Наш герб – тризуб – походить іще з часів Київської Русі, де він був знаком князів із династії  Рюриковичів. За багато століть його первинне значення забулося. Нині побутують десятки наукових, а ще більше псевдонаукових його трактувань. Дехто вбачає в ньому закодоване грецьке слово «базилевс» («цар»), інші вважають його зображенням церковного світильника, хоругви, порталу храму, якоря, птаха-сокола, верхньої частини берла або ж уособленням трьох стихій. Безперечно одне: тризуб з’явився на князівських печатках іще за язичництва, тому його не слід розглядати крізь призму християнської символіки, водночас він не міг бути суто поганським символом, бо ж довгий час його використовували й після хрещення держави.