Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

Дистанційна освіта на Класній оцінці
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

 

 
Структурні підрозділи методичних служб
(функціональні напрямки роботи)
 
Шкільні творчі групи

      Творча група – це структурний підрозділ методичної служби, що об’єднує викладачів навчальних дисциплін, що відносяться до якої-будь однієї освітньої галузі або декількох, що мають високий рівень кваліфікації та провідних дослідно-пошукову, експериментальну, науково-методичну чи проектно-дослідницьку діяльність.

Мета: творчої групи є науково-методичний супровід упровадження в практику роботи закладів загальної середньої освіти досягнень педагогічної науки та передового педагогічного досвіду.

 

Завдання:

         2.1. Вивчення літератури та ефективного досвіду з даної проблеми.

         2.2. Аналіз (фактичний стан педагогічного процесу в аспекті даної проблеми).

         2.3. Проектування процесу вдосконалення та реалізації праці.

         2.4. Проведення експериментальної апробації проектів (моделей) як власних, так і розроблених іншими групами.

         2.5. Аналіз ефективності їх впровадження.

         2.6. Розробка методичних рекомендацій на основі результатів, отриманих в групі.

         2.7. Представлення своїх досліджень для обговорення педагогічної громадськості (на науково-практичні конференції, педагогічні читання і т.п.).

         2.8. Публікація матеріалів у пресі.

 

Функції:

-         інноваційно-прогнозувальна – технологія підготовки педагогічних та керівних кадрів до освоєння нових та інноваційних технологій, методик, систем, моделей навчання, виховання, управління, популяризація та поширення передового педагогічного досвіду;

-         координаційно-моделювальна – координація основних напрямів реалізації змістових ліній післядипломної освіти педагогічних та керівних кадрів, інноваційних підходів до організації й управління науково-методичною роботою, моделювання системи взаємопов’язаних дій і заходів комплексної реалізації цілей на обласному, міському, шкільному рівнях;

-         трансформаційна – відбір і методичне опрацювання сучасних наукових досягнень у галузі освіти та надання рекомендацій щодо їх трансформування в педагогічну практику закладів загальної середньої освіти;

-         інформаційно-аналітична – підготовлення рекомендацій для упровадження ППД та освітніх інноваційних технологій у освітній процес та науково-методичну роботу.

     

Тема педагогічного дослідження творчої групи: "Розвиток соціальної грамотності як основної складової у формуванні конкурентноспроможного випускника"

 

Питання, які розглядаються на засіданнях творчих груп:
 -  особливість вчителя і психологічний контакт з дітьми;
  - майстерність вчителя в реалізації спадкоємності й наступності у навчанні;
  - дидактичні матеріали;
  - творча лабораторія вчителів;
  - комплексні вміння вчителя, необхідні для його творчої діяльності;
  - оптимальні методи і прийоми розвитку творчості в класних колективах;
  - нетрадиційні прийоми конструювання уроку на основі врахування індивідуальних особливостей здобувачів освіти;
  - досвід управління розвитком творчості дітей на уроках;
  - аналіз ефективної індивідуалізації та диференціації учнів на уроках;
  - досвід творчої діяльності вчителя;
  - реалізація міжпредметних зв'язків на уроках;
  - творчий підхід учителя до вибору засобів, форм, прийомів і методів навчання школярів;
  - розвиток логічного мислення учнів у процесі викладання математики;
  - розвиток пізнавальної активності на уроках;
  - активізація розумової діяльності здобувачів освіти;
  - компетентність учителя у вивченні психологічних особливостей дітей та вміння діагностувати їх творчість;
  - стимулювання дитячої творчості;
  - взаємодія з батьками у розвитку творчих здібностей дитини;
  - організація творчих справ у класі.
Кожний керівник ТГ наприкінці навчального року аналізує діяльність своєї ТГ  та на основі цієї інформації проводиться загальний аналіз діяльності творчих груп.
 
 
Динамічні творчі групи
У зв'язку з об'єктивною різницею у рівні професійної компетенції та з метою зниження розриву у рівнях методичної майстерності у рамках засідань груп підвищення педагогічної майстерності передбачено функціонування динамічних  груп - шкіл Школа вищої педагогічної майстерності", „Школа вдосконалення майстерності", „Школа становлення молодого вчителя (ШВПМ, ШВМ, ШСМВ). Робота з кожною групою по рішенню окремих питань організовується диференційовано.
До ШВПМ включено вчителів, які бажають і вміють працювати творчо. Зміст роботи цієї групи - інформація про сучасні технології навчання та виховання; пропаганда педагогічних ідей та інновацій; ознайомлення з творчими доробками колег; ознайомлення з матеріалами методичних видань, відкриті уроки, виховні заходи, їх самоаналіз тощо. Членами цієї творчої групи є вчителі з вищою кваліфікаційною категорією, педагогічними званнями. Вони є або керівниками методичних об'єднань, або школи становлення молодого вчителя, працюють за індивідуальними проектами та над створенням авторських програм та посібників.
До  ШВМ включено вчителів, які бажають працювати творчо, але відчувають труднощі в роботі. Це вчителі І та ІІ кваліфікаційних категорій. Зміст роботи цієї групи - аналіз та вивчення ускладнень у роботі, організація самоосвіти; тренувальні практичні заняття ( відкриті уроки, ділові ігри, семінари - практикуми тощо) з метою набуття особистісного досвіду роботи, визначення перспектив. Під час тренувальних практичних занять (набуття вмінь через моделювання уроку, ділову гру тощо) вчителі набувають досвіду, аналізують його і визначають шляхи доведення до рівня навичок.
 
Школа вищої педагогічної майстерності (ШВПМ)
Зміст роботи:
-  інформованість про сучасні технології навчання та виховання;
-  пропаганда педагогічних ідей та інновацій;
- ознайомлення з творчими доробками колег, ознайомлення з матеріалами методичних видань, відкриті уроки, виховні заходи, їх самоаналіз;
-  діагностика;
-  самоосвіта;
-  випуски методичних бюлетенів;
-  наставництво;
-   курси підвищення професійної майстерності;
-   співбесіди з питань запровадження нових навчальних технологій;
-   декади педагогічної майстерності;
-   конкурси „Учитель року", „Класний керівник року";
-   напрямки методичної роботи;
-   практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в позакласній роботі;
-   фестиваль педагогічних ідей та інновацій;
-    розробка авторських програм, друкування матеріалів у педагогічній пресі.
-    видання методичних посібників, розробка авторських програм, підручників.
 
Школа вдосконалення майстерності (ШВМ)
         Зміст роботи:
-  аналіз та вивчення ускладнень у роботі, організація самоосвіти; тренувальні практичні заняття (відкриті уроки, ділові ігри, семінари - практикуми) з метою набуття особистого досвіду роботи, визначення перспектив.
-   діагностика;
-   участь у роботі МО;
-   участь у роботі семінарів - практикумів;
-   опрацювання методичної літератури;
-   індивідуальні консультації, співбесіди;
-   творчі звіти;
-   педагогічні читання;
-   педагогічні зустрічі;
-   практичний показ інноваційних методів педагогічної праці на уроках, в позакласній роботі.
 
Школа становлення молодого вчителя (ШСМВ)
Важлива роль у системі методичної роботи відводиться вчителям - початківцям. Вони найбільш потребують методичної допомоги. Планування та організація методичної допомоги на діагностичній основі є одним з  резервів підвищення її результативності. Такий підхід забезпечує знання проблеми кожного вчителя, встановлює загальну картину щодо труднощів у професійній діяльності. У підсумку це дозволяє визначити, якої методичної допомоги найбільше потребують учителі.
Мета роботи: створювати умови для якісного освітньо-кваліфікаційного забезпечення навчально - виховного процесу; здійснювати керівництво діяльності педагогічних працівників; створювати умови для становлення педагогічної майстерності, безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації, підвищення педагогічної компетенції.
Задачі: 
·         формувати й виховувати у молодих вчителів потребу у неперервності освіти, сприяти формуванню індивідуального стилю творчої діяльності;
·         реалізовувати знання, отримані в процесі самоосвіти;
·         допомагати молодим вчителям впроваджувати сучасні підходи й передові      технології в освітній процес.
Форми роботи:
-   діагностика;
-   стажування;
-   консультації та співбесіди;
-   участь у роботі МО;
-   самоосвіта;
-    творчі звіти;
-    засідання ШСМВ;
-    декади педагогічної майстерності молодих вчителів;
-   участь у колективних формах роботи: психолого - педагогічних семінарах, семінарах -  практикумах, тренінгах, педагогічних читаннях, круглих столах.

 

 

С