Накази по школі

на 2017 - 2018 навчальний рік

Про дотримання чинного законодавства в частині забезпечення конституційного права дітей і молоді на освіту навчального закладу 

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaYTBrbXFHMHZ1Q1U/view?usp=sharing

 Про підготовку та організований початок 2017/2018 навчального року у навчальному закладі

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaVTRqV2RVMDRvNW8/view?usp=sharing

 

Про  організацію  харчування учнів школи у 2017-2018 н.р.

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56CaaNnpXZnNKUWtSSXM

 

Про атестацію педагогічних працівників  у 2017/2018 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaWlROS1htYUh1RlU/view?usp=sharing

 

Про підготовку та проведення тижня безпеки дорожнього руху

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaZG5PWFhZZW54MG8/view?usp=sharing

 

Про організацію інклюзивного навчання у 2017-2018 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaQ0hBVk16aFQ4Wnc/view?usp=sharing

 

Про організацію науково-методичної роботи  з педагогічними кадрами на 2017/2018 навчальний рік

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaMWRzYzVnYzF4TjQ/view?usp=sharing

 

Про проведення профілактичної роботи щодо ураженості педикульозом учнів школи у 2017-2018 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaRWlTdDVJQmItRTQ/view?usp=sharing

 

Про стан ведення щоденників учнів 2-4 класів

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaZXVPcW0zaEZYT0E/view?usp=sharing

 

Про профілактичні заходи щодо запобігання поширенню грипу та інших гострих респіраторних захворювань серед учнів навчального закладу

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaTFo3TkU0RkJDSzQ/view?usp=sharing

 

Про створення атестаційної комісії  навчального закладу у 2017-2018 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaOXc5SnZxYkdsTDA/view?usp=sharing

 

Про затвердження Плану роботи з питань профілактики дитячого дорожньо-транспортного травматизму на 2017-2018 навчальний рік

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56Caad3JzUWpiajZMczQ/view?usp=sharing

 

Про проведення фізкультурної перерви для учнів початкових класів навчального закладу у 2017-2018 навчальному році

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaM2QtNGV0MDVoSHM/view?usp=sharing

 

Про   організацію  профілактичних  заходів  проти  поширення  СНІДу  у  2017 – 2018 навчальному  році

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56CaaQkU0Zl9iWVYteEk

 

Про заходи щодо зміцнення моральності та утвердження здорового способу життя   

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56CaaTHFEWjNRb21YNnc

 

Про  організацію  профілактичної  роботи щодо  запобігання  захворювань   учнів школи  на  туберкульоз у 2017 – 2018 навчальному році

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56CaabnprUDhOcFpvcFE

Про заборону тютюнопаління у школі

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56CaaRi03TnVCWFdxM0k

Про створення Ради профілактики правопорушень 

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56CaaMVBIeWcteXRwa28

Про посилення контролю за роботою з попередження девіантних проявів та суїцидальних ризиків серед учнів

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56CaaaFk3eEhwenlGbUE

Про підсумки проведення змістового дозвілля дітей та учнівської молоді під час осінніх канікул 2017/2018 навчального року

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56CaaUGdCT2E4ek1ka2M

Про організацію та проведення заходів з реалізації Концепції національно – патріотичного виховання дітей та молоді

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56Caaai1Za2N5NTRTTms

Про поновлення наркопосту і організація його роботи

https://drive.google.com/open?id=0BxLxdZA56CaaNC1USGtCTmY1d1U

Накази по школі про рух учнів 

Протокол № 10 Про переведення учнів 9  класу до наступного класу.

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaZS1PdDZmTlZZSEU/view?usp=sharing

 

Протокол № 9 Про переведення учнів 1-8  класів до наступного класу.

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaVGhJN3YtdGo1c2c/view?usp=sharing

Протокол №38 Про зарахування до складу учнів

https://drive.google.com/file/d/0BxLxdZA56CaaZjJQMzQ5cEgtaXc/view?usp=sharing

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

http://osvita.ua/legislation/

Про освіту

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2145-19

Про загальну середню освіту

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, № 28, ст.230)

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/651-14

Про забезпечення

санітарного та епідемічного

благополуччя населення

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 27, ст.218)

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4004-12

 
Накази президента

Про національну стратегію розвитку освіти       http://www.president.gov.ua/documents/15828.html

Про заходи щодо забезпечення пріоритетного

розвитку освіти                                             http://www.president.gov.ua/documents/12323.html

Листи МОН

«Про затвердження плану заходів щодо посилення національно-патріотичного виховання дітей та учнівської молоді»

    http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/3008-

 

"Щодо забезпечення Додатка до диплома Європейського зразка

http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/1028-

 

"Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації"         http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2670-

"Про проведення заходів щодо протидії тероризму"   http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2651-

"Про використання Методичних матеріалів щодо організації навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності"

   http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/2481-

"Щодо організації навчання вчителів з використання ІКТ"

http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/1162-

Лист МОН України від 1/9-380 від 10.08.2015 "Щодо методичних рекомендацій для учнів 4-х та 7-х класів загальноосвітніх навчальних закладів" 
http://mon.gov.ua/activity/education/zagalna-serednya/metoduchni.html

    

Накази МОН

"Про затвердження  Типового положення про атестація педагогічних працівників"  http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/363-

 

"Про основні орієнтири виховання учнів ЗНЗ"     http://www.mon.gov.ua/ua/about-ministry/normative/548-%20

 

"Про затвердження Змін до Положення про золоту медаль "За високі досягнення у навчанні" та срібну медаль "За досягнення у навчанні".         http://mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/778-

 

"Про затвердження Нормативів наповнюванності виховних груп ЗНЗ"    http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0229-02

 

"Про затвердження методики розрахунку розмірів відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідое порушення законодавства про охорону та раціональне використання водних ресурсів"  http://imodocs.com/txt/data_www/texts/MON389_09.php3

 

"Про затвердження Переліку професійно-технічних НЗ для оснащення кабінетів інформатики та ІКТ за кошти Держ.бюджету"         http://www.mon.gov.ua/ru/about-ministry/normative/161-

 
                                          Державні стандарти                                        http://www.mon.gov.ua/ua/often-requested/state-standards/

 

              Постанови КМУ                                  http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/officialcategory?cat_id=246396558   

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ОСВІТИ

«СЕРЕДНЯ ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА № 68»

ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

 

НАКАЗ

 

від «16» травня 2017р.                        м. Дніпро                             № 67

 

Про дотримання чинного законодавства

щодо отримання, використання та обліку

благодійних (добровільних) внесків

від юридичних та фізичних осіб

 

Відповідно до ст.53 Конституції України ,законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про благодійну діяльність та благодійні організації», «Про місце самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року № 1222 (зі змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту , культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.2011 року №1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків» та від 09.04.2012 року №1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 року №1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 №1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах», рішення Дніпровської міської ради від 28.09.2016 №22/14 «Про посилення контролю за отриманням благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних і фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту , культури, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування»,  наказу Департаменту гуманітарної політики управління освіти від 10.05.2017 року №123 «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» та з метою дотримання навчальним закладом вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівником і працівниками навчального закладу, забезпечення доступності, безоплатності освіти у школі Дніпра,

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1.Директору школи Мількевич Ю.Л.:

1.1.Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства всіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання , використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб.

         1.2.Педагогічним працівникам школи заборонити примусове стягнення готівкових внесків, коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.

         1.3.Здійснювати отримання внесків (благодійних, спонсорських  тощо) від фізичних та юридичних осіб відповідно до Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я , соціального захисту ,культури, науки , спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.08.2000 року №1222 (зі змінами).

         1.4.Довести до відома громадськості та батьків реквізити благодійного розрахункового рахунку (для зручності, у разі бажання, надання добровільної допомоги школі).

1.5.Своєчасно проводити оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих школі як благодійна допомога.

1.6. Постійно інформувати громадськості  про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті школи, на інформаційних стендах.

1.7.Систематично, не рідше одного разу на півріччя , проводити звітування  про використання бюджетних та благодійних коштів перед вчителями, радою та піклувальною радою школи, батьківською громадськістю.

2. Інженеру ІКТ Семеній А.В. постійно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.

2.Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

 

Директор школи                                                  Мількевич Ю.Л.

    НАКАЗ
«01»  вересня 2015 року                  м. Дніпропетровськ                               № 140
 
Про дотримання чинного законодавства 
щодо отримання, використання та 
обліку благодійних (добровільних) 
внесків від юридичних та фізичних осіб
 
 
Відповідно до ст. 53 Конституції України, законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про благодійництво та благодійні організації», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про запобігання корупції», Бюджетного та Цивільного кодексів України, постанови Кабінету Міністрів України від 04 серпня 2000 року № 1222 (зі  змінами) «Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування», листів Міністерства освіти і науки , молоді та спорту України від 15 квітня 2011 року № 1/9-289 «Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних  та спонсорських внесків» та від 09 квітня 2012 року № 1/9-272 «Щодо благодійних внесків», листів Міністерства освіти і науки України від 05.09.2013 № 1/9-608 «Щодо благодійних внесків» та від 28.11.2013 № 1/9-848 «Про організацію діяльності благодійних фондів у загальноосвітніх навчальних закладах» та з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівниками і працівниками навчальних закладів, забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальних закладах району, наказу відділу освіти Амур-нижньодніпровської у м. Дніпропетровську районної ради «Про дотримання чинного законодавства щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних та фізичних осіб» від 25.08.2015 року № 207 та з метою дотримання навчальними закладами вимог законодавства щодо ефективності та прозорості використання благодійних внесків, уникнення безсистемних та безконтрольних зборів коштів з батьків, попередження зловживань службовим становищем керівникам і працівникам навчальних закладів, забезпечення доступності, безоплатності освіти у навчальних закладах району,
 
НАКАЗУЮ:
1. Працівникам школи, класним керівникам:
1.1. Забезпечити неухильне виконання чинного законодавства усіма учасниками навчально-виховного процесу щодо отримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків від юридичних і фізичних осіб.
1.2. Довести до відома громадськості та батьків реквізити розрахункового рахунку (банку) для зручності у разі бажання надання благодійної допомоги навчальному закладу. 
1.3. Категорично заборонити працівникам збір будь-яких коштів (благодійної допомоги, кошти на харчування, фонди класів, груп, закладів, тощо).
1.4. Провести відповідну роз’яснювальну роботу серед педагогічної громадськості щодо заборони примусового стягнення коштів з батьків у вигляді благодійних внесків.
1.5. Забезпечити постійне інформування громадськості про надходження та використання благодійних внесків шляхом розміщення відповідних матеріалів на сайті школи та у засобах масової інформації.
2. Завгоспу школи Білецькій І.В.
2.1. Облікувати благодійні (добровільні) внески від юридичних та фізичних осіб через централізовану бухгалтерію відділу освіти Амур-Нижньодніпровської районної у місті Дніпропетровську ради.
2.2. Покращити роботу інвентаризаційних комісій щодо своєчасного виявлення та оприбуткування товарів, робіт і послуг, наданих закладу як благодійна допомога.
2.3. Іусову Е.В. постійно оновлювати інформацію у розділі «Фінансова діяльність», розміщувати на сайті звіти про використання коштів.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
 
Директор школи                                                                    Ю.Л. Мількевич
 
   НАКАЗ
«01» вересня 2015 року                  м. Дніпропетровськ                             №141

 

Про дотримання норм 
законодавства у школі
 
Згідно з конституцією України (ст.. 53), на виконання Закону України «Про освіту» (ст.. 51,55), відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 30.04.2014 № 1/9-231 «Про неприпустимість примусового залучення педагогічних працівників до участі у політичних акціях», відповідно до наказу управління освіти та науки дніпропетровської міської ради від 27.08.2015 № 345  «Про дотримання норм законодавства у навчальних закладах та установах освіти м. Дніпропетровська», з метою попередження залучення учнів та педагогічних працівників до участі в політичних та масових заходах, в тому числі під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час, святкові дні, з урахуванням соціально-політичної ситуації в суспільстві, наказу відділу освіти Амур-Нижньодніпровської у м. Дніпропетровську районної ради від 27.08.2015 року № 209 « Про дотримання норм законодавства у навчальних закладах та установах району», з метою попередження залучення учнів та педагогічних працівників до участі в політичних та масових заходах, в тому числі під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час, святкові дні, з урахуванням соціально-політичної ситуації в суспільстві,

 

НАКАЗУЮ:
1. Педагогічним працівникам:
1.1. Забезпечити неухильне виконання норм законодавства в частині незалежності освіти від політичних партій, громадських, релігійних організацій.
1.2. Не допускати залучення учнів, педагогічних працівників до участі в несанкціонованих політичних акціях і масових заходах під час навчально-виховного процесу, у канікулярний час, святкові дні.
1.3. Вжити заходів щодо недопущення відволікання педагогічних працівників від виконання посадових обов’язків та залучення їх до здійснення непритаманних функцій.
1.4. Проінформувати батьківську громадськість про необхідність забезпечення  посиленого контролю за місцем перебування дітей під час проведення у місці масових заходів.
2. Секретарю школи Федоровій І.А.:
2.1. Наказ розмістити на сайті навчального закладу.
3. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою.
Директор школи                                                                 Ю.Л. Мількевич