світі» ( Тернова Н.В.);

·         усний журнал « Наша мова калинова» (Фролова .О);

·         усний журнал «Шевченко – видатний творець» ( Задорожна Н.І.);

·         вечір спомин «Той біль із часом не минає» (Ель Сабі О.М.);

·         літературно – музична композиція «Пам'ять вічно жива» ( Кобка Л.В.);

·         патріотичний концерт – лекція «І розквітне наша Україна» ( Фролова С.О.);

·         фестиваль «Парад країн Європи» (Яшна О..Ю.)ї

·         загальношкільний захід до Дня матері «Мамо, за все тобі дякую» (Підлісна С.К.);

·          «Парад вишиванок» до Дня вишиванки (Тернова Н.В.)

·         свято Останнього дзвоника (Кобка Л.В.)»

·         тематичні виховні години: до 26 –річниці незалежності України,  до дня міста Дніпра, до Міжнародного дня миру, Міжнародного дня людей похилого віку «Роки людині до лиця»,  Дня захисника України «Ми боремося за Україну: історія воїнів УПА та АТО», з нагоди 73-ї річниці визволення України від гітлерівських військ, 74-ї річниці звільнення м. Дніпра від гітлерівських військ, Дня гідності та свободи «Наш дух не зламати, свободу не вбити»…», Дня Збройних сил України, Дня Соборності, до Дня пам’яті героїв  Крут , Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня вшанування Героїв Небесної Сотні, Дня рідної мови, «Ми чуємо тебе, Тарасе, крізь віки» до дня народження Т.Г.Шевченка,(класні керівники 1-11 класів);

·         проведення акцій: «З Україною  в серці», «Незабудка пам’яті»  «Голуб миру», «Разом до перемоги»(допомога воїна АТО), «Макулатурінг»,  благодійна акція «Діти – дітям», «Пам’ятаємо про подвиг»( учнівське самоврядування, класні керівники 1 – 11 класів);

·         місячник «Увага! Діти на дорозі» (Чубенко Ю.А, класні керівники 1-11 класів);

Учні школи брали участь у районних та міських заходах:

·         районний   конкурс «Відкрий для себе Україну» (ІІІ місце Фролова С.О.);

·         районний конкурс «Півгодинки на цікавинки» (учасники);

·         конкурс читців «О слово рідне, що без тебе я»( І місце Хамідова  та ІІІ місце Підберезня В ., керівник Тернова Н.В.);

·         військово-спортивні змагання «Прорив» ( учасники) керівник Іусов Е.В.);

·         конкурс-фестиваль «Зоряне коло» у номінації «Вокал» (І місце районний етап, ІІ місце міський, Данілова Т.,), ансамбль «Калинонька» (учасники), номінація

·         конкурс-фестиваль «Зоряне коло» у номінації «Вокальне мистецтво» (ансамбль «Калинонька» – участь (районний етап);

·         конкурс-фестиваль «Зоряне коло» у номінації«Інструменталка» (І місце район, ІІІ місце міський Ледова А., Макарова С.);

·         районний конкурс «На кращого майстра народних ремесел» (І місце., Чорний С.) керівник Макеров В.Ф.;

·         районний та міський конкурс «Собори наших душ» ( Багніч А., Ткачова А., Чорний С. - призер, керівники Макеров В.Ф., Кислиця Л.О.);

·         міський конкурс «Місто майстрів» (учасники Гуйченко Я, Ткачова А., Заячківська К., Чорний С. – призер, керівники Макеров В.Ф., Кислиця Л.О.)

У рамках екологічного виховання протягом 2017-2018 навчального року відбулись місячники з благоустрою, трудові екологічні десанти, акції «Первоцвіт», «Годівничка», конкурси малюнків, новорічних композицій.

З метою художньо – естетичного  виховання учнів протягом 2017-2018 навчального року вони були активними учасниками різноманітних вистав виїзних театрів та студій:

·         театральна вистава для учнів 1-4 класів «Комп’ютерне шоу Баби Яги»  театр «Сонет» ( класні керівники 1-4 класів);

·         циркова  вистава для учнів 1-4 класів «Територія ризику» (класні керівники 1-4 класів);

·         театральна вистава для учнів 1-4 класів «Пригоди Маші Кислициної», театр «Білий чарівник» 1 - 6 кл. – (класні керівники 1-6 класів);

·         молодіжний театр «Дніпро – вапен – фест»;

·         театр ім.. Т.Г.Шевченка «Мультіленд» ( 1 – 5 кл , класні керівники)

Особлива увага протягом 2017-2018 навчального року приділялася організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. У закладі працював 31гурток:

з/п

 

Назва гуртка

Керівник

гуртка

Для

яких

класів

 1

Мовознавці

Мількевич Ю.Л.

9

 2

Юний журналіст

Тернова Н.В.

8 -9

 3

English Guys

Яшна О.Ю.

5

 4

Основи створення комп’ютерних презентацій

Іусов Е.В.

6 -7

 5

Інформатика – це цікаво

Мельник Л.М.

4

 6

Юний захисник Вітчизни

Іусов Е.В.

10 -11

 7

Аеробіка

Ель Сабі О.М.

5 – 8

 8

Баскетбол

Ель Сабі О.М.

10

 9

Українська народна вишивка

Кислиця Л.О.

5 – 11

 10

Кольорові барви

Макарова М.Б.

5 – 7

 11

Волейбол

Ель Сабі О.М.

5 – 8

 12

Чарівна стрічка

Монастирна Н.В.

1 - 5

 

   Значну роль у розвитку творчого потенціалу дітей відіграє дитячий заклад відпочинку  табір з денним перебуванням дітей  «Дивосвіт», який влітку працює на базі школи. В цьому році його начальник Чубенко Ю.А., весь педагогічний колектив так спрямували послідовне використання ефективних педагогічних прийомів і методів у роботі з дітьми, що відпочиваючі із задоволенням відвідують  цей табір.

         Активним у житті школи було учнівське самоврядування. У школі діє система самоврядування «Схід». Згідно  плану,  щопонеділка  відбувалися  засідання шкільного парламенту,  де відповідальні комісій  звітували  про   щотижневий стан  роботи.

 Учнівським самоврядуванням були організовані та проведені наступні  заходи:

- свято до дня вчителя ;

- новорічний ранок для учнів початкової школи»,

- свято «Ніч Святого Миколаая – дивна і чарівна»,

- конкурс на кращу ялинкову прикрасу «Ялинкове диво»,

- операція «Сюрприз» до 8 березня,

- акції:  «Від серця до серця», «Діти – дітям», «Годівничка», «Перівоцвіт»,»Незабудка».

Плідно працював шкільний прес-центр: випускалися стіннівки та шкільна газета «Молодіжний погляд».

Парламент «Сходу» став переможцем районного конкурсу МАХСІМА».

 Робота учнівського самоврядування школи заслуговує похвальної оцінки.

 7. Правовиховна робота.

 Правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення декади правових знань, профілактики дитячої бездоглядності, правопорушень та негативних явищ в учнівському середовищі попередження жорстокості та насильства у листопаді (з 14 по 27 листопада) та Всеукраїнського тижня права у грудні (з 05 по 09 грудня) 2017 року, тижня антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди у лютому (з 5 по 09лютого), тижня пропаганди «За здоровий спосіб життя» у квітні (з 02 по 06 квітня) 2018 року.

У ході  тижнів, оформлювалися стенди, випускалися газети, в бібліотеці працювали виставки літератури з даної тематики та проводилися окремі заходи:

·         лекція за участі представників патрульної поліції для учнів 1 - 11 класів на теми:

«Дитина і незнайомець»,

«Безпека при самостійному пересуванні містом», «Булінг в учнівському середовищі»,

«Безпечний інтернет»,

 «Відповідальність підлітків за порушення закону», «Попередження торгівлі людьми»,

Попередження вживання наркотиків, алкоголю»,

«Мої права та обов’язки»;

·         лекція  для учнів 8-11 класів «Правопорушення та їх наслідки» (за участі представників ювенальної превенції АНД управління поліції ГУНП у м. Дніпрі Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини (класні керівники 1-11 класів);

·         виховні години в рамках Всеукраїнської акції «16 днів протидії гендерному насильству» (класні керівники 5-11 класів);

·         бесіди з учнями 1 - 11 класів «Я маю право виражати  свої почуття», «Конфлікти»., «невпевненість у собі», «Депресію можна попередити», «Основні проблеми підліткового віку» ( класні керівники.);

·         семінар практикум «Мій улюблений світ без насильства»  ( Рогальська Л.В., Кобка Л.В., класні керівники,  УС школи);

·         тренінг «Підлітки мають знати свої права» (соціальний педагог Рогальська Л.В., класні керівники 9 - 10 класів);

·         Урок здоров'я «Здоровим бути модно!» (з нагоди Всесвітнього дня здоров’я) (класні керівники 5-11 класів);

·         інформаційні хвилинки «Подорож по країні здоров`я» (класні керівники 1-4 класів);

·         акція «Здоровий ранок» ;

·         інформаційні хвилини «Твоє життя – твій вибір» (класні керівники.);

·         лекція щодо здорового способу життя у відділенні міської лікарні №9

 та профілактики негативних проявів в учнівському середовищі.Протягом навчального року класні керівники проводять батьківські збори, на яких розглядають питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнями, за успішністю, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та їх батьками за місцем проживання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі. 

 

 8. Соціальний захист.

Протягом 2017 - 2018 навчального року робота педагогічного колективу школи щодо соціального захисту дітей була спрямована на виконання:

·            Конституції України та законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту» Законів «Про охорону дитинства», «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»,

·        Указів Президента України  від 11.07.2005 № 1086/2005 «Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей», від 30.12.2000 № 1396/2000 «Про додаткові заходи щодо посилення соціального захисту багатодітних і неповних сімей», від 04.05.2007 № 376/2007 «Про додаткові заходи щодо захисту прав та законних інтересів дітей»;

·            постанов  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 р.№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини»,   від 05.04.1994 р.№226 «Про поліпшення виховання, навчання,соціального захисту та матеріального забезпечення дітей – сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування», від 15.08.2011 року №872 «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», та наказів  і рішень органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання учнів;

·            Конвенції ООН про права дитини та інших нормативних документів з охорони дитинства.

Протягом року велася систематична кропітка робота всього педагогічного колективу щодо виконання цільових соціальних програм:

·        Програми соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, у м. Дніпропетровську на 2016-2020 роки;

·        Про Програму розвитку сімейної та гендерної політики у Дніпропетровській області на 2012 – 2021 роки

·        Комплексна програма соціального захисту мешканців міста Дніпропетровська

На 01.06.2018 року:

-дітей-сиріт – 3;

- дітей, позбавленихбатьківськогопіклування – 3;

-дітей з малозабезпеченихсімей – 1;

-дітей з багатодітнихсімей – 33 з 19 сімей;

-дітей-інвалідів – 4;

-дітей, з сімей, щопостраждаливнаслідок ЧАЕС – 0;

-дітей-напівсиріт – 2;

-дітей, батько яких записаний згідно зі ст. 135 – 6;

-дітей, чиї батьки воюють у АТО – 7.

На день закінчення навчального року. безкоштовне харчування отримували 51 учень пільгових категорій ( 6-ро дітей сиріт та дітей, що залишилися без батьківського піклування, 30 дітей з багатодітних сімей, 1 дитина з малозабезпечених сімей, 3-є дітей інвалідів та 11-о дітей, чиї батьки є учасниками АТО).

З метою реалізації прав дитини на життя, охорону здоров'я, освіту, соціальний захист та всебічний розвиток особистості згідно річного плану на засіданнях педагогічної ради школи  були заслухані питання:

·        « Про організацію інклюзивного навчання у школі»;

·        «Про затвердження списків учнів, що матимуть змогу отримувати безкоштовне харчування та харчування у розмірі 50% у групі подовженого дня»;

·        «Про організацію індивідуального навчання учениці 9 класу Чубарової А.»

·        «Етика та педагогічний такт вчителя»;

·        «Про підсумки профілактичної роботи з попередження дитячого травматизму з учнями школи».

На нарадах при директорові  заслуховувалися питання:

·        Серпень:

«Про підсумки літнього оздоровлення та відпочинку дітей соціальних категорій»;

·        Вересень:

«Організація вивчення Конвенції ООН «Про права дитини» та законодавства України про охорону дитинства серед учнів та батьків»;

Жовтень:

«Про роботу щодо зайнятості дітей соціальних категорій у позаурочний час»;

·        Лютий:

«Про роботу класних керівників щодо соціального захисту дітей»;

·        Березень:

«Про роботу педагогічного колективу щодо організації зайнятості дітей пільгових                   категорій у канікулярний час».

   Видано накази по школі:

·        «Про забезпечення безпеки життєдіяльності у школі.»

·        «Про організації харчування учнів школи»,

·        «Про організацію охорони праці у школі»,

·        «Про організацію безкоштовного харчування учням пільгових категорій»,

·        «Про організацію індивідуального навчання учениці 9 класу Чубарової Анастасії»,

·        «Про додержання правил техніки безпеки»,

·        « Про дотримання правил  протипожежної безпеки працівниками та учнями школи»,

·        «Про активізацію профілактичної роботи щодо попередження проявів жорстокості та насильства в учнівському середовищі»,

·        «Про невідкладні заходи щодо запобігання дитячого травматизму»,

·        «Про заходи з профілактики масових отруєнь»,

·        «Про проведення профілактичної роботи щодо ураження педикульозом учнів школи»,

·        «Про створення психолого – медико – педагогічного консиліуму у навчальному закладі на 2017 -2018 н.р.»,

·        «Про заборону тютюнопаління у школі» та ряд інших наказів.

Наказом по школі соціального педагога Рогальську Л.В. було призначено громадським інспектором з охорони дитинства.

Розглянути на засіданнях МО такі питання:

МО вчителів – предметників - « Про підвищення ефективності  індивідуальної роботи з дітьми соціальних категорій»;

МО класних керівників - «Додержання педагогічними працівниками вимог законодавства щодо забезпечення захисту дітей від будь-яких форм фізичного чи психічного насильства над дітьми».

Проведене засідання круглого столу за участю вчителів, учнів, батьків за темою: «Сучасні проблеми взаємодії навчального закладу та сім'ї у вихованні дитини».

На початку навчального року соціальним педагогом та класними керівниками  були складені соціальні паспорти класів та школи, зібрані і упорядковані списки учнів відповідних категорій, створений банк даних на дітей соціальних категорій.

В рамках соціального супроводу учнів пільгових категорій здійснені ряд заходів.

На початок  навчального року всі діти - сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, забезпечені шкільною та спортивною формою.

Всі діти – сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, мають Єдиний квиток та протягом навчального року забезпечувалися безплатними проїзними квитками на електротранспорт..

Всі діти пільгових категорій забезпечені підручниками.

Організована робота літнього пришкільного оздоровчого закладу на 50 дітей літнє оздоровлення для дітей, в тому числі і дітей, які потребують соціальної підтримки. Крім того, діти – сироти та діти , позбавлені батьківського піклування мають можливість оздоровлення у заміських літніх таборах за рахунок коштів міського бюджету.

Всі діти соціальних категорій  мали можливість безкоштовно відвідати різноманітні розважальні заходи, отримували подарунки до новорічних  свят тощо.

Вони широко залучалися до участі та проведення всіх позашкільних та позакласних заходів, роботі у шкільному самоврядуванні, волонтерської діяльності.

У своїй діяльності із соціального захисту дітей адміністрація школи, соціальний педагог, педагогічний колектив тісно  співпрацювала з управлінням - службою у справах дітей АНД виконкому, центром соціальних служб для сім’ї та молоді, сектором  молодіжної превенції Амур – Нижньодніпровського відділення поліції  ГУНП в Дніпропетровській області, батьківською громадою, громадськими організаціями.

          Для батьків, які потребують соціальної підтримки надавались консультації, проводилися інформаційні зустрічі з питань

·        Подолання кризових та конфліктних ситуацій в родині;

·        Адаптація учнів 1-го класу до навчання у школі;

·        Адаптація учнів 5-го класу до навчання у середній ланці;

·        Вікові особливості підлітків, старших школярів;

·        Як допомогти дитині у навчанні;

·        Додержання прав дитини;

·        Як допомогти дитині вибрати майбутню професію;

·        Літнє оздоровлення дитини;

·        Пільги, якими користуються діти соціальних категорій;

·        Як навчити дитину спілкуватися?;

·        Взаємодія вчителів та батьків - необхідна умова виховання дитини;

·        Проблема «Діти та Інтернет».

 

Учні поінформовані про роботу гуртків та секцій, за бажанням та фізичною можливістю школярі відповідної категорії залучені до позашкільної роботи на базі школи.

Просвіта батьків відбувалася на заняттях батьківського всеобучу, були обговорені такі питання:

·        «Конвенції ООН «Про права дитини» та законодавства України про охорону дитинства»,

·        «Як допомогти дитині у період адаптації»,

·        ««Насильство в сім’ї як одна з проблем соціалізації  особистості у суспільстві»,

·        «Відповідальність батьків за виховання, навчання та утримання дітей»,

·        «Права та обов’язки учнів»,

·        «Виховна функція сім’ї та попередження виникнення критичних ситуацій».

·        Консультації учням, батькам, учителям надавалися відповідно до ситуації.

 

 9. Профорієнтаційна робота.

Завданням школи з питання профорієнтації є підготовка підростаючого покоління до свідомого вибору професії. Профорієнтаційна робота побудована на зв’язку школи з вищими навчальними та середніми спеціальними навчальними закладами. Як на базі школи, так і на базі ВНЗ відбуваються зустрічі учнів випускних класів з представниками ПТУ, технікумів, коледжів та вищих навчальних закладів, наприклад:

·         Всеукраїнський урок  місцевого самоврядування

·         Учасники проекту «Від шкільної програми до високих технологій»

·          День відкритих дверей у навчальних закладах міста;

·         Круглий стіл «Ярмарок професій»

·         профорієнтаційна екскурсія до відділення ювенальної превенції АНД району м. Дніпра

·         профорієнтаційна лекція «Професія юрист» (вчителем права)

Класними керівниками протягом 2017-2018 навчального року проводились виховні години профорієнтаційного спрямування. Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надають соціальний педагог школи Рогальська Л.В. та шкільний практичний психолог Бутенко М.А., які проводять анкетування учнів, індивідуальні бесіди, консультації щодо вибору майбутньої професії.

    У школі створений куточок профорієнтації, де постійно поновлюються матеріали  та  встановлено  термінал  від служби  зайнятості,  який  допомагає  учням  у  виборі  професії.

 10. Співпраця з батьками.

 Відповідно Закону України «Про освіту» школа взаємодіє та співпрацює з батьківською громадськістю. Батьківські комітети надають посильну допомогу навчальному закладу в озелененні класних кабінетів, ремонті та методичному забезпеченні класних кімнат. Також батьківські колективи сприяють у проведенні родинних свят, конкурсів, організації екскурсій.

Протягом 2017-2018 навчального року проводилися загальношкільні батьківські лекторії, де розглянуто наступні питання:

1.Як виховувати без покарань

        2.Гра власним життям – загроза суїциду підлітків.

 3.Спільна робота класовода і батьків щодо виховання загальнолюдських цінностей – пріоритет сучасної школи

        4.Спільні дії сім’ї та школи в реалізації заходів національно – патріотичного виховання

        5.Здоров'я дитини, фізичний розвиток молодшого школяра.  

  6.Особистий приклад батьків у попередженні шкідливих звичок дітей.

        7.Сімейні цінності. Репродуктивне здоров’я та цінності здорового способу життя» за участі представників Центру планування сім’ї

        8.Закон на захисті прав дітей. Насильство в сім’ї - проблема превентивного виховання.

        9.Профілактика жорстокості та насильства в учнівському середовищі за участі спеціаліста у справах дітей

Виховання учня в школі і сім’ї – щоденний нерозривний процес, тому класні керівники тісно співпрацюють з сім’ями своїх вихованців: відвідують дитину вдома, спілкуються з родиною. Свої спостереження заносять до щоденника психолого-педагогічних спостережень.

 11. Збереження і зміцнення здоров’я учнів.

    Медичне обслуговування учнів  школи організовано відповідно до нормативно-правової бази.  В школі створений медичний кабінет ,працює лікар, яка організовує систематичне та планове медичне обслуговування учнів, забезпечує профілактику дитячих захворювань.  Щорічно діти проходять медичне обстеження.  Відповідно до результатів медичного огляду дітей, на підставі довідок лікувальної установи у школі формуються спеціальні медичні групи, а також уточнені списки учнів підготовчої, основної групи та групи звільнених від занять фізичною культурою на навчальний рік. Відповідно до цих списків видається наказ по школі. Педагогічні працівники  щорічно проходять поглиблений медичний огляд у травні - серпні за графіком установи. Працівники їдальні проходить медичні огляди два рази на рік. Огляди відбуваються за рахунок держбюджету. Проходження медичного огляду фіксується в санітарних книжках установленого зразка, які реєструються і зберігаються у директора школи.

    Важливим аспектом збереження здоров’я учнів є створення умов для раціонального харчування дітей під час навчального процесу у школі. Організація харчування учнів закладу регламентується законами України «Про освіту» (ст. 25), «Про загальну середню освіту» (ст..22), «Про охорону дитинства» (ст. 5), Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком  на додану вартість», спільного наказу МОЗ України і МОН України від 01.06.2005 року № 242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», рішення Дніпропетровської міської ради від 07.09.2016 року №11/13 «Про Програму розвитку освіти в місті Дніпропетровську на 2016-2020 роки» (зі змінами від 01.12.2016 року № 18/16). Згідно з вищезазначеними документами, учні 1-4 класів забезпечуються безоплатним одноразовим харчуванням. Гаряче харчування 1-4 класів відбувається згідно графіку на першій та другій перервах. Учні 5 – 11 класів харчуються за кошти батьків.

    Цікавими оздоровчими заходами у школі є проведення традиційного Дня здоров’я, шкільної спартакіади, бесіди з лікарями ЦРЛ, показ відеофільмів про шкоду куріння, наркотиків, алкоголю, виступи медпрацівників на загальношкільних лінійках. У планах виховної роботи кожного класного керівника є розділ «заходи по збереженню життя і здоров’я дітей», де запланована певна робота оздоровчого характеру з класом.

 Цікаво і змістовно відбулося оздоровлення молодших школярів у дитячому закладі відпочинку  перебувало  50 дітей (за бюджетні кошти) + 1 за повну вартість батьківських коштів. Під час партії  проводилися  цікаві масові заходи: екскурсії, цікаві ігри, розважальні програми , конкурси, розваги. 

12. Стан охорони праці та безпеки життєдіяльності.

 Робота з охорони праці , безпеки життєдіяльності, виробничої санітарії, профілактики травматизму дітей у побуті та під час навчально-виховного процесу визначається у діяльності педколективу як одна із пріоритетних і проводиться відповідно до Законів України «Про охорону праці», «Про дорожній рух», «Про пожежну безпеку», Державних санітарних правил і норм улаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організацій навчально-виховного процесу, та інших численних нормативних актів, які регламентують роботу школи з цих питань. Стан цієї роботи знаходиться під постійним контролем адміністрації школи. Наказом по школі призначається відповідальний за організацію роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладі Чубенко Ю.А., створено службу з охорони праці, сплановані заходи.

     На початку навчального року, напередодні канікул та святкових днів проводяться інструктажі з безпеки життєдіяльності серед учнів, відпрацьована програма вступного інструктажу. Регулярно відбуваються цільові інструктажі з учнями перед екскурсіями, походами, спортивними змаганнями. У школі в наявності необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів з питань охорони праці. Кожна класна кімната, кабінет, майстерня, спортзал має необхідний перелік документації з питань безпеки життєдіяльності. Також у приміщеннях школи розміщено кілька стендів по безпечній поведінці. Питання охорони праці та попередження травматизму неодноразово обговорювалися на нарадах при директорові. Вивчаючи стан травматизму серед учнів, можна відмітити, що в навчальному закладі здійснюється належна робота щодо попередження нещасних випадків, створення безпечних умов навчання. В школі розроблено низку заходів щодо попередження травматизму учнів, проведена відповідна робота з учителями. У  2017 -  2018 н.р. серед  учнів  і  працівників була зафіксована одна травма у навчально- виховному процесі.

13. Фінансово-господарська діяльність.

 Будівля школи прийнята в експлуатацію 1935  році. Але не зважаючи на великий вік та зношеність, адміністрація школи разом з колективом постійно працює над удосконаленням матеріально-технічної бази, підтриманню її у робочому стані. Фінансування потреб школи проводиться централізованою бухгалтерією департаменту гуманітарної політики . Протягом навчального року систематично здійснювалася виплата заробітної плати, надбавок, доплат працівникам школи. Вчасно здійснювалися бухгалтерією проплати за спожиті школою енергоносії. Завдяки злагодженості відповідальних за економію працівників, школа не виходить за ліміти спожитих енергоносіїв. Система опалення знаходиться у нормальному стані. Протягом навчального року за рахунок спонсорської допомоги батьків школи здійснюється ремонт шкільної оргтехніки (а це комп’ютернй клас, принтери), оновлення навчальних кабінетів, поточні ремонти коридорів школи, закупівля миючих дезінфікуючих засобів для харчоблоку, За рахунок благодійних коштів батьків здійснено ремонти та підготовку класних кімнат до навчального року. Працівниками централізованої бухгалтерії шкіл планово проводиться інвентаризація майна, зауважень щодо забезпечення його збереження та оприбуткування немає. Завжди вчасно готується звітна документація, матеріали списуються, або оприбутковуються.  В 2018 році ми приймає участь у проекті допомоги німецького уряду внутрішнім переселенцям . В рамках зазначеного проекту німецьке товариство  міжнародного співробітництва GIZ проводить такі ремонтні роботи у школі : санація 6 санвузлів, капітальний ремонт покрівлі, заміна всіх вікон на металопластикові та заміна всіх світильників на енергозберігаючі. Оновлення закладу шкільними меблями та спортивним обладнанням .

        Адміністрацією школи приділяється достатньо уваги естетичному вигляду навчального закладу. Коридори, вестибюль школи поступово поповнюються новими сучасними пластиковими стендами, активно проводиться робота по озелененню коридорів. Подвір’я школи завжди прибране, доглянуте. На квітниках щороку висаджуються квіти, які протягом літа доглядаються учнями школи, своєчасно обрізуються дерева, кущі, біляться бордюри. Систематично за  потребою проводиться скошування трави на газонах, винесення та періодичне вивезення сміття з території школи.

      Для  ремонту  школи  використовуються усі можливі резерви: спонсорські кошти, позабюджетні кошти, але їх недостатньо для такого обсягу робіт. У  закладі  школи  треба  негайно  замінити  лінолеум,  виконати  капітальний  ремонт  фасаду   .  Для  цього  потрібні  великі  кошти.  Тож  вкотре сподіваємося  на  підтримку  влади  та  спонсорів.

14. Управлінська діяльність.

 Управління школою здійснюється згідно річного плану роботи школи, плану внутрішкільного контролю та календарних планів вчителів-предметників і планів виховної роботи класних керівників. Така система планування, що відпрацьована у школі і заснована на взаємодії всіх ланок, підрозділів та учасників навчально-виховного процесу, забезпечує координацію їх діяльності, єдність вимог, контролю та взаємоконтролю в процесі роботи, сприяє досягненню ефективності та вдосконаленню навчально-виховного процесу й забезпечує планомірний розвиток школи.

            У навчальному закладі в наявності усі нормативно-правові документи, що регламентують діяльність загальноосвітнього навчального закладу. З підключенням школи до мережі Інтернет стало можливим користуватися матеріалами сайтів Міністерства освіти і науки України, головного управління освіти, сайтами обласного інституту післядипломної освіти, інших закладів освіти, що дає можливість оперативно й мобільно користуватися достовірною інформацією вчителям і адміністрації школи, вчасно знайомитися з новими документами та, навіть, їх проектами.

            Контроль - це важлива, складна та об’єктивно необхідна функція управління. У школі ефективність здійснення контролю зумовлює якість реальних і подальше прогнозування бажаних показників розвитку закладу освіти, його навчально-виховного процесу та діяльності всього шкільного колективу. Контроль дозволяє тримати в полі зору управління найважливіші питання школи, своєчасно реагувати на відхилення від норми та на негативні явища, знаходити невикористані резерви, підтримувати оптимально трудову атмосферу в колективі. У школі адміністрацією використовується багато різних форм контролю за станом навчально-виховного процесу і , в першу чергу, таких традиційних як вивчення викладання стану предметів та виконання навчальних планів та програм, перевірка класних журналів, щоденників поведінки, тощо. Під час здійснення внутрішньошкільного контролю за рівнем викладання навчальних предметів заступником директора школи  використовуються діагностичні картки аналізу та вивчення стану викладання предметів з використанням комп’ютера. Аналіз результатів внутрішньошкільного контролю знаходить відображення у рішеннях педагогічної ради школи, відповідних наказах по навчальному закладу. Крім контролю за рівнем знань та навчальних досягнень учнів проводяться систематичні дослідження стану відвідування занять та стану навчальної дисципліни. За результатами моніторингу адміністрація школи приймає певні управлінські рішення щодо конкретних учителів та учнів.

          Враховуючи сучасні вимоги, стиль керівництва школою більш близький до демократичного, так як більшість рішень приймаються на основі врахування думки колективу й інтересів справи, створюється такий мікроклімат, коли успіхи кожного сприймаються позитивно, ініціатива й самостійність підтримується, повноваження делегуються. Директор школи у роботі з працівниками дотримується партнерського стилю керівництва. Проблеми обговорюються й виробляються різні варіанти рішення, з них обирається найбільш оптимальний, затверджується і в подальшому здійснюється. Основними формами спілкування є наради, індивідуальні бесіди, інформування. Контроль здійснюється не заради пошуку винних, а заради позитивного кінцевого результату.

Велику  допомогу  у вирішенні  проблем  школи  надає  депутат міської ради  Гороховський М.С.  Завдяки  йому   у  школі  проводяться  ремонти,  поновлюється матеріальна  база  школи.  Кожному з вас буде дана картка, де ви повинні поставити помітку навпроти відмінно, добре, задовільно,  незадовільно.

Було проведено таємне голосування оцінки школи . Лічильна комісія на чолі з її головою, членом Ради школи, представником батьківського активу склала протокол обліку бюлетенів :

Присутні: 83 чол.

відмінно -   76  голоси,

 добре –    29 голоси,

 задовільно -   0  голоси,

 незадовільно -   0  голосів.

 Більшістю голосів робота школи визнана -  відмінною

 

Рішення

звітної конференції від 12 червня 2018 року

по Комунальному закладі освіти «Середня загальноосвітня школа № 68» Дніпровської міської ради

 

 І. Роботу директора школи вважати доброю

 2. Продовжити роботу школи по реалізації освітньої програми закладу згідно нормативно законодавчої бази Міністерства освіти і науки України, Концепції розвитку навчального закладу на 2018/ 2019 роки.

 2. Продовжити реалізацію потреб учнів та їх батьків через мережу участі у олімпіадах, конкурсах, турнірах та змаганнях для розширення учнівського кругозору та пізнавальних інтересів.

 3.Здійснювати моніторинг досягнень учнів у навчальній та поза навчальній діяльності.

 4. Поновити і укріпити спортивну матеріальну базу школи. 

 5. Відремонтувати  ремонт коридору на ІІІ поверсі.

 6. Провести належний поточний ремонт школи у 2018 році.